De toekomst van food: visie of toepassing?

Afgelopen week was ik aanwezig op het VMT Food Future Event. Altijd heel interessant – en ontzettend belangrijk – om te zien wat er in de markt speelt. Zeker op het gebied van vernieuwing in de voedingsindustrie. Wat me opviel? Het thema ‘the future of food’ leeft: transparantie in de markt, gezonde en duurzame voeding, startups die insecten en algen op het menu zetten. Het kwam allemaal uitvoerig aan bod. Maar is de sector wel klaar voor de echte toepassing van deze ontwikkelingen?

Innovatie en samenwerking in de keten

De food industrie heeft, net als elke andere industrie, te maken met maatschappelijke thema’s die de richting waarin de branche zich ontwikkelt deels bepalen. Tijdens het event werden verschillende topics besproken waar de sector eigenlijk niet meer omheen kan als het gaat om vernieuwen en samenwerken binnen de keten: traceability, duurzame voeding, en ondernemerschap zijn hiervan de belangrijkste.

Te beginnen met traceability, ook bij ons hoog op de agenda. Dit onderwerp wordt al jaren besproken maar er moet nog steeds veel werk verzet worden. Wat een relatief nieuwe dimensie aan het topic geeft, is dat de vraag naar transparantie over voedingsproducten en –ketens steeds meer vanuit de consument komt. Die is, na een opeenvolging van voedselschandalen, het vertrouwen in de integriteit van voedsel verloren en zoekt naar manieren om dit terug te krijgen.

Het is dus van groot belang dat voedselproducenten, retailers en andere spelers in de keten hier serieus mee aan de slag gaan. Samenwerking binnen de keten speelt hierin een sleutelrol. Toch zijn weinig spelers actief bezig met het implementeren van ketentransparantie. De aanwezige retailers en producenten toonden op het VMT Event weliswaar interesse in het onderwerp traceability maar er was weinig animo voor de sessies over de technologische toegepassing.

Hier ligt dus een duidelijke uitdaging: hoe kunnen we de sector overtuigen van het feit dat ze met traceability niet alleen de consument een plezier doet, maar ook meer inzicht in en controle over de eigen processen krijgt?

Algen verkleinen de water footprint

Een ander groot thema was vernieuwing in gezonde en duurzame voeding. Rob Beudeker van DSM Venturing vertelde dat DSM een substantieel deel van zijn omzet reserveert om te investeren in startups. Dit doet DSM om een platform voor innovatieve voedingsproducten te creëren en de noodzaak van samenwerking en co-innovatie te benadrukken. Ondernemerschap is dus een onmisbaar element in innovatie in de food sector.

De meest interessante startup voorbeelden die aan bod kwamen waren het kweken van algen en insecten voor de consumentenmarkt. Algen en insecten zijn niet alleen gezond en voedzaam, ze zorgen ook voor een noodzakelijke verduurzaming van de voedselproductie.

Met name de zogenaamde “water footprint” van algen en insecten is te verwaarlozen ten opzichte van traditionele proteïnerijke voedingsproducten. Waar het produceren van een 1 kilo biefstuk 15000 liter water kost, is dit bij algen een kleine 10 liter. Een zeer welkome afname met het oog op klimaatverandering en steeds schaarsere grondstoffen.

Maar dan de toepasbaarheid. Ook in dit geval staan retailers en producenten niet in de rij om de verkoop van deze producten volledig te omarmen. In tegenstelling tot ketentransparantie, blijkt de (Europese) consument gewoonweg nog niet klaar voor te zijn voor algen en insecten op het bord.

Nog een uitdaging dus: hoe overtuigen we de consument dat algen en insecten een gezonde en duurzame aanvulling zijn op het Westerse dieet?

Neuzen dezelfde kant op

Wat duidelijk werd op het VMT Future Food Event is dat technologie-partijen en supply chain consultants enerzijds en retailers en voedselproducenten anderzijds (nog?) niet op dezelfde lijn zitten als het gaat over de toekomst van de voedingsindustrie. Waar de eerste groep de oneindige mogelijkheden van slimme technologische toepassingen ziet, reageert de andere nog wat afwachtend en conservatief. Voor mij bevestigde deze editie van het VMT Event dat we met de hele keten moeten samenwerken aan de toekomst van food. Alleen dan zetten we visie om in toepassing.

 

Soortgelijke berichten

Lees meer
Lees meer
Lees meer
Lees meer
Lees meer
Lees meer

Contact
Contact

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op.