Are you the best?

Tør du lade os udfordre jeres salgsprocesser?

  • Er du i stand til hurtigt at justere dine salgsprocesser og sigte mere målrettet mod specifikke typer af kunder?
  • Hvordan ville dine kunder reagere, hvis du vidste, hvad de manglede, allerede før de selv vidste det?
  • Kan du med dine nuværende præsentationsværktøjer hurtigt og præcist  kanalisere din kundeindsigt videre til salgsstyrken?
  • Er du i stand til at gøre din strøm af data til handlingsrettet indsigt og hver enkelt kundeinteraktion personlig?
  • Kan du kombinere kvalitative og kvantitative data med indsigter, mål og strategier, og kan du kanalisere det ud til salgsstyrken?

Får du maksimalt udbytte af dine aktiviteter og ressourcer?

Mange salgsorganisationer bruger i dag ikke deres ressourcer optimalt. Beslutninger og antagelser om effekten af aktiviteter og rentabiliteten af kunder bliver ofte baseret ud fra uopdaterede data. Udfordringen for mange salgsorganisationer er derfor at forene salgsstyrkens aktiviteter med den overordnede salgsstrategi. Derudover skal målinger af salgsdata gøres gennemskuelige og relevante, ligesom kundeindsigten skal formidles videre og bruges konstruktivt i salgsorganisationen.

For at forblive konkurrencedygtig kræves det, at organisationen løbende tilpasser sine forretningsprocesser til omverdenens krav. Hvis forretningsprocesserne skal ændres og gøres effektive, skal de supporterende IT-systemer også tilpasses løbende, hvilket ofte sker med en væsentlig forsinkelse, hvorfor de ofte bliver forsømt.

Lad os hjælpe dig med rettidigt at træffe de rette beslutninger, og formidle den rette mængde af data videre til din salgsorganisation.

Lad os lave en Solution Assessment på dine salgsprocesser og vise dig, hvad vi kan.

Tør du lade os lave en Solution Assessment på salgsprocesserne og identificere, hvilke elementer i værdikædens processer, der ikke er synkroniseret med de nuværende IT-systemer?

En Solution Assessment af dine salgsprocesser er helt gratis. Du får:

  • En workshop af 1-1½ times varighed, hvor vi sammen med en fra salgsledelsen gennemgår jeres strategi og processer.
  • En workshop med IT/forretningen, hvor vi gennemgår jeres løsninger og deres integration samt en detaljeret gennemgang af jeres centrale forretningsprocesser.
  • Et katalog over de væsentligste elementer i værdikæden, som vi mener, der bør synkroniseres. Vi vil med andre ord identificere de mest værdiskabende cases i din virksomhed og sikre, at den gode idé ikke går tabt!

 

Kontakt os for mere information


Contact
Contact

If you have any questions, please feel free to contact us.