Nederlandse Food & Agro sector op het toneel van de wereldpolitiek

Over een week zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Al weken zien we de lijsttrekkers dagelijks in de krant, bij actualiteitenprogramma’s en in verkiezingsdebatten. Maatschappelijke thema’s als veiligheid, integratie, de zorg en het onderwijs krijgen veel aandacht, en terecht! Toch vraag ik aandacht voor de vaak onderschatte gevolgen van de verkiezingen voor de Food & Agro sector.

De Nederlandse Food & Agro sector is voor ongeveer 70% afhankelijk van export. Het overgrote deel gaat naar Duitsland en de overige 30% gaat naar een scala aan andere landen binnen en buiten Europa. Wat er op politiek vlak speelt in de landen waar Nederlandse boeren handel mee drijven heeft dus gevolgen voor de sector.

Wereldeconomie en -politiek

Te beginnen met Duitsland. Daar staan later dit jaar verkiezingen op de planning. Gaat ook daar een andere wind waaien, dan zullen ook Nederlandse boeren en importeurs hier iets van merken. En dat kan snel gaan.

Zo zijn de gevolgen van de Brexit nu al merkbaar in de export naar het Verenigd Koninkrijk: deze is namelijk sinds de uitslag van het referendum gedaald. Daarnaast blijft er veel onzekerheid over wat voor handelsverdragen er worden gesloten met Europa zodra de Brexit een feit is en of er straks sprake zal zijn van hogere invoerrechten of barrières.

Uiteraard heeft de verkiezing van Donald Trump in de Verenigde Staten ook invloed op de Nederlandse Food & Agro sector. Bedrijven die handeldrijven met de VS zullen in de nabije toekomst meer en meer te maken krijgen met het protectionisme waar Trump voor staat. Het nieuwe politieke klimaat in de VS zal ervoor zorgen dat de Amerikaanse boer en Amerikaanse producenten beschermd zullen worden.

Mexicaanse bedrijven ondervinden hier al meteen hinder van, maar ook Europese en Nederlandse bedrijven krijgen hier direct en indirect mee te maken. De bestaande handelsverdragen staan onder druk en het zal voor Food & Agro bedrijven buiten de VS lastiger worden om hun producten op de Amerikaanse markt aan te bieden.

Nieuwe mogelijkheden

Deze ontwikkelingen bieden voor Nederlandse bedrijven natuurlijk ook mogelijkheden. Zo ligt de weg naar handel in Azië, Latijns-Amerika en Afrika open omdat Amerikaanse bedrijven steeds minder makkelijk met deze delen van de wereld handel kunnen drijven.

Ook liggen er mogelijkheden voor Nederlandse bedrijven op het gebied van duurzame landbouw en transparantie in de voedselproductieketen. Zoals bekend heeft Trump deze punten niet hoog op zijn agenda staan, terwijl de rest van de wereld meer en meer overtuigd is geraakt van het belang hiervan.

Dit betekent dat het voor Amerikaanse bedrijven de komende jaren lastig zal zijn om zich op duurzaamheidsgebied verder te ontwikkelen. Hier ligt dus een kans voor Nederlandse bedrijven om wereldwijd bij te dragen aan het ‘groener’ maken van het productieproces en de CO2-uitstoot van de Food & Agro sector te verminderen.

Klimaatverandering – letterlijk en figuurlijk

Maar uiteindelijk zijn vooral de Nederlandse verkiezingen van belang voor de Food & Agro sector. Op dit moment is het nog onduidelijk wie de grote winnaar zal zijn, als die er al zal zijn.

Krijgen we een regering die streeft naar vrije handelsverdragen en tegelijkertijd investeringen en initiatieven stimuleert op het vlak van duurzaamheid? Of gaan we de andere kant op? Stappen we net als de Britten uit Europa? Het zijn scenario’s die kortgeleden nog ondenkbaar waren maar waar we inmiddels rekening met moeten houden.

Wat de uitslag ook zal zijn, Nederlandse Food & Agro bedrijven staan voor nieuwe uitdagingen in een sterk veranderend economisch en politiek klimaat. Er zal meer en meer gevraagd worden om flexibel in te spelen op deze veranderende marktomstandigheden. De sector zal de politieke ontwikkelingen op de voet moeten blijven volgen en zich voorbereiden op verschillende scenario’s.

Snel schakelen

Ik denk dat investeringen in technologische ontwikkelingen cruciaal zullen blijven. Het innovatieve karakter van Nederlandse Food & Agro bedrijven zal blijven bestaan, ongeacht wat de politieke consequenties zijn. Men zal echter wel moeten zorgen dat er adequaat kan worden ingespeeld op veranderende omstandigheden.

Dit zijn vraagstukken waar we bij itelligence dagelijks mee te maken hebben. De wereld verandert snel en dat heeft ook gevolgen voor de projecten die wij doen. Bijvoorbeeld wanneer een van onze klanten sneller dat verwacht toch een overname doet in een bepaald werelddeel, waar we dan direct op moeten inspelen. Maar denk ook aan nieuwe wet- en regelgeving die direct moet worden doorgevoerd in dagelijkse processen.

Verandering als enige constante

Voor veel bedrijven zijn het dus onzekere tijden en men weet niet precies wat te verwachten of hoe dingen zullen verlopen. “Is dit ooit anders geweest,” hoor ik u nu denken. Ik denk het wel. Er is nu een bepaalde trend te zien in het politieke landschap in Nederland, Europa en in de wereld die anders is dan voorheen.

Mijns inziens vergt dat een nog scherpere blik op de toekomst. Ik denk dat het verstandig is om het ingezette beleid continu te analyseren en de strategie waar nodig op aan te passen. Het vertalen van politiek beleid naar economische en bedrijfsconsequenties blijft wat dat betreft een uitdaging. Een ontwikkeling die we bij itelligence ook op de voet zullen blijven volgen.

Soortgelijke berichten

Toekomst van de aardappel
Lees meer
Lees meer
Lees meer
Lees meer
Lees meer
Lees meer

Contact
Contact

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op.