Will it make the boat go faster

Het is een interessante vraag: zal de boot er sneller door gaan?

Ben Hunt-Davis, winnaar van een gouden medaille op de spelen van 2000, stelde hem continu aan zichzelf. Elke keer als er een aanpassing werd gedaan om dat ene belangrijke doel te behalen: de gouden medaille op de 1500 meter roeien voor de heren 8. Hunt-Davis beschrijft het in zijn inspirerende boek Will it make the boat go faster.

Hoe vaak stel jij jezelf zo’n vraag wanneer je een besluit neemt vanuit je rol als manager of leidinggevende? Sta je stil bij de vraag of je bedrijf beter gaat presteren als je de zoveelste verandering of verbetering voorstelt? Staat alles wat je doet in dienst van het behalen van de bedrijfsdoelstellingen en daarmee het bedrijfsresultaat?

In de sport zien we deze focus op een doel vaak. Neem bijvoorbeeld Marc Lammers. De succesvolle hockeycoach die, na het zilver in 2004, alles op alles heeft gezet om zijn hockeydames goud te laten winnen op de spelen van 2008. Van ijsbaden tot het kiezen van de beste hockeykleding. Verschillende acties met maar één doel: “de boot sneller laten varen.” Oftewel: het koste wat kost willen winnen van de gouden medaille. Uiteindelijk pakte Marc met zijn team het goud en hij werd daarmee de succesvolste Nederlandse hockeycoach ooit.

Of Marc Lammers het boek van Hunt-Davis gelezen heeft weet ik niet, maar het lijkt erop dat ook hij waarschijnlijk is uitgegaan van een aantal vaste principes. Principes die, als je het mij vraagt, 1-op-1 vertaald kunnen worden naar het bedrijfsleven. Hunt-Davis bespreekt er 4 in zijn boek:

Verantwoordelijkheid

De eerste is verantwoordelijkheid nemen. “Accountable” zijn voor de acties die jij als onderdeel van het team neemt. Dat klinkt zo vanzelfsprekend. Echter, het komt te vaak voor dat teamleden zich niet verantwoordelijk voelen voor de acties die ze al dan niet gedaan hebben. En dat is dodelijk voor de cohesie van en synergie in het team.
Pak je verantwoordelijkheden, spreek ze naar elkaar toe uit en bovenal: wijs elkaar op ieders verantwoordelijkheden. Teamleden die ondanks dit hun verantwoordelijkheden weigeren te nemen, dienen vervangen te worden door personen die dat wel doen. Alleen dan zal je boot sneller gaan.

Duidelijkheid en saamhorigheid

Heb je je collega’s al eens de vraag gesteld of ze kunnen aangeven wat de strategie en doelstellingen van het bedrijf zijn? De antwoorden zullen je verrassen. Vaak komt er geen antwoord en als er al een antwoord komt is het zelden eenduidig. Om duidelijkheid te creëren is het cruciaal dat ieder teamlid precies weet waarvoor er gewerkt wordt. Welk doel streven we na en welke beloning valt er te behalen als het lukt? Bij Hunt-Davis was dit – het doel èn de beloning – de gouden medaille. Zodra iedereen weet waar jullie voor werken zal er saamhorigheid optreden. Iedere persoon wil onderdeel uitmaken van een groter geheel, het team. Al helemaal wanneer het geheel met grootse zaken bezig is en er samen aan werkt om gestelde doelen te behalen. Saamhorigheid leidt tot beweging, beweging tot succes en dat resulteert weer in enthousiasme en “drive”.

Blijven leren

Leer van de fouten die als je persoon of als team maakt. Dat fouten maken niet erg is weten we allemaal. Maar ben jij die manager die zijn collega’s fouten vergeeft of deze fouten juist gebruikt om mensen beter te maken en de boot sneller te laten varen? Vaak zijn we te bang om fouten te maken en dat is funest voor de creativiteit binnen bedrijven. Mijn tip is dan ook: ga lekker op je gezicht, maar blijf met creatieve ideeën komen en blijf leren. Je wordt er beter van!

Samen werken, samenwerken

Samen werken is samenwerken. De kracht van het team komt hier om de hoek kijken. Als het goed is, is je team een uitgebalanceerd geheel. Een verzameling individuen met allemaal eigen specifieke eigenschappen, karakteristieken, kennisniveaus en bovenal persoonlijkheden. Het is jouw taak als manager om die balans te creëren en de juiste personen bij elkaar te brengen die door samen te werken ook daadwerkelijk samenwerken en daarmee jouw boot sneller laten varen.

Ik ben geïnspireerd geraakt door de presentatie die Ben Hunt-Davis gaf op de SAP SMB Summit in Berlijn. Voor mij wederom de bevestiging dat het creëren en onderhouden van het team cruciaal is om succesvol te zijn. De bevestiging dat alles wat je doet gerelateerd moet zijn aan de doelstellingen die je jezelf als persoon en als team gesteld hebt. Als je zelf ook geïnspireerd wil raken dan is het verslag van de race van Hunt-Davis en zijn team op YouTube een mooie start.

Soortgelijke berichten

Lees meer
Lees meer
Lees meer
Lees meer
Lees meer
Lees meer

Contact
Contact

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op.