Umíme naslouchat.

Rozumíme potřebám vašeho podniku.

Společně budeme silnější.

Hledáte perspektivní partnerství? Pak jste na správném místě.

  • Logo
  • Logo

Oznámení o přeměně akcií na zaknihované akcie

Společnost itelligence, a.s., se sídlem Brno – Pisárky, Hlinky 505/118, okres Brno-město, PSČ 603 00, IČ: 267 18 537, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4328
(„Společnost”)
tímto v souladu s ustanovením § 529 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v účinném znění, plní svou zákonnou povinnost a zveřejňuje následující oznámení:
1. Valná hromada Společnosti rozhodla dne 2.9.2016 o přeměně akcií Společnosti na zaknihované akcie s účinností ke dni zápisu této skutečnosti do obchodního rejstříku. Rozhodnutí bylo do obchodního rejstříku zapsáno, a tím přeměna akcií nabyla účinnosti, dne 5.9.2016.
2. Akcionáři Společnosti jsou povinni odevzdat stávající listinné akcie emitované Společností z důvodu přeměny na zaknihované akcie nejpozději do dvou měsíců ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Obchodním věstníku. Akcie se odevzdávají v sídle Společnosti v pracovní dny vždy od 9:00 do 16:00 hod.
3. Společnost tímto vyzývá akcionáře ke zřízení majetkového účtu v Centrálním depozitáři cenných papírů.
4. Akcionáři jsou povinni Společnosti při odevzdání listinných akcií sdělit číslo majetkového účtu, na který mají být zaknihované akcie zaevidovány.
itelligence, a.s.

Více informací

Blog

Wolfgang Möller
Wolfgang Möller | Publikováno v Global Director Discrete Industries & Internet of Things

Bring Your Things to Life – Part 2 – The Digital Twin Scenario

I am on a mission to reveal the benefits of the Internet of Things and to encourage customers to take the first step. For this reason, we at itelligence are working with IoT use cases that are based on real business scenarios. In my first blog of this “Bring Your Things to Life” blog series, I described the mixed reality use case for service technicians.

Více informací
Wolfgang Möller
Wolfgang Möller | Publikováno v Global Director Discrete Industries & Internet of Things

Matching Different IoT Ecosystems – Part 4 – People as Part of the IoT Story

This blog is the fourth and final article in our “Matching Different IoT Ecosystems” blog series. During the three previous blog articles, we dealt with processes and technology. Now, we are coming to the element that is starring in the digital transformation and design of united ecosystems – people.

Více informací
Všechny články

Kariéra


Kontakt
Kontakt

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.