Turkcell Global Bilgi

Yalnızca altı ay içinde, itelligence bütçe döngümüzün tamamını hızlandırmamıza yardımcı oldu. Artık mali verileri analiz etmek ve şirketimizi geliştirecek çalışmalar yapmak için daha çok vaktimiz var.

Etem Kavak, Kurumsal IT Çözümleri ve İş Zekası Müdürü, Turkcell Global Bilgi

Türkiye’nin en büyük GSM operatörünün bu yan kuruluşu, yüzlerce global şirket adına yılda 250 milyon müşteriyle iletişim kurarak, arka-ofis desteği ve müşteri hizmetleri yönetimi servisi sağlıyor.

挑战和益处

Zorluklar

  • Manuel bütçe süreci
  • Finansal verilerin farklı sistemlere ve konumlara dağılmış olmasından dolayı karmaşık bir yapı ve ağır işleyen bütçeleme süreci
  • Modern analitik araçların olmayışı

Faydalar

  • Bütün finansal süreçler için tek bir güvenli, gelişmiş sistem
  • Farklı parametrelere dayalı simülasyonlar ve senaryolar oluşturma becerisi
  • Şirketin tüm bölümlerinde gelişmiş, uçtan uca süreçler
  • Raporlama yapılarına ve dashboard’lara mobil erişim
  • Finansal süreçleri merkezi olarak takip edip denetleyebilme

Çözüm

  • SAP® BusinessObjects™ Planning and Consolidation (SAP BPC) powered by SAP HANA®
  • Uygulama Yönetimi Servisleri, SAP HANA Hosting and Maintenance

Turkcell Global Bilgi

Turkcell Global Bilgi, finansal süreçlerini hızlandıracak bir iş ortağı arıyordu ve itelligence’a başvurdu. Bir proje ekibi oluşturuldu ve bu ekip planlama, bütçeleme, harcamalar, öngörü ve finansal konsolidasyon da dahil olmak üzere, kapsam dahilindeki tüm süreçleri analiz etti.

Manuel Veri Yığınına Bir Yuva Bulmak

Turkcell Global Bilgi’de müşteri her şeyden önce geliyor. Türkiye’nin en büyük GSM operatörünün bu yan kuruluşu, yüzlerce global şirket adına yılda 250 milyon müşteriyle iletişim kurarak, arka-ofis desteği ve müşteri hizmetleri yönetimi servisi sağlıyor.

Böylesine hareketli bir faaliyet alanı göz önüne alındığında, Turkcell Global Bilgi’nin finans departmanının çok yoğun çalışması hiç de şaşırtıcı değil. Fakat finansal süreçlerin sadeleştirilmesi ve daha düzenli hale getirilmesine ihtiyaç duyuluyordu. Bütçeleme süreçlerinin çoğu manuel olarak gerçekleştiriliyordu. Finansal bilgiler farklı sistem ve konumlarda bulunuyordu ve bunlar birbirine entegre değildi. Dolayısıyla, temel işlemleri takip etmek güçtü ve bu da bütün bütçeleme sürecini yavaşlatıyordu.

Finans departmanının yöneticisi Selçuk Şimşek, “Eski sistemde verileri denetlemek ve takip etmek güçtü – kaybetmek ise çok kolaydı” diyor. Turkcell Global Bilgi, finansal süreçlerini hızlandıracak bir iş ortağı arıyordu ve itelligence’a başvurdu. Bir proje ekibi oluşturuldu ve bu ekip planlama, bütçeleme, harcamalar, öngörü ve finansal konsolidasyon da dahil olmak üzere, kapsam dahilindeki tüm süreçleri analiz etti. Başarılı bir kavram kanıtlamasının ardından, itelligence’ın projenin tamamını altı aylık bir sürede uygulamaya alması gerekiyordu.

itelligence, SAP BusinessObjects Planning and Consolidation (SAP BPC) 10 çözümünü SAP HANA bellek-içi platformuna entegre ederek tüm bütçeleme ve planlama süreçleri için güvenli bir ortam yarattı. 18 lokasyondan gelen finansal veriler artık otomatik olarak tek bir sistemde toplanıyor ve böylece manuel veri girişi ihtiyacı azalıyor. Manuel veri girişi gerektiğinde ise bu uygulama net bir rol-bazlı yetkilendirme üzerinden yapılıyor. Bu da şeffaf denetim sağlıyor.

Anlık Mali Rapor ve Analizler

Bugün, finans departmanındaki çalışanlar bütçe bilgilerini ve temel performans göstergelerini çok kısa bir sürede iletebiliyorlar ve bu da üst düzey yönetimin gerekli aksiyonları daha çabuk almasını sağlıyor. Örneğin, bütçe departmanının senaryo oluşturması artık bir buçuk gün değil, 30 dakika sürüyor. Ve yıllık işletme planını (AOP) ortaya çıkarmak için gereken süre de %30 azalmış durumda.

En-iyi-öngörü süreci tamamıyla otomatik hale getirildi.Büyük miktardaki masraf kalemleri artık çok daha hızlı işlenebiliyor. Maliyet dağıtımı da daha çabuk gerçekleştiriliyor. Bütçeleme ve planlama sürecinin hız ve verimliliğinin artması, finansal raporların güvenilirliğini de artırdı.

Selçuk Şimşek, “itelligence’ın ve uyguladığı SAP çözümünün desteği olmadan, bu kadar hızlı bir bütçeleme süreci yaratabilmemiz asla mümkün olmazdı. Yeni sistemlerin tamamı sorunsuz işliyor. Artık başka süreçlere odaklanabilecek vaktimiz oluyor,” diyor.


联系我们
联系我们

有任何问题,请联系我们