ARIS

Procesní platforma

V roce 2013, po převzetí zastoupení společnosti Software AG v České republice, Slovenské republice a v Maďarsku, rozšířila itelligence své produktové portfolio o produkty procesní platformy ARIS pro analýzu podnikových procesů a o integrační platformu webMethods. itelligence, a. s. je tedy v rámci uvedených regionů exkluzivním zástupcem výrobce ARISu a dalších produktů, společnosti SOFTWARE AG. 

Procesní platforma ARIS je integrované portfolio řady softwarových nástrojů, které respektuje a podporuje všechny fáze životního cyklu procesů od definice strategie, přes návrh procesů a systémů, jejich zavádění a implementaci – až k řízení, vyhodnocování a zlepšování provozu.

Procesní platforma ARIS poskytuje společný jazyk pro různé odborné pohledy i úrovně řízení napříč celou organizací.

Nástroje ARIS

Základem celé procesní platformy jsou ARIS Architect a ARIS Designerdva výkonné nástroje, s jejichž podporou lze realizovat návrh procesů, identifikaci jejich slabých míst a následnou optimalizaci.

Tyto dva produkty se liší rozsahem funkcionalit, které poskytují. Zatímco ARIS Designer poskytuje především funkcionality pro tvorbu procesního modelu, ARIS Architect poskytuje navíc funkcionality pro analýzu dat a administraci databází. Centrální úložiště zajišťuje jednotnost a opakovatelnou použitelnost modelů a dat.

Zpřístupnění informací z procesního modelu širokému okruhu uživatelů prostřednictvím běžného internetového prohlížeče umožňuje další z klíčových nástrojů ARIS Platformy ARIS Publisher, jehož prostřednictvím je procesní model převeden do formátu dynamického HTML.

Procesní platforma ARIS také zohledňuje řadu technologických trendů jako cloud, sociální komunikaci, což se pozitivně promítá ve funkcionalitách, které tato platforma poskytuje.

Nová verze označená jako ARIS 9 v sobě kombinuje 20 let zkušeností se zlepšováním procesů a nových technologických trendů.

ARIS jako lídr mezi BPA

ARIS je lídrem mezi BPA nástroji v „Magic Quadrant“ společnosti Gartner již od roku 1996!

Výčet nástrojů ARIS platformy uvedený na této stránce není zdaleka úplný. Více informací k těmto i dalším softwarovým nástrojům ARIS Platform naleznete na stránkách výrobce (v anglickém jazyce). Nebo nám zavolejte či napište  na e-mailovou adresu aris@itelligence.cz.

Technická podpora

Pro všechny dodávané produkty platformy ARIS zajišťujeme komplexní technickou podporu od instalace, údržby, upgrade, přes tvorbu či úpravu reportů a skriptů až po zakázkové úpravy software dle specifických požadavků zákazníka.

Kontaktujte nás

Kontakt
Kontakt

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.