Zefektivněte dodavatelský řetězec

Zefektivněte dodavatelský řetězec

Díky našim znalostem a zkušenostem s řešeními SAP může vaše síť dodavatelů fungovat efektivněji. Zvyšte produktivitu svého podniku, zlepšete koordinaci činností dodavatelského řetězce a optimalizujte své zdroje, skladové zásoby a využití prostoru.

Předvídejte a reagujte na vývoj poptávky

Znáte potřeby svých zákazníků. Znáte prostředí trhu. Vidíte příležitosti. A budete-li jednat pružně, můžete předstihnout své konkurenty. Řešení SAP Supply Chain Management (SCM) vám pomůže rychleji reagovat na měnící se podmínky na trhu. Pokud budete mít přesné informace o práci dodavatelů a fungování logistiky, dokážete stanovit správný poměr nabídky a poptávky. Software pro správu poptávky společnosti SAP vám umožní předpovídat, plánovat, implementovat a v případě potřeby také upravit dodavatelský řetězec. Mimo jiné budete schopni předpovědět i to, jak asi budou zákazníci reagovat na zvýšení ceny a jiné změny.

Zkvalitněte služby zákazníkům

Zaměřte se na zákazníka. Měření výkonnosti vám umožní integrovat dodavatelský řetězec – od plánování až po dodávku – podle potřeb zákazníků. Metriky, pomocí nichž lze sledovat chování zákazníků, vám poskytnou veškeré informace nezbytné k budování loajality klientů. Díky tomu budete moci dodavatele, logistiku i skladové zásoby řídit tak, aby byli zákazníci maximálně spokojeni. Dlouhodobé měření výkonnosti navíc povede k větší přízni zákazníků, snížení míry rizik a lepší kontrole nad výdaji.

Zefektivněte řízení skladových zásob

Každý podnik usiluje o to, aby měl na skladě ideální množství zásob – ani málo, ani moc. Špatné řízení zásob se totiž může projevit na peněžním toku a negativně se odrazit na spokojenosti a loajalitě zákazníků, službách i ziscích. Řešení SAP Extended Warehouse Management (EWM) a analytické nástroje vám nabídnou lepší přehled o stavu zásob a umožní lepší kontrolu. Řešení SAP EWM je navrženo pro potřeby velkoskladů a umožní vám automatizovat správu zásob i jejich přesun ze skladu na místo konečného určení. Díky tomu budete moci optimálně využít prostory a zdroje a přizpůsobit dodávku poptávce.

Snižte náklady na dodavatelský řetězec

Když podnik roste, rozrůstá se také jeho síť dodavatelů. Koordinace vztahů s jednotlivými partnery má přitom přímý vliv na fungování dodavatelského řetězce. Řešení SAP Supply Chain Management (SCM) vám poskytne lepší přehled o práci celé logistické sítě a umožní snížit náklady na její řízení. Řešení SAP Supplier Relationship Management (SRM) zaručí zefektivnění procesů a větší transparentnost zásobování.

Zpřísněte řízení jakosti

Integrací systémů získáte také lepší přehled o všech faktorech, které v rámci celého obchodního procesu ovlivňují kvalitu produktů. Propojíte-li systém výroby a řízení jakosti, budete moci podrobně sledovat fungování dodavatelského řetězce a zdokonalit řízení jakosti. Software pro řízení podniku společnosti SAP vám umožní propojit všechny části vašeho podniku a zavést model úzké spolupráce. V konečném důsledku se zrychlí rozhodovací procesy, a to jak na úrovni dílny, tak vedení provozu. Všichni budou mít v pravý čas k dispozici potřebné informace.


Kontakt
Kontakt

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.