Digitálne katalógy pre NAFTA, a.s.

Digitálne katalógy od itelligence zvizualizovali a zjednodušili celý náš proces evidencie nákupných požiadaviek. V prípade, že naši pracovníci potrebujú hoci len obyčajné kancelárske potreby, jednoducho ich vložia do košíka ako v e-shope a ich požiadavka putuje rovno na schválenie nadriadenému, ktorý ich objedná.

Ing. Mária Hudecová, špecialista nákupu – senior, NAFTA a.s.

Počet zamestnancov: 500+ (2019)

Tržby: MEUR 145, 757 (2018)

NAFTA je medzinárodná spoločnosť s rozsiahlymi skúsenosťami v oblasti skladovania a budovania podzemných zásobníkov zemného plynu na Slovensku a zároveň slovenským lídrom v prieskume a ťažbe uhľovodíkov. Aktívne pôsobí v krajinách strednej Európy a v súčasnosti je prítomná okrem Slovenska aj v Českej republike, Nemecku, Rakúsku a na Ukrajine. NAFTA vo viacerých krajinách prevádzkuje podzemné zásobníky, realizuje prieskumné činnosti a zúčastňuje sa projektov na skladovanie energie z obnoviteľných zdrojov. S celkovou skladovacou kapacitou približne 60 TWh je pozícií 6. najväčšieho prevádzkovateľa zásobníkov plynu v Európe.

挑战和益处

Východisková situácia

  • Neprehľadná evidencia nákupných požiadaviek
  • Pôvodne riešená mimo ERP systém
  • Množstvo zbytočných papierovačiek
  • Časová náročnosť schvaľovania a spracovávania objednávok

Benefity

  • Možnosť zobraziť obrázky nakupovaného tovaru súvisiaceho priamo s daným kontraktom
  • Možnosť vytvárať vzorové nákupné košíky slúžiace ako predloha pre samotný nákup
  • Eliminácia chybných objednávok
  • Úspora papiera

Riešenie

  • Digitálne katalógy (DK)

NAFTA: Objednávajte chýbajúci tovar bez zbytočných papierovačiek vďaka Digitálnym katalógom

Vďaka rieriešeniu DK je spracovávanie žiadostí na objednávanie tovarov v papierovej forme minulosťou. Ich najpodstatnejšou výhodou je však možnosť grafickej vizualizácie sortimentu nákupných kontraktov. Koncoví užívatelia si môžu zobraziť obrázky jednotlivých materiálov spolu s ich textovými popismi. Pomocou nákupných košíkov si potom vedia objednávať chýbajúci tovar. Ich požiadavky totiž putujú priamo k určeným užívateľom, ktorí majú oprávnenie ich ďalej spracovávať.

Objednávajte chýbajúci tovar bez zbytočných papierovačiek vďaka Digitálnym katalógom

Vďaka Digitálnym katalógom vznikne grafická nadstavba nad vašimi nákupnými kontraktmi, v ktorej môžete vytvárať nákupné košíky založené na podobnom princípe ako poznáme z e-shopov.
Rozdiel je len v tom, že do košíka vkladáte objednaný tovar už zo sortimentu konkrétneho kontraktu. Košík s týmto vloženým tovarom je následne použitý ako referencia pre štart celého nákupného procesu, v rámci ktorého sa najprv odošle požiadavka na objednávku. Po jej schválení kompetentným pracovníkom sa vystaví oficiálna objednávka, príjemka a napokon faktúra. Nižšia spotreba papiera je len jednou z mnohých výhod DK.

 

Riešenie Digitálne katalógy

Vďaka Digitálnym katalógom je spracovávanie žiadostí na objednávanie tovarov v papierovej forme minulosťou.

Ich najpodstatnejšou výhodou je však možnosť grafickej vizualizácie sortimentu nákupných kontraktov. Koncoví užívatelia si môžu zobraziť obrázky jednotlivých materiálov spolu s ich textovými popismi. Pomocou nákupných košíkov si potom vedia objednávať chýbajúci tovar. Ich požiadavky totiž putujú priamo k určeným užívateľom, ktorí majú oprávnenie ich ďalej spracovávať.


联系我们
联系我们

有任何问题,请联系我们