Rijn IJssel kiest voor education online

23 maart 2017 – Rijn IJssel, de grootste school voor middelbaar beroepsonderwijs en educatie in Gelderland, selecteert education online als nieuw te implementeren Studentbegeleiding- en Informatiesysteem (SBIS). Vanaf einde schooljaar 2017 – 2018 gaan alle 23 vestigingen, met ruim 11.000 studenten en 1.500 docenten en begeleiders, actief gebruik maken van de nieuwste standaardoplossing voor het MBO.

Best Value Procurement

Rijn IJssel publiceerde in het 4e kwartaal van 2016 de Europese Aanbesteding ‘SBIS’, waarbinnen de principes van Best Value (of, in het Nederlands, Prestatie-inkoop) zijn toegepast. Met deze inkoopstrategie wordt vooral het onderscheidend vermogen van inschrijvers aangesproken. De filosofie en methodiek is erop gericht om maximale reductie van risico’s te bewerkstelligen en een maximale benutting van de kansen bij de aanbesteding en uitvoering van de opdracht. Samenwerkende leveranciers itelligence en Fringe Company hebben aangetoond hier het meest onderscheidend en presterend in te zijn.

Rijn IJssel verwacht dat de gecontracteerde prestatiegerichte partijen optimaal bijdragen aan de missie, kernwaarden en de doelstellingen van het ROC. De doelstellingen zijn vooral geënt op robuuste ondersteuning van de primaire onderwijsprocessen, flexibiliteit en aanpasbaarheid, toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid.

Succesvolle entree education online in het MBO

Rijn IJssel is na ROC West-Brabant en ROC de Leijgraaf de 3e grote MBO instelling die education online implementeert ter ondersteuning van de meest primaire onderwijsprocessen. Hiermee hebben de samenwerkende leveranciers itelligence en Fringe Company een tendens teweeg gebracht binnen de Nederlandse onderwijs automatiseringsbranche. Met de introductie van de nieuwe standaardoplossing, in studiejaar 2017-2018, heeft de grotere MBO-instelling meer keuzevrijheden gekregen in systemen voor onderwijsautomatisering. education online is gepositioneerd als allesomvattend systeem, ondersteunend aan zowel online aanmelden en administreren als online leren en begeleiden, ingegeven door de huidige en toekomstige ontwikkelingen binnen het MBO- onderwijs.

Voldoen aan nieuwe standaard BRON 2017

Met de keuze voor education online onderstreept Rijn IJssel zijn ambitie om de student centraal te stellen in het onderwijs en wordt voldaan aan de nieuwe standaard MBO BRON 2017. De ruim 11.000 studenten die verbonden zijn aan de het ROC hebben straks alle informatie die zij nodig hebben om hun opleiding te kunnen volgen en succesvol af te ronden binnen één gepersonaliseerde omgeving beschikbaar. Op school en thuis, via elke PC, laptop, tablet en smartphone.

Paul Tjallinks, Stafmanager Stafdienst IM & IT, Rijn IJssel:
“Tijdens de aanbestedingsprocedure heeft Rijn IJssel met vele aanbieders kennis mogen maken, zowel met het geboden SBIS-platform als de mensen zelf. De medewerkers van education online wisten met verve de verbinding te maken met de onderwijskundige visie van Rijn IJssel (RIJk Onderwijs), de eigen kennis en kunde en hun aangeboden platform education online. De click waar Rijn IJssel naar op zoek was werd volledig ervaren, maar ook de gedemonstreerde oplossing bood in de basis al meer dan voldoende herkenning vanuit het onderwijskundig perspectief van Rijn IJssel, RIJk Onderwijs. De groep beoordelaars was hier unaniem in en we kijken dan ook uit naar een vruchtbare samenwerking en de beste oplossing voor onze studenten.”

 

Rijn IJssel kiest voor education online
Rijn IJssel kiest voor education online

Contact
Contact

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op.