Fit and Gap Analysis

Inteligentní design

Chci inteligentní design

Hlavním cílem pro fázi Fit & Gap Analysis je identifikovat všechny unikátní procesy (odchylující se od standardizované best practice) a velmi podrobně rozplánovat jak časovou, tak investiční dimenzi projektu. Kvalitně a důsledně odpracovaná Fit & Gap Analysis dramaticky zefektivňuje následnou realizaci díla. Díky vysoce transparentnímu procesu odhadu pracnosti u každého gapu je ceněným přínosem analýzy také fakt, že lze velmi snadno provádět komparaci mezi přínosem individuálního vývoje řešení jednotlivého gapu a souvisejícími náklady. Z naší praxe víme, že tato vysoká míra přehlednosti typicky vede k nárůstu efektivity
a pragmatičnosti rozhodování o způsobu využívání systému – standardní funkcionalita vs. vývoj na míru.

Vzhledem k tomu, že se typicky jedná o poslední fázi příprav před realizací projektu, opět výrazně doporučujeme v této fázi validovat, že scope projektu stále koresponduje s byznysovými a strategickými prioritami vaší společnosti.

Jak vám můžeme pomoci

Připravte se na realizaci

Známe SAP jako málokdo, jeho plusy, ale i mínusy. Ukážeme vám cesty, jak využít best practice k naplnění stávajících procesních potřeb. A tam, kde budete potřebovat jít nad rámec best practice, vám pomůžeme správně naformulovat potřebu vzhledem možnostem SAPu – ať modifikací standardního řešení SAP, nebo vývojem na míru.

  • detailní analýza a doporučení pro možností a vhodné formy přechodu
  • funkční a procesní Fit & Gap Analysis, návrh a expertní doporučení realizace gapů
  • významné zpřesnění odhadu nákladů. Díky nacenění pracnosti každého jednotlivého gapu budete mít velmi podrobnou představu o investici do projektu a budete také moci snadno prioritizovat a řídit celkovou finanční stránku projektu
  • podrobné ověření, že zamýšlený scope projektu skutečně odpovídá potřebám vaší společnosti a vhodně reflektuje oborovou best practice analýza rizik při realizaci díla a jejich mitigace

Výstup, který získáte:

  • implementační roadmapa pro váš přechod na SAP S/4HANA (scope projektu)
  • plán dodávky – podrobně mapující rozložení činností a aktivit v čase
    odhad pracnosti a souvisejících nákladů
  • Fit & Gap Analysis od itelligence je standardně dodávána tak, že je snadno uchopitelná a zcela srozumitelná i pro jiné implementační partnery. Získáváte tak svobodu nevázat se pro celé dílo na jediného dodavatele

Kontaktujte nás již dnes


Michal Košťál

Chief Sales and Marketing Officer
+420 725 423 731
[email protected]

 

 

 


Martin Chmelař

Solution Architekt
+420 724 615 001
[email protected]


Kontakt
Kontakt

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.