We Transform. Trust into Value

S důvěrou je možné cokoliv. Pomůžeme vám dosáhnout maximálního úspěchu.

Nikdo nezná vaše podnikání lépe než vy.

Nikdo nezná SAP tak dobře jako my.

Potřebujete inspiraci?

Přinášíme znalosti a inovace.

  • Logo
  • Logo

Oznámení o přeměně akcií na zaknihované akcie

Společnost itelligence, a.s., se sídlem Brno – Pisárky, Hlinky 505/118, okres Brno-město, PSČ 603 00, IČ: 267 18 537, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4328
(„Společnost”)
tímto v souladu s ustanovením § 529 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v účinném znění, plní svou zákonnou povinnost a zveřejňuje následující oznámení:
1. Valná hromada Společnosti rozhodla dne 2.9.2016 o přeměně akcií Společnosti na zaknihované akcie s účinností ke dni zápisu této skutečnosti do obchodního rejstříku. Rozhodnutí bylo do obchodního rejstříku zapsáno, a tím přeměna akcií nabyla účinnosti, dne 5.9.2016.
2. Akcionáři Společnosti jsou povinni odevzdat stávající listinné akcie emitované Společností z důvodu přeměny na zaknihované akcie nejpozději do dvou měsíců ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Obchodním věstníku. Akcie se odevzdávají v sídle Společnosti v pracovní dny vždy od 9:00 do 16:00 hod.
3. Společnost tímto vyzývá akcionáře ke zřízení majetkového účtu v Centrálním depozitáři cenných papírů.
4. Akcionáři jsou povinni Společnosti při odevzdání listinných akcií sdělit číslo majetkového účtu, na který mají být zaknihované akcie zaevidovány.
itelligence, a.s.

Více informací

Procesně orientované poradenství a softwarová řešení

V roce 2013, po převzetí zastoupení společnosti Software AG v České republice, Slovenské republice a v Maďarsku, rozšířila společnost itelligence své produktové portfolio o produkty procesní platformy ARIS pro analýzu podnikových procesů a o integrační platformu webMethods. itelligence, a. s. je tedy v rámci uvedených regionů zástupcem výrobce ARISu a dalších produktů, společnosti SOFTWARE AG.

Poskytujeme procesně orientované poradenství vedoucí ke zvyšování efektivnosti komerčních firem, ale i státních organizací či vzdělávacích institucí. Pomáháme našim zákazníkům snižovat náklady a lépe využívat zdroje. Hledáme řešení, která umožní zvýšit výkonnost procesů. Inspirujeme a nalézáme cesty k naplňování strategií. Toto vše považujeme za nikdy nekončící cestu vedoucí ke zvyšování konkurenceschopnosti firmy či efektivnímu fungování státní správy. Na této cestě Vám budeme spolehlivým partnerem, který Vás nasměruje k cíli.

Procesní přístup nabízí dostatek významných měřitelných přínosů nejen komerčním podnikům, ale i státní správě, vzdělávacím institucím a všem těm organizacím, kde je management aktivní při vytváření konkurenceschopného podniku či efektivní státní správy a má vůli k týmové souhře napříč organizační strukturou.

Akce

Zobrazit všechny události

Blog

Všechny články

Kariéra


Kontakt
Kontakt

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.