Příběhy úspěšných zákazníků

EP ENERGY TRADING, a.s.

Pro společnost EP ENERGY jsme implementovati podporu ekonom­ických a obchodních agend. Řešení jsme navrhli na produktech SAP a EMC2 Documentum. V rámci projektu jsme nasadili ekonomické moduly SAP (FI, AA, CO atd.) i SAP IS-U/CCS včetně FI-CA, zákaznický portál a DMS na platformě EMC2 Documentum.

ICOM transport a.s.

Cílem dodaného řešení bylo zhotovení softwarového řešení založeného na technologii SAP, určeného pro podporu ekonomických a obchodních agend společnosti. Implementovány byly moduly SAP FI, AM, IM, CO, SD, MM, PS, HR, BC, BW, BOBJ. Nedílnou součástí projektu byla i integrace dodávaného řešení s informačními systémy společnosti od třetích stran.

Teplárny Brno, a.s.

V návaznosti na implementaci SAP ERP naši konzultanti pracovali na nastavení systému SAP IS-U (odvětvové řešení společnosti SAP pro Utility – zákaznický systém pro správu zákazníků, smluv, měřidel, fakturaci tepla a dalších komodit), přizpůsobeného a programově upraveného pro oblast teplárenství. Programové úpravy tohoto řešení zachovávají standardní funkcionalitu produktu SAP IS-U a jsou tvořeny dle standardů společnosti SAP.

UNIPETROL Services, s.r.o.

Cílem projektu byla implementace nové platformy systému ERP SAP pro společnosti skupiny UNIPETROL Group, a to v souvislosti i v součinnosti se změnou jejich organizační struktury. Cílový stav předpokládal, že společnosti Chemopetrol, UNIPETROL Rafinérie a UNIPETROL, a.s. budou zavedeny pod třemi účetními okruhy na jediném klientu SAP.

Programové úpravy byly zaváděny tak, aby byly zachovány funkcionality dostupné v předimplementačním stavu systému. Kromě toho byla migrována nebo nově implementována veškerá rozhraní se systémy třetích stran tak, aby byla zachována původní funkcionalita.


Kontakt
Kontakt

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.