Umíme naslouchat.

Rozumíme potřebám vašeho podniku.

Společně budeme silnější.

Hledáte perspektivní partnerství? Pak jste na správném místě.

  • Logo
  • Logo

Oznámení o přeměně akcií na zaknihované akcie

Společnost itelligence, a.s., se sídlem Brno – Pisárky, Hlinky 505/118, okres Brno-město, PSČ 603 00, IČ: 267 18 537, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4328
(„Společnost”)
tímto v souladu s ustanovením § 529 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v účinném znění, plní svou zákonnou povinnost a zveřejňuje následující oznámení:
1. Valná hromada Společnosti rozhodla dne 2.9.2016 o přeměně akcií Společnosti na zaknihované akcie s účinností ke dni zápisu této skutečnosti do obchodního rejstříku. Rozhodnutí bylo do obchodního rejstříku zapsáno, a tím přeměna akcií nabyla účinnosti, dne 5.9.2016.
2. Akcionáři Společnosti jsou povinni odevzdat stávající listinné akcie emitované Společností z důvodu přeměny na zaknihované akcie nejpozději do dvou měsíců ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Obchodním věstníku. Akcie se odevzdávají v sídle Společnosti v pracovní dny vždy od 9:00 do 16:00 hod.
3. Společnost tímto vyzývá akcionáře ke zřízení majetkového účtu v Centrálním depozitáři cenných papírů.
4. Akcionáři jsou povinni Společnosti při odevzdání listinných akcií sdělit číslo majetkového účtu, na který mají být zaknihované akcie zaevidovány.
itelligence, a.s.

Více informací

Blog

Marvin Strathmann
Marvin Strathmann | Publikováno v Head of People Analytics

Soccer Is Connecting People

Soccer unites the world – and not only at this year’s World Cup in Russia, but also at the 7th itelligence Soccer Cup, which was held from June 29 to July 1 in Diessen, near Eindhoven, in the Netherlands. As we all know, soccer is a team sport through and through. It calls for team spirit, fairness, individual commitment and, of course, enthusiasm – precisely those values that make an international company like itelligence so successful.

Přečtěte si více
Všechny články

Kariéra


Kontakt
Kontakt

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.