Automobilový průmysl

Automobilový průmysl

Naše společnost spolupracuje s podniky ze všech oblastí automobilového průmyslu. Z našich bohatých zkušeností s řešeními SAP můžete těžit bez ohledu na to, zda vyrábíte automobily nebo dodáváte náhradní díly. Pomáháme i konstruktérům a specialistům, kteří navrhují náhradní díly a zajišťují údržbu dopravních prostředků a strojního vybavení. Naše dlouholeté zkušenosti v oboru vám umožní zkrátit cyklus vývoje produktů a urychlit vývoj inovací. Kromě toho vám pomůžeme rozvinout ještě úspěšnější spolupráci s celosvětovou sítí vašich zákazníků a dodavatelů.

Zrychlete inovační proces

Naše know-how pomáhá firmám působícím v automobilovému průmyslu reagovat na poptávku po výkonnějších a ekologičtějších vozech s levnějším provozem. Jedná se o silně konkurenční prostředí, proto musí výrobci neustále vylepšovat jízdní vlastnosti svých vozů i související služby. Pokud chtějí automobilky plnit očekávání zákazníků, musí nutně zrychlit inovační proces, a to i navzdory složitosti dodavatelské sítě. A právě naše řešení SAP vám inovační proces usnadní. Získáte tak konkurenční výhodu, zvýšíte kvalitu produktů, zrychlíte uvádění novinek na trh a minimalizujete riziko neúspěchu.

Optimalizujte výrobu

Spolupracujeme s automobilkami, konstruktéry a dodavateli pro automobilový průmysl ze všech koutů světa. Naši experti na řešení SAP jim pomáhají realizovat plán štíhlé a dobře načasované výroby. Integrujeme systémy, jež spojují lidi, data, procesy a nástroje typu CAD. Díky řešením SAP lze ušetřit čas a omezit ztráty jak v sériové výrobě, tak při zpracování individuálních zakázek. Navzdory složitosti a vzájemné provázanosti globálních výrobních procesů je výsledkem lepší kontrola nad logistickým řetězcem.

Optimalizujte dodavatelský řetězec

Jako globální partner společnosti SAP dokážeme zefektivnit strategické využívání zdrojů a zkvalitnit zásobování výrobních procesů. Podmínkou je transparentnost, která je také předpokladem pro efektivní spolupráci a správu dodavatelských řetězců. Podrobný přehled a podklady pro rozhodování získáte díky dohodám o termínech a webovým portálům pro elektronickou výměnu dat (EDI). Prostřednictvím vhodně zvolených řešení SAP lze automatizovat tok dat a informací v rámci sítě dodavatelů, konstruktérů a výrobců. Získáte tak podrobné informace o celém procesu od dodávek vstupních materiálů až po dokončení produktu, které vám umožní snížit náklady na zásobování a lepší řízení činností v rámci řetězce dodavatelů pro automobilový průmysl.

Spolupracujte se zákazníky a dodavateli

Díky našim rozsáhlým zkušenostem s řešeními SAP a znalosti problematiky automobilového průmyslu dokážeme zjednodušit správu interních i externích dodavatelských řetězců. Zavedení řešení a nástrojů SAP, jež zlepšují úroveň spolupráce, přispívá k posílení dodavatelských řetězců. Dále umožňuje větší integraci činnosti dodavatelů a výrobců automobilů. A užší spolupráce znamená navázání dlouhodobějších strategických partnerství. Tento model „konstrukční spolupráce“ ulehčuje plnění zákonných požadavků různých zemí. Automatizace a standardizace procesů navíc snižuje náklady.

Nabídněte zákazníkům ještě víc

Jako odborníci na řešení SAP se znalostí automobilového průmyslu víme, že musíte čelit zvyšujícím se nárokům zákazníků. Na dnešním silně konkurenčním a globalizovaném automobilovém trhu zákazníci požadují stále lepší jízdní vlastnosti vozů i související služby. Síť vašich dodavatelů proto musí být nastavena tak, aby vám umožnila uspokojit potřeby každého zákazníka. Například zajistit spolehlivé, pružné a vždy stoprocentně kvalitní poprodejní služby. Nebo zkrátit dobu dodání náhradních dílů, automatizovat služby údržby, zrychlit opravy a zefektivnit správu záručních nároků. Získáte tak náskok před konkurenty a zvýšíte spokojenost zákazníků.


Kontakt
Kontakt

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.