Referenční projekty v ČR

EP ENERGY TRADING, a.s.

Pro společnost EP ENERGY jsme implementovati podporu ekonom­ických a obchodních agend. Řešení jsme navrhli na produktech SAP a EMC2 Documentum. V rámci projektu jsme nasadili ekonomické moduly SAP (FI, AA, CO atd.) i SAP IS-U/CCS včetně FI-CA, zákaznický portál a DMS na platformě EMC2 Documentum.

Případová studie

MITAS, a. s.

Společnost MITAS se rozhodla pro reimplementaci podnikového informačního systému SAP a navazující IT infrastruktury. Za podpory procesních expertů  byla reimplementace SAP dokončena za pouhých pět měsíců. Integrované řešení umožnilo vlastníkům procesů při použití nástrojů ARIS navrhnout a řídit podnikové procesy v systému SAP v celém jejich rozsa­hu.

DIAMO, s.p.

Cílem projektu IEIS (Integrovaný Ekonomický Informační Systém) – ERP SAP byla dodávka, implementace a podpora produktů platformy SAP pro organizaci vázanou rozpočtovými pravidly. Vývoj na základě speciálních požadavků, reflektujících interní procesy klienta, na uvedeném prostředí.

ICOM transport a.s.

Cílem dodaného řešení bylo zhotovení softwarového řešení založeného na technologii SAP, určeného pro podporu ekonomických a obchodních agend společnosti. Implementovány byly moduly SAP FI, AM, IM, CO, SD, MM, PS, HR, BC, BW, BOBJ. Nedílnou součástí projektu byla i integrace dodávaného řešení s informačními systémy společnosti od třetích stran.

Teplárny Brno, a.s.

V návaznosti na implementaci SAP ERP naši konzultanti pracovali na nastavení systému SAP IS-U (odvětvové řešení společnosti SAP pro Utility – zákaznický systém pro správu zákazníků, smluv, měřidel, fakturaci tepla a dalších komodit), přizpůsobeného a programově upraveného pro oblast teplárenství. Programové úpravy tohoto řešení zachovávají standardní funkcionalitu produktu SAP IS-U a jsou tvořeny dle standardů společnosti SAP.

UNIPETROL Services, s.r.o.

Cílem projektu byla implementace nové platformy systému ERP SAP pro společnosti skupiny UNIPETROL Group, a to v souvislosti i v součinnosti se změnou jejich organizační struktury. Cílový stav předpokládal, že společnosti Chemopetrol, UNIPETROL Rafinérie a UNIPETROL, a.s. budou zavedeny pod třemi účetními okruhy na jediném klientu SAP.

Programové úpravy byly zaváděny tak, aby byly zachovány funkcionality dostupné v předimplementačním stavu systému. Kromě toho byla migrována nebo nově implementována veškerá rozhraní se systémy třetích stran tak, aby byla zachována původní funkcionalita.


Kontakt
Kontakt

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.