itelligence AG

Norbert Rotter, CEO itelligence
Norbert Rotter, Chief Executive Officer, itelligence AG
Dzięki międzynarodowej współpracy, wspólnie stawiamy czoła wyzwaniom. Rollout SAP SuccessFactors umożliwił nam dostęp do scentralizowanego rozwiązania do zarządzania procesami HR w obrębie całej grupy itelligence. Mając na uwadze standaryzację procesów, stworzyliśmy solidne podstawy dla dalszego rozwoju i nadchodzących innowacji.

Jako część NTT DATA koncentrujemy się na rozwiązaniach SAP, aby tworzyć wartość dla naszych klientów na całym świecie. Od założenia w 1989 r. oferujemy pełen zakres usług związanych z oprogramowaniem SAP dostosowany do potrzeb naszych klientów.

Obecnie transformacja firmy w przedsiębiorstwo cyfrowe odbywa się głównie dzięki innowacjom. Bazą dla innowacyjności jest nasza podstawowa działalność oraz wieloletnie doświadczenie w obszarze SAP. Daje nam to możliwość ciągłego kwestionowania statusu quo, znajdowania nowych rozwiązań i technologii, opracowywania własnych produktów i ciągłego rozwoju. Kształtujemy przyszłość naszych klientów kreując własną. Jesteśmy doświadczonym partnerem SAP, dlatego nie skupiamy się jedynie na sprzedaży i wdrażaniu systemów. Za główny cel stawiamy sobie przede wszystkim wspieranie innowacji i zwiększanie konkurencyjności.

Dowiedz się więcej o SAP SucessFactors

挑战和益处

Wyzwania

 • Standaryzacja przebiegu lokalnych procesów
 • Wprowadzenie procesów globalnego zarządzania zmianą
 • Kompleksowa migracja danych do nowego rozwiązania
 • Tworzenie interfejsów w celu integracji istniejących systemów

Korzyści

 • Spójne, scentralizowane rozwiązanie umożliwiające dalszy rozwój
 • Wspólna, globalna baza danych
 • Łatwe dodawanie dodatkowych narzędzi i własnych rozwiązań dzięki wykorzystaniu chmury
 • Globalna transparentność danych pracowników
 • Baza umożliwiająca podejmowanie decyzji opartych na danych
 • Zautomatyzowana, szybka komunikacja
 • Łatwiejsza identyfikacja talentów

Rozwiązanie

 • Wdrożenie SAP SuccessFactors w 28 krajach
 • Wdrożenie rozwiązania w obszarach: Recruiting, Onboarding, Learning, Employee Central i Performance & Goals
 • Skill Database – baza kompetencji

SAP SuccessFactors w itelligence

Całość przedsięwzięcia koordynowana jest przez oddziały w Niemczech, Turcji oraz przez itelligence Nordics, aby krok po kroku wdrożyć wszystkie 5 modułów w 28 krajach, w ramach SAP HXM SuccessFactors Suite.

SAP SuccessFactors w 28 krajach dla ponad 10,000 pracowników

itelligence – lider innowacji na rynku i wewnątrz organizacji

Poprzez przynależność do Grupy NTT DATA, rozwiązania SAP stanowią główny obszar działalności itelligence. Od momentu powstania w 1989 r., firmowi eksperci nieustannie dostosowują oprogramowanie SAP, aby w pełni sprostać wymaganiom klientów. W dobie transformacji, jako doświadczony dostawca usług IT, itelligence wspiera przedsiębiorstwa w rozwoju i odnoszeniu coraz większej liczby sukcesów. itelligence jest liderem również w przypadku wprowadzania innowacji pod własnym dachem. W czasach dynamicznie zmieniającego się rynku, to nowatorski, wybiegający w przyszłość dostawca usług IT. Właśnie dlatego działy HR itelligence już teraz postawiły na innowacyjne oprogramowanie takie jak SAP SuccessFactors. Dzięki stopniowemu wdrożeniu rozwiązania w całej grupie itelligence, ponad 10 000 pracowników uzyskało dostęp do nowoczesnego rozwiązania HR, niosącego za sobą szereg korzyści i nowych funkcjonalności możliwych dzięki międzynarodowej współpracy.

Nowy sposób zarządzania HR – kompetentny partner międzynarodowy

HRDecyzja o zastosowaniu technologii chmury, oznaczała wprowadzenie nowych, globalnych procesów. Całość przedsięwzięcia koordynowana jest przez oddziały w Niemczech, Turcji oraz przez itelligence Nordics, aby krok po kroku wdrożyć wszystkie 5 modułów w 28 krajach, w ramach SAP HXM SuccessFactors Suite. Mając na celu poprawę dostępu do danych i ich transparentność w ramach całej organizacji, powołano specjalne zespoły, koordynujące konkretne działania w wyznaczonym czasie. Podczas gdy główny zespół nakreśla strategię i wyznacza kierunek zmian, lokalni koordynatorzy kaskadują informacje w obrębie swoich krajów i inicjują wprowadzanie zmian. W oparciu o dobre praktyki i dedykowany plan projektu, pierwsze go-lives miały miejsce już pod koniec 2019 r.

 

 

Globalny rollout – moduły Employee Central i Onboarding wytyczają ścieżkę

Aby zapewnić płynne wprowadzenie oraz niczym niezaburzony transfer danych, wszystkie wewnętrzne procesy zostały dokładnie przeanalizowane, a na ich podstawie utworzono uniwersalne wytyczne dla globalnego wdrożenia. Go-lives modułów Employee Central i Onboarding zostały podzielone na 3 etapy (administratorzy HR, menedżerowie, wszyscy pracownicy), aby zmaksymalizować korzyści płynące z wdrożenia. Plusy tej implementacji to między innymi stale aktualizowana struktura organizacyjna, bezpośredni dostęp do dokładnych raportów oraz wykorzystanie workflows, automatyzujących procesy komunikacji. Samodzielna obsługa to słowo klucz. Oznacza to, że pracownicy mogą niezależnie aktualizować w systemie swoje dane personalne, co znacznie wpływa na ich jakość. Zarówno moduł Employee Central jak i Onboarding zostały wdrożone w 28 krajach zgodnie z wyznaczonym harmonogramem, w 2019 roku.

Kierunek: przyszłość – Moduły Recruiting, Learning i Performance & Goals

HRPlan wdrożenia 5 modułów we wszystkich jednostkach itelligence obejmuje jeszcze 3 lata prac. Kolejnym krokiem jest globalne wdrożenie modułów Recruiting, Learning i Performance&Goals. Oznacza to, że już wkrótce oddziały we wszystkich krajach będą mogły korzystać nie tylko z systemowych procesów identyfikacji talentów, ale także z bezpośrednich kanałów komunikacji i stron poświęconych rozwojowi kariery wewnątrz struktur organizacji. Indywidualne postępy będą mogły być mierzone na bieżąco, a każdy z pracowników otrzyma możliwość informacji zwrotnej dotyczącej własnych mocnych stron i obszarów rozwoju. Ponadto, wprowadzenie E-learningu otworzy drogę do nowych szans zawodowych, a Skill Database zapewni przejrzysty dostęp do zakresu kompetencji pracowników, co przełoży się na efektywniejsze dysponowanie zasobami w skali globalnej. Cyfrowa przyszłość nie ma żadnych ograniczeń!

 

 

Chcesz dowiedzieć się więcej o rozwiązaniu SAP SuccessFactors?

Poznaj innowacyjne rozwiązanie SAP SuccessFactors  [Blog] SAP HXM: rozszerzone rozwiązanie do obsługi HR


联系我们
联系我们

有任何问题,请联系我们