Kovozpracující průmysl

Kovozpracující průmysl

Kovozpracující průmysl prodělává neustálé změny. Podniky musí sledovat dění na trzích, řídit vztahy s dodavateli i rizika a reagovat na vývoj poptávky. Spolupráce s námi vám přinese všechny výhody dlouhodobého spojenectví s globálním partnerem společnosti SAP. Pomůžeme vám zjednodušit systém IT, integrovat vaše systémy a efektivněji využívat data. Řešení SAP navržené přímo pro vaši konkrétní specializaci vám umožní optimalizovat způsob práce, rozhodovat na základě znalosti faktů, zrychlit provoz a nabídnout zákazníkům ještě vyšší kvalitu.

Zefektivněte řízení rizik

Zpracováváte-li neželezné kovy, je váš podnik do značné míry vystaven tržním rizikům. Kvůli výkyvům cen a akciových trhů potřebujete takové řešení IT, které vám umožní okamžitě reagovat na změny na trhu. A právě naše řešení vám nabídnou kompletní funkce pro řízení rizik a správu komodit, burzovních rizik a poplatků v jednom. Navíc umožní zjednodušení, standardizaci a automatizaci finančních procesů, a tak přinesou úsporu času i peněz.

Obchodujte efektivněji

Klíčem k úspěchu obchodníků s kovy jsou kvalitní data, neboť díky nim se můžete připravit na výkyvy trhu – předvídat další vývoj a reagovat na změny, kupříkladu na pohyb cen a sezónní poptávku. Pokud máte nízké marže a velký počet zákazníků, rozhodující jsou služby. Využijte naši nabídku nástrojů SAP, které vám pomohou vylepšit služby zákazníkům a rovněž zvýší transparentnost provozu vašeho podniku. A zabýváte-li se dovozem kovů, řešení SAP Global Trade Service vám zjednoduší podnikové procesy.

Posílení řetězce distribuce kovů

V distribučních centrech platí, že čas jsou peníze. Zefektivníte-li služby zákazníkům a podnikové procesy, zvýšíte i zisky. Pokud poskytujete služby s přidanou hodnotou, například řezání na míru, galvanizaci či balení a zasílání, poradíme vám, jak zrychlit podnikové procesy. Doporučíme vám řešení, které vám usnadní práci, ať působíte na místních trzích či v celých regionech. Je optimální i pro podniky, které vyrábí velké objemy na zakázku nebo využívají složitou logistiku. Máme rozsáhlé zkušenosti s řešeními SAP v oblasti dlouhodobých smluvních vztahů, dokážeme optimalizovat správu odpadu a výnosů a poradíme vám, jak pružněji reagovat na poptávku.

Podmínky pro růst sléváren

Pro potřeby sléváren jsme standardní řešení SAP rozšířili o další funkce, jež odpovídají jejich specifickým potřebám. Nabízíme vám zmapování celého procesu výroby slitin včetně požadavků na zpracování odpadních kovů, mísení a míchání. Naše řešení automaticky vypočítá, jaké množství zdrojů je zapotřebí k vyřízení objednávek zákazníků. Dokáže zohlednit technická omezení vysokých pecí i záležitosti spojené s modely a předlohami. Ať tedy provozujete sériovou výrobu, nebo se specializujte na projekty, jejichž realizace je časově náročná, získáte větší pružnost. Technologie SAP vám umožní efektivně plánovat, zkvalitnit simulace v rámci integrovaného plánování výroby a zvládat složité zakázky s větší jistotou.

Pracujte produktivněji

Produktivita výroby metalurgických a strojírenských závodů závisí na kvalitním plánování. Pro výrobu polotovarů je například velmi důležité, aby bylo k dispozici správné množství surovin, které postačí na zpracování všech zakázek. Díky našim znalostem o systémech SAP a fungování vašeho oboru vám nabízíme integraci systémů, která vám usnadní plánování pro více závodů, simulování plánování a řízení kampaní. Propojení dat o objednávkách a o výrobě vám umožní lépe reagovat na poptávku. Rovněž zjednoduší výrobu různých konfigurací v případě většího počtu variant.


Kontakt
Kontakt

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.