Řešení SAP

Řešení SAP

it.EET

Řešení pro Elektronickou evidenci tržeb it.EET je vyvinuto s využitím standardního SAP frameworku eDocuments, jenž se osvědčil při řešení obdobných legislativních poždavků již v jiných zemích.

it.EET

Řešení pro správu cenových podmínek

Standardní transakce pro správu cenových podmínek v SAPu neumožňují komfortní export a následný import upraveného souboru formátu XLS a správa cenových podmínek je při velkém množství upravovaných záznamů nekomfortní.
Společnost itelligence, a.s. připravila pro své zákazníky jednoduché uživatelsky přívětivé řešení.

Řešení pro správu cenových podmínek

it.power

Naše specializované řešení pro firmy v oblasti energetiky.

SAP Human Capital Management (HCM)

Automatizujte činnosti spojené s personální agendou, a zvyšte tak produktivitu i kvalitu činností personálního oddělení. Získejte lepší představu o výkonnosti a možnostech svých pracovníků a řešte případné nedostatky v týmu ještě dříve, než se chybějící schopnosti či znalosti výrazněji projeví.

SAP Supply Chain Management (SCM)

Řešení, jež vám pomohou vybudovat pevnou a zároveň flexibilní síť dodavatelů, která vám umožní pružné plánování, efektivní spolupráci a plnění závazků.

it.wood

Naše specializované řešení pro dřevozpracující a nábytkářský průmysl.

it.wood

it.metal distribution

Naše specializované řešení pro firmy zabývající se distribucí oceli.

it.metal distribution

it.master data simplified (it.mds)

Naše řešení pro správu kmenových dat v integrovaném systému, které vám pomůže až o 90 % snížit objem kmenových dat, jež je nutné vyhodnocovat ručně.

it.master data simplified (it.mds)

it.service

Naše specializované řešení pro poskytovatele služeb.

it.service

it.approval

Naše ucelené řešení pro správu automatického zpracování faktur, jež zjednodušuje některé interní pracovní postupy a díky tomu vám ušetří drahocenný čas.

it.approval

it.webshop

Komplexní integrované řešení pro internetové obchody z dílny společnosti itelligence, které vám umožní šetřit zdroje, zvýšit spokojenost zákazníků a získat si jejich přízeň.

it.configure

Naše řešení, které vám pomůže zjednodušit správu závislostí v prostředí SAP Variant Configuration.  

it.configure

SAP Business Planning & Consolidation (BPC)

Naše řešení SAP BPC umožní vašemu finančnímu týmu i vedení pracovat se všemi konsolidovanými sestavami prostřednictvím jediné snadno použitelné a pružné platformy.

it.x-atlas

K dispozici nejsou žádné informace.

it.x-atlas

Governance, Risk & Compliance (GRC)

Pomůžeme vám začlenit do podnikových procesů finanční a provozní kontroly a automatizovat programy GRC, od řízení rizik až po zpracování zpráv o souladu s předpisy.

it.trade

Naše specializované řešení pro velkoobchody a distribuční společnosti.

it.trade

it.education

Naše specializované řešení pro instituce poskytující vyšší vzdělávání a pro správu studijní agendy.

it.education

it.chemicals

Naše specializované řešení pro chemický průmysl.

it.chemicals

SAP Product Life Cycle Management (PLM)

Optimalizujte vývoj nových inovativních produktů a zvyšte ziskovost vašeho podniku.

SAP Customer Relationship Management (CRM)

Oslovte své zákazníky prostřednictvím všech kanálů, nabídněte jim služby přizpůsobené jejich potřebám a zefektivněte proces prodeje, zajišťování služeb i propagace produktů.

SAP Global Trade Services (GTS)

Dosáhněte plynulejší fungování přeshraničního dodavatelského řetězce. Omezte své výdaje, minimalizujte riziko pokut a penále a zrychlete vyřizování dovozních i vývozních cel.

SAP Extended Warehouse Management (EWM)

Získejte lepší přehled o pohybech a stavu zásob a všechny výhody kvalitnějšího plánování využití skladů a efektivnějších distribučních a skladovacích procesů.

it.x-press

Integrujte všechny své poskytovatele kurýrních, balíkových a expresních zásilkových služeb snadno a efektivně do systému SAP a nasaďte plně automatické řešení pro elektronickou výměnu dat. 

it.metal

Naše specializované řešení pro průmysl neželezných kovů.

it.metal

SAP ERP

S tímto řešením pro plánování podnikových zdrojů společnosti SAP si upevníte postavení mezi konkurenty a dosáhnete výraznějšího růstu.

it.consumer

Naše specializované řešení pro potravinářský a spotřební průmysl.

it.consumer

it.automotive supplier

Naše specializované řešení určené pro dodavatele pro automobilový průmysl.

it.automotive supplier

Kontakt
Kontakt

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.