itelligence ukončila projekt Rozšíření a zvýšení odborných dovedností klíčových zaměstnanců itelligence, a. s.

Společnost itelligence, a.s. úspěšně ukončila ke dni 31. 5. 2015 realizaci projektu „Rozšíření a zvýšení odborných dovedností klíčových zaměstnanců itelligence, a.s.“, registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.01417. Tento projekt byl financován z Evropského sociálního fondu, prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a ze státního rozpočtu České republiky. Realizace projektu byla zahájena dne 1. 6. 2013.
Projekt byl zaměřen na zvýšení odborných znalostí a dovedností zaměstnanců. V rámci projektu bylo realizováno 38 vzdělávacích kurzů z tematických oblastí. Do projektu bylo zapojeno více než 50 zaměstnanců společnosti itelligence, a.s.

Tématické oblasti byly zaměřeny např. na:

  • rozšíření vzdělávání v oblasti systémů SAP zaměření na problematiku Business warehouse (BW) a Business Intelligence (BI),
  • školení produktů Dokumentum (DTCM) – vývoj dokumentum,
  • školení produktů Primavera,
  • školení produktů Account – manažerské účetnictví,
  • jazykové vzdělávání zaměstnanců.

Díky realizovanému školení si zaměstnanci zvýšili svou odbornou kvalifikaci, adaptabilitu na trhu práce, své obecné kompetence a upevnili svou pracovní pozici. Zákazníkům tam můžeme poskytnout kvalitnější služby našich vyškolených konzultantů.


Kontakt
Kontakt

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.