IBM Maximo

IBM Maximo

Správa majetku a řízení údržby

Enterprise Asset Management (EAM)
Hmotná aktiva včetně zařízení, budov, vozidel a infrastruktury vyžadují údržbu k udržení své funkčnosti. Efektivní správa majetku a řízení jeho údržby nejen usnadňuje splnění legislativních požadavků, ale přináší také významné konkurenční výhody.

Produktový list

Řízení servisních služeb v terénu

Workforce Management (WFM)
Řízení servisních služeb v terénu pomáhá společnostem efektivně spravovat rozsáhlý a geograficky distribuovaný majetek s vysokými požadavky na jeho dostupnost.

Produktový list

Prediktivní údržba a řízení kvality

Predictive Maintenance and Quality (PMQ)
Systémy prediktivní údržby pomáhají určit reálný stav zařízení v provozu a na základě sofistikovaných statistických algoritmů předvídat, kdy by měla být provedena jeho údržba.

Produktový list

Internet věcí

Internet of Things (IoT)
Internet věcí je označení pro propojení vestavěných zařízení s Internetem. Propojení zařízení je dnes už převážně bezdrátové a přináší nové možnosti vzájemné interakce nejen mezi jednotlivými systémy ale také nové možnosti jejich ovládání, sledování a zajištění pokročilých služeb.

Produktový list

Správa IT majetku a řízení služeb

IT Asset Management (ITAM)
Řízení IT aktiv pomáhá organizacím spravovat své systémy efektivněji a šetří jim čas a peníze tím, že optimalizuje využití existujících zdrojů.

Produktový list

Kontakt
Kontakt

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.