Pracujte produktivněji

Pracujte produktivněji

Trhy, trendy a požadavky zákazníků se neustále mění. Chcete-li vytěžit co nejvíce ze svého systému, nastavíme vám služby, technologie a řešení SAP přesně podle vašich potřeb. Systémům SAP rozumíme dokonale.

Získejte lepší přehled o provozu a výkonnosti

Máme rozsáhlé zkušenosti s analytickými nástroji a postupy. Řešení SAP dokážeme nastavit tak, aby vám dávala přesné informace o chodu vašeho podniku. Řídicí panel pro operace vám poskytne přesné informace o aktuálním dění. Transparentnost a spolehlivé informace vedou ke stanovení odpovídajícího rozpočtu a dosažení klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) i vytyčených cílů. A mimoto budete moci kdykoli prokázat, že plníte stanovené cíle.

Zkvalitněte své produkty a služby

Software pro řízení podniku optimalizuje podnikové procesy, zvyšuje úroveň kontroly a zaručuje stabilní kvalitu. Jako globální partner společnosti SAP nabízíme specializovaná řešení uzpůsobená pro účely kontroly kvality v konkrétních zemích a odvětvích. Díky správné kombinaci analytických nástrojů a mobilních technologií – místních, hostovaných v cloudu či námi spravovaných – vám pomůžeme využít veškeré výhody vašeho řešení.

Omezte plýtvání a zbytečné objednávky

Omezení plýtvání je prioritou každého velkoobchodníka i výrobce spotřebního a jiného zboží. Klíčem ke zvýšení produktivity mnoha podniků je optimalizace skladových zásob. Abyste mohli kdykoli a v reálném čase analyzovat situaci a zhodnotit stav zásob, potřebujete stabilní platformu s vysokou dostupností. Ta zabrání plýtvání (zejména v případě zboží, jež podléhá zkáze) a nedostatku materiálu i objednávání nadměrného množství surovin. A navíc získáte lepší kontrolu nad peněžním tokem.

Eliminujte ruční zpracování dat

Omezení přístupu k některým systémům, jež usnadňují provádění podnikových operací, může vést k použítí ručních alternativ – e-mailu, telefonu a různých tabulek. V konečném důsledku tak dochází ke vzniku dílčích souborů dat, které si vzájemně neodpovídají. Software SAP pro řízení podniku vám umožní zjednodušit, integrovat a automatizovat procesy, a tím snížit rizika, nepřesnosti i náklady. 

Automatizujte úkoly

Růst podniku sebou přináší nutnost konsolidovat účetnictví, služby zákazníkům a dodavatelský řetězec. Expanze také vyžaduje zavedení procesů s menšími nároky na zaměstnance, a systémů, jež usnadní dodržování předpisů různých zemí. Naše bohaté zkušenosti se systémy SAP a s automatizací procesů nám umožňují poskytovat řešení, která zamezí plýtvání časem a penězi na provádění opakujících se zdlouhavých úkolů. Automatizace rovněž povede ke zpřesnění evidence finančních transakcí a zvýší kvalitu služeb zákazníkům i celkovou produktivitu.

Integrujte výrobní procesy

Složité prostředí podniku se samostatnými systémy IT komplikuje zjednodušení podnikových procesů a výroby. Proto jsme ve spolupráci s výrobci strojního vybavení a dílů navrhli řešení, které zvýší transparentnost prostředí, kde probíhá sériová výroba či výroba a navrhování produktů na zakázku. Výsledkem je rychlejší realizace projektů, integrace prostředí dílny a optimalizace toku materiálů. Díky standardizaci výrobních procesů získá podnik větší flexibilitu a schopnost úspěšně reagovat na požadavky zákazníků. Přínos se projeví ve všech fázích životního cyklu produktů – od prvotního návrhu přes vývoj, plánování, zajištění materiálu a výrobu až po služby zákazníkům.

Reagujte na potřeby zákazníků

Zajímá vás, co si myslí vaši zákazníci? Odpovědi na tyto otázky a ještě řadu dalších vám poskytne řešení SAP CRM, špičkový software pro řízení vztahů se zákazníky. A pokud jej zkombinujete s platformou SAP HANA s daty umístěnými v operační paměti, analýza dat vám již nebude trvat týdny, ale pouhé minuty. Řešení SAP 360 Customer vám nabídne informace v reálném čase, abyste mohli okamžitě zlepšit prodej, služby a propagační činnost. Navíc vám umožní přesněji předvídat trendy v chování zákazníků a reagovat na ně.


Kontakt
Kontakt

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.