Business Process Management

Business Process Management

Procesní řízení

Pomůžeme Vám implementovat principy procesního řízení a podpořit tak zvyšování výkonnosti Vaší firmy. Nabízíme Vám naše dlouholeté zkušenosti získané na řadě projektů.

Co považujeme za hlavní přínosy pro procesně orientovanou firmu?

 • zvýšení efektivity procesů,
 • snazší a bezpečnější realizace změn ve firmě,
 • možnost hledat procesy, jež je možné bez rizik pro fungování firmy outsourcovat,
 • schopnost úspěšně integrovat globální procesy mateřských firem v lokálním prostředí,
 • snazší integrace firemních procesů v případě fúzí,
 • vyšší odpovědnost i motivace lidí, zapojených do procesů,
 • připravenost na ISO a další certifikaci (ISO 9001, ISO 14001, atd.).

Optimalizace procesů

Potřebujete zabezpečit, aby Vaše procesy plnily stanovené ukazatele a byly efektivní? Nabízíme Vám  naše znalosti a zkušenosti z oblasti optimalizace procesů z řady vybraných odvětví.

V námi realizovaných projektech pomáháme našim klientům:

 • stanovit priority pro optimalizaci procesů,
 • naplánovat rozsah a zaměření projektu optimalizace,
 • zpracovat analýzu procesů a na základě jejích závěrů zpracovat návrh cílového stavu procesu,
 • definovat opatření nezbytná pro realizaci cílového stavu procesu a zpracovat plán implementace cílového stavu procesu,
 • nastavit parametry pro vyhodnocení úspěšnosti optimalizace procesu.

Procesní implementace IS

Pomůžeme Vám zpracovat kvalitní zadání na výběr a implementaci informačního systému.

Vytvoření seznamu požadavků na informační systém je prvním krokem, na kterém závisí úspěch zavedení nového systému. Pokud je sběr požadavků podřízen logice aplikace, jsou obvykle sbírány tendenčně pouze požadavky orientované na určitý typ SW aplikace. Takový seznam neodráží skutečné potřeby uživatelů.

Dobrý podklad pro výběr a implementaci informačního systému:

 • Respektuje ucelené procesy a sleduje proces i napříč různými útvary s různými typy požadavků na IT.
 • Ke každé činnosti v procesu dokumentuje její potřeby.
 • Popisuje návaznost dat v průběhu procesu.
 • Shrnuje úplné požadavky na informační služby bez ohledu, jak budou či jsou technicky zajišťovány
 • Definuje požadavky na integraci s ostatními informačními systémy.

Podniková architektura

Podnikové IT zdroje tvoří složitý systém. Podniková architektura (Enterprise Architecture – EA) tento systém popisuje a vytváří standardy pro jeho tvorbu a další vývoj. Porozumět celému systému tak, abychom jej byli schopni efektivně plánovat a řídit, znamená obsáhnout řadu pohledů – podnikové procesy, organizační strukturu, aplikace, data, rozhraní a technologie.

Řešení platformy ARIS pro Enterprise Architecture Management si poradí s veškerými potenciálními problémy tím, že kombinuje software, metodiku, best-practices scénáře a dovednosti získané během práce na projektech podnikové architektury.

Certifikace

Připravíme vaši organizaci na hladkou certifikaci nebo recertifikaci podle mezinárodních standardů řady ISO 9001, ISO 14001.

Pokud vám nejde pouze o formální naplnění podmínek a požadavků, ale o skutečné dosažení přínosů a konkurenčních výhod prostřednictvím efektivního zavedení požadavků těchto standardů do praxe, jste tu správně a čtěte dál.

Naše řešení je obzvlášť efektivní v případě, že požadujete certifikaci podle více standardů. Jsme schopni ve spolupráci s vámi vytvořit integrovaný systém řízení vaší organizace.

Trénink procesních specialistů

Seminář je určen pro všechny pracovníky podílející se na zlepšování organizace práce a rozvoji řízení. V průběhu semináře poznáte principy, souvislosti a techniky práce tak, abyste samostatně mohli posoudit jejich použití ve své organizaci. V tréninku vám ukážeme, jakým způsobem zavést řízení procesů odvozené od strategických cílů a jaké přínosy lze takto získat.

Trénink vám umožní
 • Zažít principy technik zlepšování procesů
 • Osvojit si postupy zlepšování výkonnosti podnikových procesů podporující strategické cíle
 • Poznat náplň jednotlivých rolí v procesním přístupu k řízení
 • Porozumět rolím vlastníka procesu a člena procesního týmu
 • Pracovat s procesním modelem jako nástrojem pro zvýšení efektivity procesů
 • Vyzkoušet si postupy procesní analýzy
 • Procvičit si techniky efektivní komunikace
 • Naučit se aplikovat metody vedoucí ke zvyšování výkonnosti společnosti

Kontakt
Kontakt

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.