Využívejte svá data produktivněji

Využívejte svá data naplno

Využijte naši dokonalou znalost řešení SAP a naše know-how v oblasti obchodních analýz, business intelligence a finančního plánování. Objevte skutečnou hodnotu svých dat.

Vytěžte ze svých dat maximum

Díky našim rozsáhlým znalostem s integrací dat v řešeních SAP vám pomůžeme správně interpretovat data z nejrůznějších zdrojů – strukturovaná i nestrukturovaná. Řešení SAP zlepšují přístup k datům a navíc usnadňují jejich přesun, transformaci i zpracování. Podstatně zrychlují analýzu složitých, nesourodých informací a velkých objemů dat. Systém SAP HANA je výkonné řešení, které podnikům umožňuje od základu změnit způsob komunikace a spolupráce se zákazníky, zaměstnanci, dodavateli a partnery.

Odhalte skrytý potenciál svých dat

V datech se ukrývají trendy, příležitosti a také rizika, které vám aplikace SAP pomohou odhalit. Umožní vám lépe interpretovat chování vašich zákazníků a identifikovat jejich okamžité potřeby. Na základě podrobné znalosti situace budou pak vaše týmy činit informovaná rozhodnutí a jednat mnohem rychleji. Díky tomu budete schopni plnit přání vašich zákazníků okamžitě a otevřou se vám nové možnosti. S řešeními SAP získáte kontrolu nad svými informacemi, ať je jich sebevíc.

Zkvalitněte prediktivní analýzu

Víte-li, jak vznikají trendy, můžete se na ně připravit. Analytické nástroje SAP vám poskytnou přehledné informace o vývoji v minulosti, podle nichž můžete odhadnout, kam bude směřovat budoucí vývoj. Dokážete-li předpovědět změny, můžete činit strategická rozhodnutí, nabídnout zákazníkům cílené produkty a služby a snížit rizika. Nástroje pro prediktivní analýzu navíc můžete začlenit do svého stávajícího datového prostředí.

Zvyšte úroveň zabezpečení dat

Chráníte-li svá data, chráníte zároveň svůj majetek a dobré jméno. Aplikace SAP vám umožní zaujmout proaktivní přístup k ochraně svého duševního vlastnictví, kapitálu, zaměstnanců, partnerů a zákazníků. Naše služby hostingu a správy aplikací nabízejí zabezpečení té nejvyšší úrovně. Při provádění údržby na vašem řešení SAP vždy aktualizujeme prvky zabezpečení, aby vás spolehlivě chránily před nejnovějšími hrozbami.

Rozhodujte v reálném čase

Správné nástroje promění data v cenná aktiva. Správné aplikace a nástroje business intelligence vám umožní informace konsolidovat a analyzovat v reálném čase. Vaše rozhodnutí o provozních otázkách i další strategii budou pak vycházet z faktů a analýz, takže se vyhnete zdržením, která vždy znamenají ztrátu. Řešení SAP lze lehce přizpůsobit měnícím se nárokům rostoucích podniků. Změní-li se vaše potřeby, můžete snadno integrovat lidi, informace a procesy. A s platformou SAP HANA budete schopni rychle zpracovávat velké objemy dat o transakcích a provozu z různých zdrojů.

Zlepšete přístup k informacím

Základem aktivní spolupráce je důvěra ve spolehlivost podnikového systému a mobilní a softwarové infrastruktury. Řešení SAP s funkcemi zabezpečení, jako je delegování ověřování a přihlašování, vám umožní rozšířit přístup k informacím. Tyto funkce eliminují riziková místa v síti uživatelů, systémů a aplikací, proto vám umožní efektivní způsob spolupráce s vašimi zákazníky, aniž by ohrozil vaši bezpečnost.

Získejte kvalitnější data

Data jsou v dnešním světě tím nejcennějším kapitálem a podniky jich shromažďují stále více. Informace se získávají z různorodých zdrojů, je tedy obtížné je účinně sjednotit. Díky našemu řešení it.master data simplified můžete svá data konsolidovat, harmonizovat a centrálně spravovat. Platforma SAP NetWeaver vám umožní integrovat systémy SAP s dalšími systémy a získat přesný přehled o zákaznících, produktech, dodavatelích a zaměstnancích. Výsledkem je zefektivnění podnikových procesů a rozhodování.


Kontakt
Kontakt

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.