Chemický průmysl

Chemický průmysl

Jako partner společnosti SAP s globální působností vám pomůžeme zajistit soulad s veškerými předpisy, procesy a osvědčenými postupy, jež platí pro chemický průmysl. Máme zkušenosti z mezinárodních projektů zaměřených na výrobní procesy i správu dat. Předpisů, které je nutné dodržovat, je stále více a jsou stále složitější. Proto musí podniky záležitosti souladu co nejefektivněji a nejúsporněji sledovat a plnit.

Zajistěte soulad s předpisy

Naše řešení SAP usnadňuje dodržování souladu s předpisy tím, že vám umožní sledovat veškeré logistické procesy v řídicím panelu SAP, včetně informací o šaržích. Budete moci do svých systémů začlenit povinné a osvědčené postupy, jako jsou evropská pravidla REACH. Systémy SAP zjednodušují rovněž dokumentaci procesů a dodržování oborových standardů, například norem o ochraně zdraví a bezpečnosti. Můžete je využít také pro doložení souladu s předpisy zainteresovaným stranám, případně s požadavky na povinná hlášení o registraci produktů, objemu látek a klasifikaci produktů. Software SAP rovněž usnadňuje soulad s požadavky nařízení o konci životnosti produktů, řádném značení, bezpečném balení a skladování nebezpečných materiálů a manipulaci s nimi.

Zlepšete řízení kvality

Ve velkovýrobě je od mísení jednotlivých složek až po uzavírání lahví naprosto klíčová stoprocentní kvalita. Díky našim zkušenostem s řešeními SAP vám dokážeme usnadnit průběžnou správu šarží. Propojení systémů v rámci procesů od počátku až do zakončení výroby vám umožní prověřit způsob kontroly kvality a poskytnout regulačním orgánům údaje o průběžné správě šarží. Naši odborníci vám pomohou i s vylepšením řízení kvality dokumentů, specifikací a receptur.

Zefektivněte výrobu

Zefektivnění provozu se kladně projeví ve všech fázích výroby. Díky našim řešením ušetříte při dokumentaci procesů a metodologií čas i peníze. Navrhneme vám též vylepšení procesů v jednotlivých fázích výroby, například mísením složek a uzavíráním lahví. Zkušenosti máme s výrobou ve velkém i stáčením produktů ve specializovaných provozech. Když se vám podaří zoptimalizovat výrobu, naše řešení vám také umožní přesně předvídat další vývoj a efektivně plánovat.

Vyvíjejte nové produkty

Díky našim rozsáhlým zkušenostem s řešeními SAP i znalostem vašeho oboru vám můžeme nabídnout pomoc s vývojem nových produktů a receptur. Poradíme vám, jak zrychlit inovační proces a uvádění nových produktů na trh. Během výzkumu a vývoje je velmi důležité dodržovat veškeré předpisy a nařízení. A právě řešení SAP zvyšují rychlost a efektivitu a zajistí vám náskok před konkurencí. V softwaru SAP pro řízení podniku, jenž obsahuje také nástroje pro kontrolu kvality, získáte plně integrovaný systém, který vám usnadní sledování kvality a dodržování oborových standardů.

Zjednodušte a zefektivněte dodavatelské řetězce

Funkční dodavatelský řetězec je v chemickém průmyslu nezbytným předpokladem kvality a nízkých nákladů. Podniky proto potřebují systém, který umožní zjednodušení a automatizaci procesů. A také sjednocení logistických postupů v různorodé mezinárodní síti dodavatelů. Naši experti na řešení SAP vám pomohou zrychlit zásobování a zároveň zajistit soulad s pravidly REACH. Nabídnou vám i řešení pro kritická místa logistického řetězce – řešení SAP pro skladiště ropy a terminály, kde se skladují kapalné přísady. I pro zařízení, jež přijímají zálohované a vratné obaly.


Kontakt
Kontakt

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.