Vzdělávání

Vzdělávání jako cesta k úspěchu

Jako globální partner společnosti SAP nabízíme bezkonkurenční znalosti potřeb vzdělávacích institucí. Poradíme vám, jak zkvalitnit služby poskytované studentům a zaměstnancům, abyste lépe dosahovali stanovené vzdělávací cíle. Software pro řízení podniku přizpůsobíme přesně podle vašich požadavků. Data o studentech vám pomůžeme spravovat bezpečným způsobem a zároveň zlepšíme přístup k celé řadě služeb.

Pružná řešení

Vzhledem k omezeným rozpočtům a stále složitějším systémům IT jsou vzdělávací instituce nuceny své systémy zjednodušovat. A také zlepšovat dostupnost dat o studentech. Správně zvoleným řešením lze integrovat agendu studentů, výuky i výzkumu. Výsledkem je lepší přehled o chodu celé organizace. A v případě, že se změní struktura studijních programů a procesů, umožní tato řešení vzdělávacím institucím zavádět změny do praxe rychleji a bez prodlení o nich informovat. To vše jim přinese nemalé úspory.

Kvalitnější vzdělávání díky řešením SAP

Úspěch našich řešení v oblasti zkvalitnění služeb studentům může potvrdit mnoho vzdělávacích zařízení, vysokých škol a univerzit z různých zemí. Tyto instituce díky našim řešením dosahují lepších výsledků a rovněž se jim podařilo upevnit si postavení v silně konkurenčním prostředí vzdělávacího sektoru. Vzhledem k tomu, že vedení každé instituce se potýká s jinými problémy, řešení SAP vždy volíme a nastavujeme podle konkrétních provozních a výkonnostních cílů.

Efektivní systém výuky

Spolupracujeme se vzdělávacími institucemi ze všech koutů světa. Na základě dosavadních zkušeností jsme vyvinuli řešení it.education. Toto samoobslužné, transparentní řešení pro správu dat zaručuje neustálou dostupnost a aktuálnost dat. Navíc je k dispozici v mobilní verzi. Studenti tak mohou výsledky zkoušek i změny v rozvrhu zjistit kdekoli a kdykoli. Vyučující mohou automatizovat administrativní úkoly, a tím ušetřit spoustu času. Vedení může sledovat, jak si škola vede ve srovnání s jinými – jak na národní, tak na mezinárodní úrovni. To vše pomůže přilákat ty nejperspektivnější studenty a naplnit nabízené kurzy.

Plnění vzdělávacích cílů

K podpoře akademických programů je určeno naše samoobslužné řešení pro správu dat. Toto řešení zjednodušuje přístup k datům a zaručuje jejich aktuálnost. Studentům poskytuje informace o náplni jejich kurzů a požadavcích, které musí splnit. Vzhledem k tomu, že rozpočty vzdělávacích institucí jsou v současnosti napjaté, naše řešení je ideální alternativou, neboť je lze velmi snadno zavést a nevyžaduje kapitálové výdaje, pouze průběžné provozní výdaje. Vzdělávací zařízení tak může zkvalitnit poskytované služby bez vysokých počátečních investic.

Od zápisu po promoci

V oblasti vysokoškolského vzdělávání hraje důležitou roli podpora studentů od zápisu ke studiu až po promoci. Naše řešení it.education představuje propracovaný studentský informační systém, který standardizuje veškerá data. Navíc umožňuje online a mobilní přístup ke službám pro studenty a vyučující. Data o průběhu studia jednotlivých studentů jsou tak přehledná a transparentní. Řešení it.education je založeno na otevřených standardech a jeho zprovoznění je rychlé. Umožňuje lépe využívat data z různých webových prostředí i kancelářský a podnikový software.


Kontakt
Kontakt

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.