ROC West-Brabant implementeert education online voor integrale onderwijsautomatisering

Eindhoven/Etten-Leur, 15 juli 2016 – Op grond van een Europese aanbestedingsprocedure is education online geselecteerd als de meest geschikte, toekomstgerichte oplossing voor de integrale onderwijsautomatisering van ROC West-Brabant. Hiermee is ROC West-Brabant één van de “early adopters” van education online, een onderwijs-informatiesysteem waarbinnen de kernregistratie (studentenadministratie) en de onderwijs ondersteunende modules zoals een studentvolgfunctionaliteit naadloos zijn geïntegreerd. Het systeem voldoet aan de nieuwe standaard MBO BRON 2017 conform het rapport “Kansen voor betere studentinformatie in het MBO” van onderzoeksbureau Berenschot.

Met de keuze voor education online onderstreept ROC West-Brabant zijn ambitie om de student centraal te stellen in het onderwijs. De speerpunten uit de strategie ROC West-Brabant 2020, Leren, Ontwikkelen en Samenwerken zijn daarbij leidend. De ruim 16.000 studenten die verbonden zijn aan de mbo-richting van het ROC hebben straks alle informatie die zij nodig hebben om hun opleiding te kunnen volgen en succesvol af te ronden binnen één gepersonaliseerde omgeving beschikbaar. Op school en thuis, via elke PC, laptop, tablet en smartphone.

Ondertekening education online ROC West BrabantHet nieuwe systeem wordt met ingang van het schooljaar 2016-2017 gefaseerd ingevoerd. Dr. Rob Neutelings, lid van de Raad van Bestuur ROC West-Brabant: “Met education online zetten we een grote stap voorwaarts in de begeleiding van onze studenten. Met het pakket zijn we klaar voor nieuwe ontwikkelingen als HKS en veranderingen in de gegevensuitwisselingen met DUO. Robuust en degelijk aan de ene kant en innovatief aan de andere kant. ROC West-Brabant heeft hoge verwachtingen over de samenwerking met itelligence.”

Peter Zacht MIM, Informatiemanager ROC West-Brabant: “In onze plannen voor een nieuw studenteninformatiesysteem hebben we sterk de focus gelegd op de ondersteuning van het onderwijs: wat hebben onze colleges nodig om goed en modern onderwijs te verzorgen. Met de verschillende disciplines binnen onze colleges hebben wij, onder begeleiding van adviesbureau Twijnstra Gudde, een gedegen plan van eisen opgesteld, waarop alle geïnteresseerde marktpartijen ingeschreven hebben. Onze eisen en wensen zijn door education online het best geadresseerd. Wij hebben er alle vertrouwen in dat we met de rijke en beproefde functionaliteit van education online ons onderwijs geweldig kunnen ondersteunen.”

 

Gefaseerde invoering afgestemd op Doorontwikkeling BRON 2017

Education online als integrale onderwijsautomatiseringsoplossing biedt qua ontwerp en techniek standaard de mogelijkheid tot een gefaseerde invoering en het eenvoudig opschalen in gebruikersaantallen. Hiermee wordt naadloos aangesloten op de wens van ROC West-Brabant het nieuwe systeem stapsgewijs in te voeren. De nieuwe studentenadministratie wordt geïmplementeerd in lijn met de planning die geldt voor de nieuwe verantwoording richting BRON, die m.i.v. januari 2017 live gaat. Een andere fase die in 2016 al wordt opgestart, is het inrichten van de nieuwe opleidingen evenals het digitale aanmeld- en intakeproces voor het schooljaar 2017/2018, waarmee wordt voorgesorteerd op een volledige beschikbaarheid van education online voor alle leerlingen, docenten en begeleiders wat optelt tot ruim 16.000 gebruikers.

 

Over ROC West-Brabant

ROC West-Brabant is met zo’n 25.000 leerlingen en studenten en 2.500 medewerkers een van de grote ROC’s in Nederland. Tegelijkertijd hebben we oog weten te houden voor de menselijke maat, want de 20 scholen en colleges die deel uitmaken van onze organisatie zijn overzichtelijk qua omvang en hebben een eigen naam, een herkenbaar karakter en een onderscheidend aanbod. Het onderwijs is aantrekkelijk en divers: we verzorgen vmbo-, mbo-, vo-, contractonderwijs en educatie in een groot aantal sectoren.

De maatschappij verandert snel, net als de sectoren en bedrijven waar onze studenten terechtkomen na hun opleiding. Om hen hierop optimaal voor te bereiden willen we als onderwijsorganisatie tijdig inspelen op technische en maatschappelijke veranderingen. We doen dat vooral door de loopbaan centraal te stellen bij het leren en bij de ontwikkeling van het leervermogen van onze studenten. Dat geven we handen en voeten door het bieden van kwalitatief goed onderwijs. We versterken dat door daarbij specifieke aandacht te besteden aan de studie- en loopbaanbegeleiding. Daarnaast zetten we in op systematische verbetering en organisatorische wendbaarheid zodat we tijdig anticiperen en voorbereid zijn op relevante ontwikkelingen in het onderwijs en de maatschappij. Als West-Brabantse onderwijsinstelling willen we tevens bijdragen aan versterking van de regio.

 

Education online; de nieuwe standaard voor onderwijsautomatisering in het mbo

Mbo-scholen en hun studenten kunnen volgend schooljaar gebruik maken van een nieuw studentinformatiesysteem dat veel meer vrijheid geeft in het bepalen van de leerroute en dat scholen efficiency-winst geeft: education online. Itelligence en Fringe Company, specialisten op het gebied van onderwijsautomatisering met in totaal 750.000 gebruikers, ontwikkelden dit systeem samen met input van zowel mbo-scholen als andere instellingen binnen het mbo.

De ontwikkeling van education online – de nieuwe standaard voor onderwijsautomatisering in het MBO – is ingegeven door de grote veranderingen die momenteel in het mbo plaatsvinden. Zo is het mbo zelf verantwoordelijk voor de invoering van passend onderwijs met meer aandacht voor kwetsbare studenten. Het actieplan Leraar 2020 zet de schijnwerper op intensivering van opleidingen, betere examens en ruimere aandacht voor het regionaal aanbod. Ook komt er een nieuw systeem van kwalificatiedossiers. Daarin hebben studenten veel meer keuzemogelijkheden in het samenstellen van hun eigen opleiding en examens. Tenslotte wordt BRON per januari 2017 vernieuwd, de uitvoeringsdienst van de overheid voor het mbo dat de landelijke registratie en bekostiging van mbo-studenten regelt.

 

Meer informatie over education online op de education online website

 


Contact
Contact

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op.