Enter kompetanse AS

Vi trenger fremtidsrettede og moderne verktøy, som våre deltagere kommer til å møte også i andre bedrifter.

Kenneth Selmer Lokshall, IT-sjef, Enter Kompetanse

Attføringsbedriften Enter Kompetanse AS ble etablert i 1960 og har siden da hjulpet mennesker til en ny start i arbejdslivet. Enter er en moderne salgs- og produksjonsbedrift i Drammen. Enter Kompetanses ALUGRAF SIGN SYSTEMS® er et ledende varemerke innen inn-/ og utvendig skiltsystemer, og inngår sammen med tynnplatebearbeiding og elektromontasje i produksjonsporteføljen. Selskapets idé er at hele bedriften skal utgjøre en profesjonell, markedsorientert og kvalitetsbevisst læringsarena, og at de sammen med sine samarbeidspartnere også kan tilby opplæringsalternativer i det lokale næringsliv. Enter Kompetanse har i overkant 100 fast ansatte, og årlig velger ca 700 arbeidssø- kere et av deres opplæringstilbud. Dette tilbud omfatter muligheten for deltagere og medarbeidere til å ta fagbrev innenfor en rekke områder. Deretter kan de møte arbeidslivet som velkvalifiserte og etterspurte fagarbeidere.

Enter kompetanse AS (tidligere DIAS) slet med gamle systemer som ikke ga dem tilstrekkelig støtte i produksjonsverdiprosessen. De trengte et brukervennlig og moderne forretningssystem for dagens og fremtidige behov. Da Microsoft besluttet å kutte support på XAL fra 2009 var saken klar og implementeringen skjedde i rekordfart. Enter Kompetanse valgte SAP Business All-in-One, som er en forhåndskonfigurert basisplattform. Denne løsningen passer like godt for små som for store bedrifter, og har det som skal til for at Enter Kompetanse kan levere sine produkter uten for mye konfigurasjon og tilpasninger. Den kan også utvides til å møte fremtidige behov

Herausforderungen und Vorteile

Utfordringer

  • Enter Kompetanse hadde en gammel Microsoft XALløsning som ikke samarbeidet med nye plattformer
  • Microsoft tilbyr ikke support på løsningen etter 2009
  • Enter Kompetanse hadde både papir- og elektroniske løsninger. De ønsket seg over til en ”papirløs” ordning
  • Attføringsbedriften hadde behov for fremtidsrettede systemer som de ansatte kan gjøre nytte av også i fremtidige jobber

Løsning

  • SAP Business All-in-One

Implementering

  • Enter Kompetanse har implementert helt ny IT- infrastruktur hvor behovet for et produksjonsstøttesystem er spesielt ivaretatt
  • Løsningen ble implementert på 10 uker. Det raske systemskiftet ga noen interne utfordringer i endringshåndteringen som de jobbet seg igjennom. Etter et par måneder hadde alle ansatte tilegnet seg det nye systemet

Enter Kompetanse AS, Drammen, Norge

Enter kompetanse AS gjorde det umulige mulig: Fra papir til IT på 10 uker

Om prosjektet

Attføringsbedriften i Drammen slet med gamle systemer som ikke ga dem tilstrekkelig støtte i produksjonsverdiprosessen. De trengte et brukervennlig og moderne forretningssystem for dagens og fremtidige behov. Og de trengte det fort.

Den gamle teknologien på Microsoft XAL-plattformen kommuniserte ikke med de nye og moderne plattformene, og da Microsoft besluttet å kutte support på XAL fra 2009, var det ingen vei utenom. Enter Kompetanse måtte ha et nytt forretningsstøttesystem. Enter Kompetanse gikk samtidig inn i konkurranse om bilskiltproduksjon i Norge, der krav til system, samt produksjonsstart fra 1. januar 2009, krevde at bytte av system måtte skje raskt.

Forhåndskonfigurert og klar for fremtiden

Enter Kompetanse valgte SAP Business All-inOne, som er en forhåndskonfigurert basisplattform. Denne løsningen passer like godt for små som for store bedrifter, og har det som skal til for at Enter Kompetanse AS kan levere sine produkter uten for mye konfigurasjon og tilpasninger. Den kan også utvides til å møte fremtidige behov.

– Vi hadde en grundig kartlegging og gjennomgang av interne prosesser for å identifisere vårt behov. Hos oss var produksjonsprosessen den største utfordringen. Vi trengte et system som kan støtte vår produksjon, og da vi var i konkurranse om å få tildelt bilskiltproduksjon i Norge, krevde det tett integrasjon med Vegvesenets løsninger. SAP var den aktøren som best kunne imøtekomme dette behovet, forteller ITsjef i Enter Kompetanse , Kenneth Selmer Lokshall.

Krav til enkle og effektive forretningsprosesser

Ett av målene for prosjektet var å effektivisere og forenkle forretningsprosessene. Enter Kompetanse ønsket seg også en høyere grad av dataintegritet.

– Vi må kunne stole på dataene som ligger i ERP-systemet fordi de brukes til planlegging og koordinering av alle aktivitetene i forsyningskjeden. Systemet skal støtte opp under og realisere gevinster på alle nivåer. Dette gjelder både på operativt, taktisk og strategisk nivå. Samtidig skal systemet sørge for en effektiv salgs- og oppdragsprosess, sier Lokshall.

Utfordrende endringshåndtering

Enter Kompetanse er en attføringsbedrift og en zlæringsarena for folk som jobber med å komme seg tilbake til ordinært arbeidsliv.

– Vi trenger fremtidsrettede og moderne verktøy, som våre deltagere kommer til å møte også i andre bedrifter, understreker Lokshall.

Lokshall forteller at den største bøygen underveis i prosessen var å få organisasjonen med på endringene. Revitalisering av rutiner og prosesser ble det mest kritiske sammen med endringshåndteringen.

– En slik prosess krever enormt mye av en organisasjon, spesielt når det går så raskt som hos oss. Det å gå fra et gammelt DOS-basert system til å ta i bruk SAPs grensesnitt, er et stort steg. Det er mye som skal læres på kort tid, og det må settes av tid og ressurser til gjennomføringen, fastslår IT- sjefen. Lokshall forteller at de aller fleste raskt tilegnet seg den nye løsningen, og at det totalt sett har gått rimelig smertefritt. Han roser implementeringspartner Share for å ha tilrettelagt for en smidig prosess, hvor Enter Kompetanses eksterne så vel som interne behov ble godt ivaretatt.

Etter en deltafase, startet selve implementeringsprosjektet i slutten av september 2008, og i begynnelsen av desember var løsningen oppe. Med SAP Business All-in-One har Enter Kompetanse fått orden på produksjonsprosessen, og er klare for videre løp.

– Til tross for at jeg ikke kan anbefale å implementere løsningen på så kort tid, er vårt prosjekt et bevis på at det er fullt mulig. Resultatet har blitt som forventet. Nå skal vi se hva vi må gjøre for å ta dette enda et steg videre med tanke på CRM, Warehouse management og dokumenthåndtering, avslutter Lokshall.


Kontakt
Kontakt

Sie haben Fragen? Sie erreichen uns montags bis freitags von 8:00 bis 17:00 Uhr.