Zefektivněte řízení rizik

Zefektivněte řízení rizik

Získejte absolutní jistotu, že skutečně chráníte cenný majetek svého podniku a že rozhodujete tak, abyste minimalizovali veškerá rizika. V sázce je vaše dobré jméno.

Snižte výdaje na řízení rizik a zajištění souladu s předpisy

Řízení rizik je stále nákladnější. Každé nové nařízení si může vyžádat změnu ve způsobu podnikání. Proto musíte na seznamování s novými složitými předpisy a plnění jejich požadavků vynakládat více času a prostředků. Můžeme vám nabídnout řešení SAP a nástroje pro řízení rizik a poradit vám, jak snížit výdaje spojené s riziky, například náklady na ochranu dat a globální operace. Zajistíme také bezproblémovou integraci řešení SAP pro řízení podniku, rizik a souladu (GRC) s vaším stávajícím systémem SAP.

Získejte lepší přehled o chodu celého podniku

Poskytují vám systémy IT přesné a úplné informace o fungování podniku? V reálném čase, o všech aspektech vaší činnosti? Máte-li potřebné informace, můžete promyšleně riskovat. Záleží na tom, jaké riziko jste ochotni přijmout. Navíc dokážete identifikovat slabé články v řetězci rizik, které vyžadují vylepšení kontrolních opatření. Řešení SAP zdokonalí rychlost a přesnost hodnocení rizik a umožní vám hbitěji reagovat na nové příležitosti.

Jak monitorovat a měřit kvalitu mechanismů pro kontrolu rizik

Úspěšnost řízení rizik se posuzuje podle úrovně kontroly. Naše řešení SAP představuje účinný systém řízení rizik a souvisejících kontrolních mechanismů, který nabízí mimo jiné automatizaci úkolů. Umožní vám rychle zhodnotit a vykázat účinnost používaných procesů a podle potřeby je upravit. Získáte tak schopnost pružně reagovat na změny, aniž by to jakkoli narušilo běžný provoz.

Dodržujte předpisy o bezpečnosti a ochraně životního prostředí

S růstem podniku roste také objem předpisů, které je nutné dodržovat. Obvyklou reakcí na nové zákonné požadavky bývá přidání dalších procesů či funkcí. Takový přístup může být účinný v krátkodobém horizontu, v konečném důsledku však vede k překrývání agendy, nejednotnosti procesů a duplikování postupů. Zvolíte-li řešení SAP pro řízení podniku, rizik a souladu s předpisy (GRC), zmírníte tato rizika a ochráníte svůj majetek i dobré jméno.


Kontakt
Kontakt

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.