Zdravotnictví a přírodní vědy

Zdravotnictví a přírodní vědy

Jako globální partner společnosti SAP nabízíme všem výrobcům léčiv, zdravotnických materiálů a lékařských technologií rozsáhlé znalosti právních předpisů, procesů a osvědčených postupů. Naše řešení již v mnoha případech pomohla zkvalitnit řízení a transparentnost vývoje produktů a výrobních procesů. Poradíme vám, jak dosáhnout dokonalého souladu s veškerými předpisy bez vysokých nákladů.

Zefektivněte výrobu

Zefektivnění provozu se kladně projeví ve všech fázích výroby. Máme zkušenosti s velkovýrobou farmaceutických produktů i prací specializovaných závodů na výrobu lékařských technologií. Díky našim řešením ušetříte při dokumentaci procesů a metodologií čas i peníze. Pomůžeme vám identifikovat procesy, které lze vylepšit, například tisk jedinečných štítků se sériovým číslem a výrobu vzorků. Dokážeme poradit i se správou obsahu aktivních látek a výnosů.

Vyvíjejte nové produkty

Díky našim rozsáhlým zkušenostem s řešeními SAP i znalostem vašeho oboru vám můžeme nabídnout pomoc s vývojem nových produktů. Poradíme vám, jak zrychlit inovační proces a uvádění nových produktů na trh. Během výzkumu a vývoje je velmi důležité dodržovat veškeré předpisy a nařízení. A právě řešení SAP zvyšují rychlost a efektivitu a zajistí vám náskok před konkurencí. V softwaru SAP pro řízení podniku, jenž obsahuje také nástroje pro kontrolu kvality, získáte plně integrovaný systém, který vám usnadní sledování kvality a dodržování oborových standardů a předpisů.

Podpořte spolupráci dodavatelů

Kosmetický průmysl, farmaceutický průmysl a obor výroby lékařských technologií jsou si v jednom velmi podobné: vyžadují stoprocentní kontrolu kvality v rámci celého dodavatelského řetězce. Řešení SAP vám ji pomohou zajistit. Umožňují totiž sjednocení všech dodavatelů ve standardizovaném prostředí použitím jednotné metodologie. Kromě toho zjednoduší a automatizují procesy zásobování. Například katalogy dodavatelů lze propojit v jednom společném rozhraní. Výsledkem je zrychlení zásobování a zdokonalení systému objednávek a rezervací, lepší kontrola a podrobný přehled o celém dodavatelském řetězci.

Plňte zákonné požadavky na jedničku

Pomůžeme vám zajistit soulad s platnými předpisy a zlepšit vedení auditních záznamů i přehledů o jednotlivých fázích výroby, včetně dodržování povinných a osvědčených postupů, jež stanovily úřady pro kontrolu potravin a léčiv. A poradíme i se správou softwaru a procesů podle požadavků na proces výroby zboží, kupříkladu pravidel GAMP5, jež platí pro farmaceutický průmysl. Pro kosmetický průmysl jsme vyvinuli řešení, která usnadňují dodržování předpisů o výrobě kosmetických produktů, včetně norem o uvádění složení výrobků v názvosloví INCI, o zaznamenávání informací o produktech a o zprávách o bezpečnosti kosmetických produktů. Pro podniky na výrobu lékařských technologií máme k dispozici procesy, které vám umožní věnovat maximální pozornost konkrétní obchodní činnosti i zákazníkům a neplýtvat zbytečně časem a finančními prostředky na záležitosti souladu s předpisy.

Nezapomínejte na řízení jakosti

Farmaceutické a kosmetické firmy dnes čelí tlaku na to, aby co nejvíce zrychlily uvádění nových produktů na trh. Ať ale pracujete seberychleji, nikdy to nesmí být na úkor kvality, kterou ověří příslušné úřady předtím, než se produkty dostanou k zákazníkům. Proto vám naše znalosti o integrovaných systémech a řízení kvality dokumentů, vzorků a receptur mohou být velmi užitečné. Naše podnikové řešení vám poskytne vždy aktuální přehled o klíčových výrobních procesech v celé společnosti a usnadní vám plnit požadavky zákonů a kontrolorů.


Kontakt
Kontakt

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.