Spotřební zboží

Spotřební zboží

V žádném odvětví není vývoj tak rychlý a konkurence tak silná jako v sektoru spotřebního zboží. Proto potřebujete partnera, který vám umožní výrobky rychleji uvádět na trh a hbitěji reagovat na požadavky zákazníků. Nabízíme moderní nástroje pro analýzu a zpracování velkých objemů dat, které vám umožní předpovídat chování trhů a zákazníků. Díky našim znalostem řešení SAP i vašeho oboru vám pomůžeme zvýšit marže, získat větší podíl na trhu a upevnit postavení vaší značky.

Naplánujte si směr dalšího rozvoje

Aby byl podnik konkurenceschopný, nestačí jen zefektivnit jeho chod – omezit plýtvání, zkvalitnit procesy a snížit náklady. Musí se rovněž vypořádat s rostoucími cenami komodit a zvyšujícími se nároky zákazníků a využívat omezené příležitosti ke zvyšování cen. Obchodníci musí chápat priority zákazníků, aby jim mohli nabídnout zboží, jež bude odpovídat jejich potřebám, a jímž se bude odlišovat od konkurence. Řešení pro efektivní plánování a analytické nástroje SAP vám umožní rychleji reagovat na poptávku a přesněji předvídat další vývoj. V konečném důsledku získáte lepší přehled o ziskových oblastech. A strategické rozhodování vycházející z reálných dat povede k plnění vytyčených cílů.

Technologie vám pomohou získat loajalitu zákazníků

Řešení SAP mají obrovský potenciál a my výrobcům spotřebního zboží rádi poradíme, jak jej využít, aby získali náskok před konkurenty. Mimo jiné vám pomůžeme vylepšit řízení životního cyklu produktů, například rozšířením nabídky potravin a nápojů v obchodech. Díky mobilním technologiím a nástrojům CRM nabízíme možnosti, jak výrazněji zaujmout zákazníky a přejít k individuálnější formě propagace produktů. Výrobci si tak získají větší loajalitu zákazníků, což je osvědčená cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti.

Získejte více zákazníků a nabídněte jim to nejlepší

Čím více informací máte o svých zákaznících a trzích, tím snáze můžete plnit požadavky spotřebitelů i prodejců. Při vývoji inovativních produktů, ať už jimi na poptávku reagujete, nebo ji chcete vytvořit, je navíc klíčová rychlost uvedení na trh. My vám jako specialisté na řešení SAP pomůžeme optimalizovat procesy a systémy vývoje produktů. Zaměříme vaši pozornost na překážky, jež komplikují inovace, a na lepší koordinaci výzkumu a vývoje s podnikovými cíli, a tím propojíme globální hodnotový řetězec od surovin na výrobu potravin a nápojů až po prodej v maloobchodech. Své novinky tak budete na trhu moci představovat rychleji a vzroste pravděpodobnost, že u zákazníků uspějí. A protože trhy jsou dnes globální a lidé mají nepřetržitý přístup k informacím, díky inovacím produktů se vám může v krátké době značně rozšířit základna odběratelů.

Integrujte dodavatelský řetězec

Dodavatelské řetězce jsou stále složitější a globalizovanější, a tak se neobejdete ani bez nástrojů a procesů, které vám umožní předpovědět vývoj poptávky. Naši odborníci v oblasti řešení SAP výrobcům pomáhají plnit přání zákazníků a prodejců využitím procesů pro spolupráci v rámci celého dodavatelského řetězce. Díky těmto procesům získáte lepší přehled jak o poptávce, tak o dodavatelích. Větší transparentnost v kombinaci s automatizovaným tokem informací mezi vámi a dodavateli zkvalitňuje strategii využívání zdrojů. Umožní vám lépe reagovat na vývoj trhu a zúročit přednosti sítě, kterou jste si vybudovali.

Řiďte bezpečnost a soulad s předpisy na globální úrovni

Než se váš produkt dostane k zákazníkům, musíte koordinovat činnost globální výrobní a dodavatelské sítě a zajistit soulad s požadavky řady předpisů o bezpečnosti potravin, jež platí v různých zemích. A právě v otázce bezpečnosti a udržitelnosti potravin a nápojů vám významně pomohou naše znalosti systémů SAP a automatizace procesů. Naše řešení vám usnadní zajištění souladu s předpisy více zemí a ochrany zákazníků i vlastního dobrého jména a zaručí rovněž úspory z rozsahu. Získáte podrobný přehled o prodeji, provozu, dodavatelském řetězci, finančních transakcích i zásobování. Tyto informace vám umožní zmírnit rizika spojená s jednotlivými aspekty vaší činnosti.

Získejte kontrolu nad svými prodejními řetězci

Rozumíme řešení SAP v odvětví služeb. Kombinujeme know-how s odbornými znalostmi v oblasti řízení dat a projektů, které vám pomohou transformovat své interakce se zákazníky. Pokud je vašim cílem zisk pomůžeme vám snížit náklady na lead generation a zvýšit prodej. Například pomocí mobilní technologie zvýšit své up-sell a cross-sell příležitosti. Jasnější provozní metriky řídí spokojenost a loajalitu zákazníků. Kromě toho vám můžeme pomoci rozvíjet služby, za které si můžete účtovat poplatek, které vám mohou zlepšit provozní marže a vytvářet nové příjmy. Díky automatizaci procesů budete moci rychleji implementovat tyto výnosné služby s minimálním vstupem.


Kontakt
Kontakt

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.