Finanční řízení podniku 2015

Jako každoročně pořádala společnost itelligence v Praze 24.4.2015 zákaznický den, na němž byly představeny nejmodernější trendy ze světa informačního systému SAP. Letošní akce nesla název Finanční řízení podniku 2015.

V rámci demo ukázek byla prezentována úspěšná migrace SAP ERP běžícího na in-memory databázi HANA na řešení SAP Simple Finance 2.0. Migrace na SAP Simple Finance 2.0 ve scénáři zahrnující současnou aktivaci nové hlavní knihy byla provedena konzultanty společnosti itelligence v rámci ramp-up v první polovině dubna 2015.

V další sekci demo ukázek bylo prezentováno řešení SAP HANA LIVE a SAP Lumira pro oblast reportingu. Reportingu, jenž je realizován přímo z prostředí SAP ERP bez nutnosti implementace SAP Business Intelligence a využívající přímý vstup do databáze na živá data.

V rámci samostatné sekce byla představena v České republice první úspěšná implementace SAP FIORI na SAP ERP běžící na HANA. Implementaci realizovala společnost itelligence již v roce 2014. V rámci této realizace byly implementovány kompletní procesy využívající mobilní technologie SAP FIORI a to v oblastech Order To Cash, Travel Managementu a Human Resources. A to vše samozřejmě na SAP ERP on HANA.


Nová generace SAP – S/4HANA

Společnost SAP představila v úvodu roku 2015 novou generaci informačního systému SAP, jenž nese označení S/4HANAS/4HANA již nelze vnímat jako „pouhou“ in-memory databázi. S/4HANA je řešení – řešení, jež využívá výhod SAP HANA databáze. Společnost SAP současně představila produkty, které jsou a budou v průběhu roku 2015 postupně zpřístupněny – SAP Simple Finance a SAP Simple Logistics and Manufacturing.

A společnost itelligence je a bude opět u toho! SAP Simple Finance 2.0 máme pro Vás připraven na našem demo systému již dnes. Přijďte si jej vyzkoušet!

sap_hana_frp2015_1


Co je SAP Simple Finance 2.0?

SAP Simple Finance 2.0 představuje zásadní změnu v architektuře FI, AM a CO modulů. Controlling jako takový se z pohledu datového spojuje s účetnictvím a toto spojení umožňuje efektivní řešení do této doby obtížně realizovatelných požadavků (např. rychlý reporting nad zákaznickými daty z oblasti FI/CO).

Zjednodušení datového modelu má za následek výraznou eliminaci objemu dat – datový model FI, CO již neobsahuje agregovaná data. Kombinací výrazně zjednodušeného datového modelu, in-memory databáze a Data Agingu se ještě dále snižují nároky na velikost databáze.

Jako side effect si užijete výrazný nárůst výkonnosti systému SAP.

SAP Simple Finance 2.0  – zjednodušení datového modelu:

sap_hana_frp2015_2

SAP Simple Finance 2.0  – dopad na objem databáze:

sap_hana_frp2015_3


SAP HANA LIVE a SAP Lumira

S implementací SAP řešení postaveném na S/4HANA, SAP HANA LIVE a SAP Lumira se Vám dostává do rukou silný reportingový nástroj, který Vám umožní jednoduchou formou tvorbu vlastních reportů. A to bez nutnosti implementace SAP Business Intelligence, složité replikace dat a neustálého řešení chybových stavů v rámci datové synchronizace. Zjednodušte si svou práci!

Report vytvořený v prostředí SAP Lumira s využitím SAP HANA LIVE:

sap_hana_frp2015_4


Travel management v prostředí SAP FIORI

V rámci demo ukázek byl prezentován proces z oblasti Travel Managementu. Od zadání žádosti o služební cestu, přes její schválení nadřízeným manažerem, následným pořízením vyúčtování služební cesty a opětovným schválením vyúčtování. A to vše v prostředí SAP FIORI. Řešení využívá integrace na organizační struktury definované v systému SAP a SAP workflow.

sap_hana_frp2015_5

sap_hana_frp2015_6

Založení požadavku na služební cestu:

sap_hana_frp2015_7

Schválení požadavku na vyúčtování služební cesty:

sap_hana_frp2015_8

 

Podobné příspěvky

Přečtěte si více
Přečtěte si více
Přečtěte si více
Přečtěte si více

Kontakt
Kontakt

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.