3 paradigmaverschuivingen bij implementeren ERP in de Cloud

Zowel  klanten als  ondersteunende consultancy bedrijven worden geconfronteerd met nieuwe uitdagingen als het gaat om de uitvoering van Cloud gebaseerde ERP-systemen zoals SAP Business ByDesign en S/4HANA. In de loop der jaren hebben beide partijen te veel achterover geleund op de gedachte dat “alles mogelijk is” en “als het niet in de standaard zit, dan ontwikkelen we het wel”.

Voor klanten resulteerde dit in omvangrijke investeringen, langdurige projecten en implementaties met veel risico’s tegenover een laag klanttevredenheid niveau. En het belangrijkste; een laag rendement van de investering en het risico van het niet voldoen aan de doelstellingen die in het begin van het project waren gesteld. Voor consultancy bedrijven resulteert dit vooral in een business model dat voor het grootste deel gebaseerd is op consultancy inkomsten in plaats van licentieverkopen. Maar ook in klanten die niet langer bereid zijn te investeren in nieuwe functionaliteiten en innovaties

Met de opkomst van de Cloud is dit veranderd en worden beide partijen geconfronteerd met een aantal paradigmaverschuivingen, waar ze zich op aan moeten passen om het Cloud-gebaseerde ERP-systeem succesvol te kunnen toepassen.

Paradigma 1: Aanpassen aan de Standaard VS Gedetailleerde Configuratie

Zoals al eerder vermeld, zijn zowel  klanten als consultancy organisaties gewend om op maat gemaakte oplossingen te ontwikkelen. Niet alleen op basis van de beschikbare configuratie opties binnen de OnPremise oplossing, maar ook via klantspecifieke ontwikkelingen.

Dit gaat veranderen wanneer u een Cloud oplossing toepast. Het merendeel van de Cloud ERP-oplossingen zijn gebaseerd op Best Practices scenario’s en standaard end-2-end business processen. Softwareleveranciers vertaalden hun jarenlange ervaring in bewezen processen die,  over het algemeen, aansluiten op meer dan 80% van de processen die een bedrijf nodig heeft om haar dagelijkse activiteiten uit te voeren.

Het vermogen om deze standaard processen aan de specifieke behoeften van de klant aan te passen is aanwezig, maar beperkt in vergelijking met traditionele OnPremise oplossingen Derhalve moeten zowel de klant als het consultancy bedrijf dat verantwoordelijk is voor de implementatie hier rekening mee houden.

Vraag niet: “Wat heeft u nodig? ‘, Maar vraag: “Voldoet u aan de processtappen zoals gepresenteerd in de standaard? En zo niet, bent u bereid zich aan te passen aan de standaard?”. En dat is een grote verandering voor consultants die voornamelijk gebruik maken van traditionele consultancy vaardigheden.

Paradigma 2: De Agile manier van  werken VS Big Bang projecten

Consultants praten al geruime tijd over het verminderen van implementatie doorlooptijden en investeringen. Maar hoewel ze termen als ‘agile’ en ‘scrum’ gebruiken is de realiteit dat de meeste implementaties zijn gebaseerd op uitgebreide scopes en big bang go-live benaderingen. Dit zal nu met de opkomst van Cloud ERP-oplossingen eindelijk veranderen.

De scope van Cloud implementaties zal zich meer en meer gaan beperken tot de inrichting van de primaire financiële en logistieke processen. Na de initiële implementatie, met een beperkte reikwijdte, gaan klanten de innovatiefase in waarin ze ofwel starten met het implementeren van extra functionaliteit en/of processen of hun systeem integreren met branche specifieke toepassingen of apps die niet aanwezig zijn in de geïmplementeerde digitale kern.

Dit geeft hen de flexibiliteit om hun oplossing  aan de specifieke behoeften van de bedrijfsvoering aan te passen en ervoor te zorgen dat de druk op de organisatie met betrekking tot de aankomende veranderingen tot een minimum wordt beperkt.

Paradigma 3: Stap voor stap geautomatiseerd VS Expert Gedreven

Zoals eerder al gezegd, zijn Cloud-oplossingen gebaseerd op best practices en standaard end-to-end scenario’s. Hierdoor kunnen ERP leveranciers vooraf het systeem configureren op een geautomatiseerde en geleidelijke wijze. S/4HANA en SAP Business ByDesign bieden de mogelijkheid om aan de hand van generieke en industrie specifieke vragen het systeem voor meer dan 70% te configureren.

Dit betekent dat de rol van de consultant langzaam veranderd van iemand die alle bits en bytes van een specifieke module kent, tot een consultant die de klant ondersteunt bij het vaststellen van standaard end-to-end processen, die kleine klantspecifieke aanpassingen en uitbreidingen verzorgt en bovenal, de key-users ondersteunt bij het accepteren van de processen waar ze verantwoordelijk voor zijn. De consultant moet meer en meer gaan praten over voorspelbare (zakelijke) resultaten dan over de functionele details van het ERP product.
Transformatie is noodzakelijk

Bij het implementeren van een op Cloud-gebaseerde ERP-omgeving is het dus noodzakelijk dat zowel de klant als de ondersteunende consultancy bedrijven een verandering in aanpak en beleving doormaken om tot een succesvolle implementatie te komen.

Beiden moeten in staat zijn om de Cloud gedachte te adopteren door een positief antwoord te geven op de veranderingen zoals hierboven toegelicht. Als beiden dat kunnen dan ziet de toekomst er rooskleurig uit voor zowel de klant als de implementatiepartner.

Kunnen ze de transformatie uiteindelijk niet maken, dan zullen beiden zich over een paar jaar afvragen wat er om hen heen plaats heeft gevonden en waarom ze de, naar aller waarschijnlijkheid, laatste echte grote “disruptie” in IT gemist hebben.

Soortgelijke berichten

Lees meer
Lees meer
Lees meer
Lees meer

Contact
Contact

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op.