Automobilový průmysl

Naše společnost spolupracuje s podniky ze všech oblastí automobilového průmyslu. Z našich bohatých zkušeností s řešeními SAP můžete těžit bez ohledu na to, zda vyrábíte automobily nebo dodáváte náhradní díly. Pomáháme i konstruktérům a specialistům, kteří navrhují náhradní díly a zajišťují údržbu dopravních prostředků a strojního vybavení. Naše dlouholeté zkušenosti v oboru vám umožní zkrátit cyklus vývoje produktů a urychlit vývoj inovací. Kromě toho vám pomůžeme rozvinout ještě úspěšnější spolupráci s celosvětovou sítí vašich zákazníků a dodavatelů.

manufacturing_0023

Zrychlete inovační proces

Naše know-how pomáhá firmám působícím v automobilovému průmyslu reagovat na poptávku po výkonnějších a ekologičtějších vozech s levnějším provozem. Jedná se o silně konkurenční prostředí, proto musí výrobci neustále vylepšovat jízdní vlastnosti svých vozů i související služby. Pokud chtějí automobilky plnit očekávání zákazníků, musí nutně zrychlit inovační proces, a to i navzdory složitosti dodavatelské sítě. A právě naše řešení SAP vám inovační proces usnadní. Získáte tak konkurenční výhodu, zvýšíte kvalitu produktů, zrychlíte uvádění novinek na trh a minimalizujete riziko neúspěchu.

Optimalizujte výrobu

Spolupracujeme s automobilkami, konstruktéry a dodavateli pro automobilový průmysl ze všech koutů světa. Naši experti na řešení SAP jim pomáhají realizovat plán štíhlé a dobře načasované výroby. Integrujeme systémy, jež spojují lidi, data, procesy a nástroje typu CAD. Díky řešením SAP lze ušetřit čas a omezit ztráty jak v sériové výrobě, tak při zpracování individuálních zakázek. Navzdory složitosti a vzájemné provázanosti globálních výrobních procesů je výsledkem lepší kontrola nad logistickým řetězcem.

174434719

Optimalizujte dodavatelský řetězec

Jako globální partner společnosti SAP dokážeme zefektivnit strategické využívání zdrojů a zkvalitnit zásobování výrobních procesů. Podmínkou je transparentnost, která je také předpokladem pro efektivní spolupráci a správu dodavatelských řetězců. Podrobný přehled a podklady pro rozhodování získáte díky dohodám o termínech a webovým portálům pro elektronickou výměnu dat (EDI). Prostřednictvím vhodně zvolených řešení SAP lze automatizovat tok dat a informací v rámci sítě dodavatelů, konstruktérů a výrobců. Získáte tak podrobné informace o celém procesu od dodávek vstupních materiálů až po dokončení produktu, které vám umožní snížit náklady na zásobování a lepší řízení činností v rámci řetězce dodavatelů pro automobilový průmysl.

Spolupracujte se zákazníky a dodavateli

Díky našim rozsáhlým zkušenostem s řešeními SAP a znalosti problematiky automobilového průmyslu dokážeme zjednodušit správu interních i externích dodavatelských řetězců. Zavedení řešení a nástrojů SAP, jež zlepšují úroveň spolupráce, přispívá k posílení dodavatelských řetězců. Dále umožňuje větší integraci činnosti dodavatelů a výrobců automobilů. A užší spolupráce znamená navázání dlouhodobějších strategických partnerství. Tento model „konstrukční spolupráce“ ulehčuje plnění zákonných požadavků různých zemí. Automatizace a standardizace procesů navíc snižuje náklady.

89792356

Nabídněte zákazníkům ještě víc

Jako odborníci na řešení SAP se znalostí automobilového průmyslu víme, že musíte čelit zvyšujícím se nárokům zákazníků. Na dnešním silně konkurenčním a globalizovaném automobilovém trhu zákazníci požadují stále lepší jízdní vlastnosti vozů i související služby. Síť vašich dodavatelů proto musí být nastavena tak, aby vám umožnila uspokojit potřeby každého zákazníka. Například zajistit spolehlivé, pružné a vždy stoprocentně kvalitní poprodejní služby. Nebo zkrátit dobu dodání náhradních dílů, automatizovat služby údržby, zrychlit opravy a zefektivnit správu záručních nároků. Získáte tak náskok před konkurenty a zvýšíte spokojenost zákazníků.

Sledujte nás: