Trigon Dom Maklerski S.A.

Marcin Morel, Financial Controller, Trigon Dom Maklerski SA
Dzięki rozwiązaniu BI, które usprawnia przepływ materiałów informacyjnych, danych i raportów, osiągamy dwa kluczowe cele. Jednym jest stałe podnoszenie jakości świadczonych usług. Drugim, jak najlepsze wywiązanie się z obowiązku cyklicznego zgłaszania informacji finansowych do Komisji Nadzoru Finansowego.

Trigon Dom Maklerski działa na rynkach kapitałowych Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej od przełomu w 1989 roku. Wchodzi w skład Grupy Trigon – niezależnej, polskiej grupy finansowej, która łączy kompetencje czołowej firmy bankowości inwestycyjnej, domu maklerskiego oraz Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Trigon jest także aktywnym brokerem na rynku energii. Łączna wartość transakcji przeprowadzonych przez TDM od 2010 r. do dnia dzisiejszego wyniosła niemal 50 mld PLN. Trigon jest pierwszym w historii polskim domem maklerskim, który trafił do League Tables – prestiżowego rankingu, publikowanego przez MergerMarket, instytucję monitorującą transakcje na rynku finansowym. Firmę tworzy ponad 120 specjalistów: maklerów, doradców inwestycyjnych, ekspertów ds. fuzji i przejęć, rynków akcji i długu oraz corporate finance.

  • Branża: finanse
  • Produkty: bankowość inwestycyjna, zarządzanie majątkiem, fuzje
  • Wielkość firmy: 120 pracowników
  • Główna siedziba: Kraków

挑战和益处

Cel wdrożenia

  • ujednolicenie systemu tworzenia raportów
  • usprawnienie pracy w obszarze analitycznym
  • skrócenie czasu dostępu do danych
  • obniżenie kosztów pozyskania informacji

Przykład sukcesu Trigon Dom Maklerski

Jedno źródło informacji z wygodnym interfejsem użytkownika dla Trigon Dom Maklerski. Współpraca z itelligence i JCommerce

Ujednolicenie systemu tworzenia raportów, skrócenie czasu dostępu do danych i obniżenie kosztów ich pozyskania – oto najważniejsze korzyści, które Trigon Dom Maklerski (TDM) czerpie z narzędzi klasy Business Intelligence (BI). Wdrożenie zrealizował integrator usług IT – spółka itelligence wraz z jednym z Partnerów, firmą JCommerce – na mocy umowy podpisanej w kwietniu 2011 r. Oparte głównie na produktach koncernu SAP narzędzie zostało oddane do użytku we wrześniu 2012 r. Projekt obejmował analizę wymagań klienta, dokumentację techniczną, implementację systemu oraz szkolenia użytkowników.

Dzięki rozwiązaniu BI, które usprawnia przepływ materiałów informacyjnych, danych i raportów, osiągamy dwa kluczowe cele. Jednym jest stałe podnoszenie jakości świadczonych usług. Drugim – jak najlepsze wywiązanie się z obowiązku cyklicznego zgłaszania informacji finansowych do Komisji Nadzoru Finansowego” – podkreśla Marcin Morel, Financial Controller w TDM, który z ramienia Klienta koordynował wdrożenie.

Kierunek – integracja

Bez uproszczonych mechanizmów dostępu do danych, analiz i raportów dla kadry menedżerskiej różnego szczebla – w szczególności średniego i niższego – trudno było zarządzać firmą. Trigon poszukiwał zatem rozwiązań, które zamieniłyby jego rozproszone środowisko systemowe w jedno źródło informacji z wygodnym interfejsem użytkownika. Zadanie o tyle trudne, że żaden integrator w Polsce nie miał wcześniej doświadczeń w takich przedsięwzięciach, jeśli chodzi o branżę maklerską. “Trigon to pierwszy dom maklerski, w którym zostało zaimplementowane tego typu rozwiązanie. Projekt był niezwykle nowatorski, skomplikowany i obarczony dużym ryzykiem. Tym bardziej jesteśmy zadowoleni z przebiegu i efektu wdrożenia” – mówi Arnold Nowak, Prezes Zarządu itelligence. O powodzeniu zadecydowała m. in. analiza przed-wdrożeniowa, która polegała na zidentyfikowaniu głównych problemów klienta z zakresu zaawansowanego raportowania oraz interaktywnej wizualizacji danych. Jak się okazało, zespół controllingu nie był w stanie samodzielnie pozyskiwać informacji z systemów transakcyjnych. Z punktu widzenia analityków wyzwaniem była także wielowymiarowa segmentacja klientów. Inną bolączką był duży nakład pracy wynikający z powtarzalnych czynności związanych z cykliczną sprawozdawczością do KNF, która wymaga ręcznej integracji danych z wielu źródeł. Wreszcie brakowało narzędzi do wszechstronnej analizy danych z zaawansowanymi możliwościami wizualizacji. Uwzględniając potrzeby, życzenia i sugestie klienta, itelligence wraz z JCommerce stworzyli rozwiązanie, które pozwala Trigonowi prowadzić zaawansowane analizy biznesowe danych z systemów front i back-office, dostarczając użytkownikom wiedzę do efektywnego działania. Narzędzie umożliwia wykonywanie operacyjnego raportowania szczegółowego oraz syntetycznych analiz dla zarządu firmy.

Image-Picture-Finger-tip-icon-20160530-GLO-DE

Informacja tu i teraz

Bezpośredni dostęp do wszystkich niezbędnych informacji oraz efektywne tworzenie raportów znacząco podnosi jakość informacji zarządczej i skraca kierownictwu czas podejmowania szybkich i trafnych decyzji. Dzięki nowym narzędziom management spółki na bieżąco monituje realizację założonej strategii biznesowej. Automatyzacja standardowych raportów pozwala ograniczyć zaangażowanie pracowników IT i Działu Controllingu” – tłumaczy Arnold Nowak.

Dla wykonawców projektu było oczywiste, że zaimplementowany w TDM system Business Intelligence nie może spowalniać pracy menedżerów i specjalistów. – Dostęp do danych powinien być natychmiastowy, bez pośrednictwa działu IT. Takie jest życzenie użytkowników biznesowych: kierownictwa, ekspertów, innych pracowników. Wprowadzony w Trigon system całkowicie spełnia ten postulat – uważa Rafał Skorupa, specjalista ds. BI w JCommerce. “Nie zapomnieliśmy nawet na moment, że maklerzy i doradcy inwestycyjni wcale nie muszą być biegli w obsłudze narzędzi informatycznych. Dlatego stworzyliśmy rozwiązanie, które charakteryzuje się łatwością użytkowania oraz umożliwia intuicyjną nawigację i interpretację złożonych informacji” – dodaje Arnold Nowak.

Technologia to nie wszystko

Garść informacji dla wtajemniczonych. Używany przez Trigon DM system Business Intelligence został zbudowany w oparciu o zaawansowane technologie SAP i Oracle. W jego skład wchodzą aplikacje analityczne: SAP Business Objects Edge 3.1 BI Platform i Business Objects Data Services 3.2 (ETL) oraz serwer bazodanowy Oracle 11g. – Serwer bazodanowy jest bardzo wydajną maszyną, realizującą większą część procesu przetwarzania danych, m.in. wyszukuje potrzebne informacje, uporządkowuje je, a następnie przesyła do użytkownika. System ETL gromadzi i integruje dane z wielu źródeł transakcyjnych. Natomiast platforma analityczno-raportowa stanowi centralne repozytorium raportów i modeli analitycznych – wyjaśnia Rafał Skorupa. A jednak nie same nowinki techniczne sprawiają, że Trigon jest zadowolony z inwestycji. Za równie ważne uważa kompetencje interpersonalne wykonawców rozwiązania.

Reputacja potwierdzona certyfikatami

Spółka itelligence, jako jedna z piętnastu firm na świecie, zdobyła certyfikat SAP Global Hosting Partner, który poświadcza najwyższą jakość usług, zweryfikowaną przez audyt firmy SAP. Zaś w roku 2012 otrzymała certyfikat Partner Center of Expertise SAP AG, który potwierdza spełnianie wymagań niezbędnych do świadczenia wysokiej jakości usług wsparcia klientów korzystających z rozwiązań SAP. Jako integrator na polskim rynku usług informatycznych, itelligence posiada ponad 140 osobowy skład pracowników o wysokich kwalifikacjach jak również współpracuje ściśle z Partnerami SAP EBM dzięki czemu może realizować projekty o szerokim i ogólnym jak i specyficznym i dedykowanym zakresie. To wpływa na kompleksowy wachlarz profesjonalnych usług świadczonych przez spółkę. Z kolei JCommerce należy do sieci partnerskiej SAP EBM i posiada status SAP Extended Business Member. Tytuł ten jest potwierdzeniem posiadanych kompetencji i wieloletniego doświadczenia we wdrażaniu rozwiązań SAP BusinessObjects. Firma JCommerce będąc jednocześnie partnerem innych wiodących dostawców narzędzi Business Intelligence – QlikTech, Microsoft oraz IBM specjalizuje się w doradztwie, projektowaniu i wdrażaniu systemów klasy BI w odpowiedzi na indywidualne potrzeby klientów reprezentujących różne branże, począwszy od małych firm po duże międzynarodowe korporacje.

Planujesz projekt SAP? Napisz do nas.


联系我们
联系我们

有任何问题,请联系我们