Voed de wereldbevolking met de kracht van verbinding

Hoe blijven we de groeiende wereldbevolking voeden? Het is niet de eerste en zeker niet de laatste keer dat dit belangrijke vraagstuk ter sprake komt. Ook tijdens de AgriFoodTop eerder deze maand werd het uitvoerig besproken. De uitdaging? Veilig, gezond én lekker voedsel produceren voor 9 miljard mensen. Middels de kracht van verbinding en het betrekken van de consument kunnen Nederlandse voedselfabrikanten hierin een belangrijke rol spelen.

Nederland als de Silicon Valley van food

Samenwerking is cruciaal voor innovatie in de voedselindustrie: regionaal, internationaal en interdisciplinair. Deze editie van de AgriFoodTop was dan ook opgezet om nieuwe stappen te zetten naar verdere verbinding. Ik zie hierbij vooral voordelen in samenwerkingen tussen telers en producenten om betere kwaliteit te leveren en bijvoorbeeld gezamenlijk nieuwe rassen te ontwikkelen. Door goede inzet van onze kennis en technologie kan Nederland internationaal een leidersrol naar zich toetrekken en als een soort Silicon Valley van de foodindustrie opereren.

Om consumenten te informeren en te betrekken bij de vele interessante ontwikkelingen op het gebied van voeding, worden events als de Dutch Agri Food Week georganiseerd. In oktober vindt de tweede editie plaats met evenementen door het hele land. Door de deuren te openen laat de foodsector zijn maatschappelijke en economische relevantie zien. Daarnaast wordt de verbinding tussen bedrijven onderling gestimuleerd, tussen startende ondernemers en investeerders en, bovenal, tussen de sector en consumenten.

Het begint en eindigt bij de consument

En die consument speelt een belangrijke rol. Niet alleen zal het betrekken van consumenten bij de zoektocht naar innovatieve ontwikkelingen zijn vruchten afwerpen, ze zijn ook de reden dat de sector steeds transparanter en aantrekkelijker wil zijn. Om de duurzame productie van veilig en gezond voedsel mogelijk te maken is namelijk “een samenhangend, geïntegreerd productiesysteem nodig waaraan ook de consument deelneemt,” aldus de Nationale Wetenschapsagenda.

Naast lekker en gezond moet food vooral ook voedzaam zijn. Daarom werd er op de AgriFoodTop gesproken over het verleggen van de focus op voedselproductie naar voedingsproductie. Zeker in het licht van de groeiende bevolking en schaarse grondstoffen gaat het meer en meer om de kwaliteit van voedsel. Hierin spelen technologische ontwikkelingen als multicropping een rol.

Een andere grote uitdaging is het minimaliseren van voedselverspilling. Wageningen UR presenteerde hun initiatief CARVE, dat verspilling aanpakt door ketensamenwerking te stimuleren. CARVE biedt agrifood bedrijven handvatten om grondstoffen en reststromen optimaal te benutten en zet zich in om het consumentenbewustzijn te vergroten.

Als voedselproducerend en -exporterend land kan Nederland een belangrijke rol spelen in het vinden van oplossingen voor het voeden van de wereld. De inzet van kennis en de zoektocht naar innovatieve ideeën zijn hierbij troef. En dat kan niemand alleen: juist van het aangaan van samenwerkingsverbanden wordt iedereen beter. Ik kijk uit naar de creatieve verbindingen die de voedingssector gaat inzetten (meer informatie).

Soortgelijke berichten

Lees meer

Contact
Contact

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op.