Zjednodušte své finanční záležitosti

Zjednodušte své finanční záležitosti

Naše ucelené portfolio řešení SAP vám zajistí lepší přehled o finančních procesech a kontrolu nad operacemi. A lepší přehled vám umožní činit lepší rozhodnutí a dosáhnout vyšších zisků i úspor.

Standardizujte účetní a auditní postupy

S řešením SAP, jež zjednodušuje a standardizuje postupy účetního a auditního oddělení, dokončíte uzávěrku mnohem rychleji. Automatizace úkolů, jako je evidence transakcí a závazků, vám usnadní práci. Díky efektivnější správě peněžního toku, sledování fixních aktiv a monitorování rozpočtů také získáte lepší kontrolu nad hospodařením podniku. A protože si můžete přizpůsobit sestavy generované na základě aktuálních finančních informací z jediného zdroje, nebudete ztrácet čas složitými analýzami, plánováním a audity.

Zpřesněte prognózy

Náš svět je plný změn a lidé potřebují jistotu. Přesné prognózy vám pomohou vybudovat pevnější vztahy se zákazníky, zaměstnanci, investory i partnery. Správné řešení SAP a finanční systémy vám umožní vytvářet teoretické scénáře a vyhodnocovat jejich výsledky. Například řešení SAP Business Planning and Consolidation nabízí propracovanou kontrolu dodržování rozpočtu, která vám umožní porovnat reálné výsledky s plánovanými. Máte-li spolehlivé finanční údaje, můžete činit rozhodnutí, která povedou k plnění stanovených cílů.

Snižte výdaje a zvyšte transparentnost správy financí

Transparentní správa financí je nezbytnou podmínkou efektivního řízení podniku. Informuje každý tým o tom, jaké zdroje má k dispozici k plnění svých úkolů. Potřebujete-li monitorovat, analyzovat a prezentovat klíčové finanční údaje, naše řešení vám umožní zpracovat finanční výkazy snáze a rychleji. Nabízíme strategické myšlení, dokonalou znalost systémů SAP a zkušenosti v konkrétním oboru. Naše řešení vám umožní přesnou analýzu finančních záležitostí vašeho podniku a ušetří čas i peníze při jejich správě.

Získávejte finanční informace v reálném čase

Lidé dnes nejsou ochotni čekat a jejich nároky neustále rostou. Spotřebitelé chtějí mít informace o novinkách, cenách i nabídkách k dispozici v reálném čase. Podniky proto musí zajistit přístup k datům na požádání a to je velká změna, které se některé informační systémy nedokážou přizpůsobit. Díky našim znalostem systémů SAP jsme schopni nabídnout řešení poskytující okamžitý přehled o výsledcích podniku. Toto řešení vám kromě lepšího přehledu a kontroly umožní zvýšit důvěru zákazníků, investorů a partnerů.

Zrychlete zásobování

Využitím řešení SAP urychlíte proces zásobování. Vzhledem k tomu, že máme bohaté zkušenosti s mezinárodními projekty nejrůznějšího typu – s automatizací úkolů, propojením dokumentů o nákupu pro účely auditu i s transakcemi v několika měnách, dokážeme ušetřit čas vám i vašim zaměstnancům, který pak můžete věnovat vytváření hodnot pro váš podnik. Lepší přehled o výdajích navíc znamená lepší pozici pro jednání s dodavateli. Umožní vám přijímat strategická rozhodnutí, řídit skladové zásoby a zjednodušit nákupy v rámci celé provozní struktury.

Optimalizujte peněžní tok

Peněžní tok je pro všechny podniky velmi citlivá záležitost. Díky softwaru pro řízení podniku společnosti SAP můžete nyní výrazně zkrátit dobu od objednání produktu či služby do přijetí platby. Získáte tak lepší přehled o procesu prodeje. A protože máme bohaté zkušenosti se správou peněžního toku v různých oborech, naše řešení vám umožní zaujmout proaktivní přístup. Do svých procesů například můžete začlenit kontroly a systém monitorování v reálném čase, abyste se okamžitě dozvěděli o každé odchylce v procesu zásobování.

Automatizujte fakturační procesy

Hlavním cílem automatizace každého finančního procesu by mělo být zvýšení produktivity a zachování přesnosti. Jako odborníci na řešení SAP vám pomůžeme zrychlit celý fakturační proces a zavést nové, efektivnější procesy bez ručního zpracování dat, u nichž je riziko chyb nižší. Díky tomu se zlepší peněžní tok vašeho podniku, ale také zpřísní interní kontrolní mechanismy pro příjem, zpracování a archivaci faktur. Zjednodušení a standardizace plateb navíc významně usnadní dodržování pravidel a nařízení, jež se v jednotlivých zemích liší.


Kontakt
Kontakt

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.