Diskrétní průmyslové odvětví

Zrychlete vývoj výrobku pomocí systému ERP, určeném pro své vlastní výrobní operace

Za posledních deset let zaznamenává diskrétní průmyslové odvětví značný tlak v oblasti inovací. Zde se dozvíte, jak uspokojit rostoucí poptávku po individualizovaných výrobcích v digitálním věku.

Připravte své výrobní operace na éru Digitálního věku

Se stále se zkracujícím životním cyklem výrobků a rychle rostoucím množstvím výrobních alternativ čelí podniky, jež se zabývají diskrétní výrobou, čím dál tím větším výzvám. Je zapotřebí, aby zredukovaly dobu uvedení produktu na trh, zkrátily dobu výroby a dokázaly výrobky vyrobit v menším objednacím množství, či v sérii. A zatímco se u poptávky nejedná o nic nového, digitalizace ještě zvýšila tempo.

Takový proces si žádá usměrněné výrobní operace, optimalizované hodnotové řetězce, které se šíří podniky, a špičkovou senzorickou technologii. Pak svým zákazníkům nabídnete individualizované řešení inteligentních výrobků, označovaných jako Smart výrobky, se zcela inovovanými parametry a službami, čímž se posunete k modelu chování spotřebitele na bázi Internetu věcí (IoT). Propojením strojů, zařízení, IT a výrobků vám Internet věcí umožní navýšit interní výrobní procesy a vytvořit tak inteligentní řešení, označované jako Smart Factory.

Bilkent Holding A.S.

V rámci podpory naší skupiny jsme na cestě k digitální transformaci potřebovali důvěryhodného partnera, respektive poradce, který by s námi sdílel tento běh na dlouhou trať. Společnost itelligence tomuto popisu odpovídala dokonale a ubezpečila nás, že naše projekty poběží hladce od začátku až do konce.

Sertay Caner Sargin, Ředitel pro rozpočet a nákup, Bilkent Holding

5 faktorů úspěchu pro diskrétní výrobu

Zrychlete vývoj svých výrobků a inovací

Dnešní zákazníci ve značné míře požadují individualizované výrobky. To znamená, že výrobci musí disponovat vysoce flexibilními výrobními procesy a odpovídajícím plánováním požadavků na materiál. Využitím výrobních řešení na míru dokážete urychlit vývoj produktu a přivést tak inovace na trh rychleji a s vyšší měrou efektivity nákladů, než tomu je u konkurence.

Implementujte management životního cyklu výrobku na úrovni koncové etapy jeho životnosti

Konzistentní Management životního cyklu výrobku (MŽV) počínaje výzkumem a vývojem až po zákaznický poprodejní servis je pro výrobní operace zcela rozhodující.  Tím, že jsme přistoupili ke koncepci, která integruje lidi, data, procesy, systémy a nástroje jako např. systémy CAD, se vám podaří urychlit dobu výrobního cyklu a snížit odpadovou. Taková řešení jako např. Management životního cyklu výrobku SAP zvyšují efektivitu aplikovaných technologií a redukují dobu transferu inovací na trh.

Chopte se příležitosti a využijte Internet věcí

Internet věcí umožňuje podnikům v průmyslovém odvětví diskrétní výroby přesně předpovídat na základě dat, získaných ze strojních senzorů v reálném čase, a tak zákazníkům doporučit další kroky pro budoucí vývoj. Tím si podniky rovněž dláždí cestu k novým obchodním modelům jako např. ke smlouvám na spotřebitelské bázi, které vám umožňují nabízet svým zákazníkům vyšší přidanou hodnotu.

Odemkněte svůj potenciál k digitální výrobě

Výrobci se nalézají přesně uprostřed digitální transformace. Se senzorickou technologií a pokročilými výrobními systémy jsou podniky schopné naplno využívat potenciál svých dat. A co víc, flexibilní platformy vám tak umožní rozpoznat inteligentní řešení zapojeného podniku, označovaného jako Smart Factory, a díky tomu si zajistit sofistikovanější spolupráci s ostatními organizacemi.

Získejte poznatky v reálném čase pomocí řešení Analytika SAP

Jako základ pro strategická rozhodnutí se vyžaduje vyšší propustnost do všech výrobních operací: od plánování výroby až po poprodejní servis. S technologií pro monitorování v reálném čase a analytikou dat lze využít senzorická data k tvorbě nových obchodních modelů na bázi služeb a tak získat nějaké nadstandardní vymoženosti jako např. prediktivní údržbu. A používáním umělé inteligence se vám následně díky automatizaci podaří zvýšit produktivitu a přesnost.

Zjednodušte výrobní procesy pomocí SAP S/4HANA

Ohromující množství dat v diskrétních průmyslových oborech má vliv na podnikání; v současné době jsou výrobci nuceni zjednodušovat IT prostředí, aby i nadále mohli disponovat daty a poměrně rychle je přeměňovat na napadnutelné poznatky. Co se týče řešení ERP příští generace jakým je např. SAP S/4HANA, lze propojovat stroje a procesy s digitálním jádrem. Takové propojení vám umožní monitorovat a analyzovat data z mnohočetných zdrojů v reálném čase – a tak přeměňovat tyto sofistikované výzvy na příležitosti.

Přečtěte si více o řešení SAP S/4HANA

Kuchařský recept pro řešení S/4HANA

Bavte se při interview s Günterem Knorrem, programovým manažerem strojního vybavení it.machinery, ve společnosti itelligence. Poslechněte si, jak Günter komentuje naše řešení strojního parku it.machinery, vyvinutého speciálně pro průmyslové vybavení a odvětví strojních součástí.

Jelikož jsme byli prvním univerzálním partnerem SAP na světě, který vytvořil inovativní průmyslové řešení, založené na S/4HANA SAP, máme k dispozici všechny potřebné ingredience ke zrychlení vašich průmyslových procesů.

SAP pro diskrétní průmysl: Jak účinně vás podporujeme

IT a obchodní procesy v diskrétní výrobě jsou nesmírně různorodé a spletité; společnost itelligence vám bude pomáhat s jejich zvládnutím. Pracujeme v těsném spojení s našimi partnery pro to, abychom nalezli to správné řešení vašich potřeb v SAP, podpořili jeho implementaci a adaptovali váš obchodní model na maximalizaci využití příležitostí Internetu věcí. Navíc, také nabízíme naše vlastní řešení a doplňky jako např. it.manufacturing pro výrobu a it.automotive pro automobilový průmysl, zhotovené podle specifických požadavků těchto diskrétních průmyslových oborů.

Více než 20 let se specializujeme na řešení diskrétní výroby. Ve skutečnosti se třetina našeho celkového obchodu věnuje podpoře firem z tohoto sektoru. Abychom zabezpečili, že budeme vždycky schopni dodávat vynikající výsledky, vybudovali jsme tým 1 500 zaměstnanců, oddaných diskrétní průmyslové výrobě, včetně 150 odborníků na řešení Internetu věcí (IoT). Takže ať se pohybujete v automobilovém průmyslu, či v průmyslu s vysokou úrovní technologie, pomůžeme vám nalézt to pravé řešení, vedoucí k tomu, abyste úspěšně zrealizovali svou vlastní digitální transformaci.

Kuchařské speciality pro vaše diskrétní výrobní procesy

Automobilový průmysl

V moderním automobilovém průmyslu se toto vše týká hromadného řešení na míru na místo hromadné výroby, čemuž odpovídá i nabízená vícečetná skladba výrobků, která je tak zásadní pro úspěch.

Naše řešení vám pomáhají urychlovat vývojové cykly produktů a posilovat váš dodavatelský řetězec.

Strojní průmyslové zařízení & komponenty

S tak širokým rozpětím nabízených strojních součástek a výrobních alternativ lze vytvořit vysoce ucelený sektor strojního průmyslového zařízení a komponentů.

Nabízíme vám podporu při budování lákavého, intuitivního on-line obchodu, který vašim zákazníkům umožní rychle vyhledat a objednat příslušné výrobky.

Průmysl s vysokou úrovní technologie

Sektor průmyslu s vysokou úrovní technologie vyžaduje stále rychlejší reakční dobu a cykly vývoje produktu.

Se společností itelligence se můžete spolehnout na osvědčené odborníky, kteří vás podporují se současnou úrovní techniky a technologie a přednastavených procesů – takže můžete pružně reagovat na měnící se tržní podmínky.

4 – 5krát vyšší výnosy, které vytváří služby s přidanou hodnotou, nad rámec jednoduché konektivity strojů.

Zdroj: Exekutivní přehled SAP – Podpora čtvrté průmyslové revoluce a digitalizace obchodu v sektoru průmyslového strojního zařízení a komponentů

Témata, související s diskrétní průmyslovou výrobou

Kybernetická bezpečnost

Ve světle moderního vývoje jako např. u velkých dat, zpracování dat v cloudu a technologii Internetu věcí (IoT) se stává ochrana dat důležitější, než tomu bylo kdy v minulosti. Výrobní společnosti vyžadují taková IT řešení, která je ochrání před digitálními hrozbami.

Přečtěte si více

Platformy pro průmysl

Díky propojeným senzorům stroje automaticky varují techniky před selháním. Takové platformy jakou je například SAP Leonardo a SAP Asset Intelligence Network spojují výrobce s obsluhou strojů, čímž jim umožňují těžit z výhod průmyslového Internetu věcí.

Přečtěte si více

Uživatelská zkušenost

Uživatelské zkušenosti jsou pro diskrétní průmyslová odvětví veskrze důležité, neboť si zaměstnanci snáze představí data a díky nim činí rozhodnutí na základě dostupných informací. V chytré továrně také vzniká obří potenciál pro inovace UX s takovými technologiemi jako např. řízení hlasem a rozšířenou realitou, měnící pravidla hry.

E-komerční obchodování

Díky on-line intuitivnímu obchodu zvýší výrobci a dodavatelé své zisky, neboť pro zákazníky bude snazší porovnávat výrobky, konfigurovat různé varianty, řídit svůj strojní park a objednávat náhradní díly. Úplná integrace se systémem ERP kompletně zefektivní proces prodeje.

Přečtěte si více

Užitečné poznatky o sektoru diskrétní průmyslové výroby

Jak se vypořádat s dnešní výzvou ve výrobě – e-kniha od společnosti itelligence

Internet věcí (IoT), preference růstu spotřeby v IT a nové technologie vytváří mnoho sporných otázek. Podívejte se blíže na šest z nich a jejich řešení, které vám můžeme nabídnout.

Ke stažení zde

Vizualizace v reálném čase díky aplikaci it.commodity – pro rapidně se měnící globální trh

Dnes se řízení komodit stává klíčovým faktorem výroby. Aplikace it.commodity podporuje vše od kmenových dat až po řízení rizik.

Ke stažení zde

Učiňte B2B stejně snadné jako B2C a výrazně zvyšte váš obrat

Naše předem nakonfigurované doplňkové služby, it.B2B e-obchod se strojním parkem, je nastaven tak, že zvládá specifické sporné otázky z oboru strojních zařízení a strojních součástek.

Ke stažení zde

Zodpovědět otázky ohledně kalkulace nákladů nových výrobků a dotazy s větší rychlostí a přesností?

Odhalte svižně klíčové nákladové položky, či případně zavčasu modelujte alternativy životního cyklu svých výrobků – pomocí řešení Kalkulace nákladů životního cyklu výrobku SAP, označované jako SAP Product Lifecycle Costing.

Ke stažení zde

Přečtěte si něco o tom, jak MSP (tj. malé a střední podniky) využívají moderní technologie k tomu, aby si udržely konkurenční výhody

Zjistěte něco o tom, jak úspěšní výrobci IM&C (tj. průmyslových strojních zařízení a součástek) používají technologie k tomu, aby vybrousili své obchodní praktiky, povzbudili svou hbitost a lépe spravovali své zákazníky.

Ke stažení zde

Zde se dozvíte více o tom, co naši odborníci říkají o diskrétní průmyslové výrobě

Všechny články

Řešení SAP pro diskrétní průmyslovou výrobu

Kontaktujte nás již dnes

Pátráte po odpovědích, nebo se chcete dozvědět více informací o našem řešení sektoru diskrétní průmyslové výroby? Chcete se poradit na toto téma podrobněji s naším odborníkem, nebo si přejete zarezervovat jeden z našich workshopů, který se tematicky věnuje řešení diskrétní průmyslové výroby?

Stačí, když nás jednoduše zkontaktujete – jsme potěšeni, že vám můžeme pomoci.


Kontakt
Kontakt

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.