Kemikalier

Kemikalier

Som global SAP-partner kan vi hjælpe jer med at overholde alle regler, processer og best practice inden for kemikalieindustrien. Vi kan tilbyde international projektekspertise lige fra fremstillingsprocesser til datastyring. Kompleksiteten og antallet af regler vokser konstant. Derfor er det mere vigtigt end nogensinde at overvåge og styre overholdelsen af reglerne på en omkostningsbesparende og effektiv måde.

Hold styr på overholdelse af regler

Vi kan hjælpe dig med at overholde alle love og foreskrifter ved at give dig mulighed for at overvåge alle logistikprocesser med SAP Batch Information Cockpit. F.eks. ved at integrere regulatoriske funktioner og best practice på dine systemer, såsom REACH i Europa. Vores SAP-løsninger gør det lettere for jer at dokumentere jeres processer og overholde industristandarder, f.eks. arbejdsmiljøregler. I kan også holde stakeholders orienteret om overholdelse af regler og rapportering. F.eks. produktregistreringer, substansvolumener og produktklassifikation. SAP-software kan også hjælpe dig med at overholde regler vedrørende produkters levetid, mærkning, sikker emballering, håndtering og opbevaring af farligt materiale.

Leverer kvalitetsstyring

At kunne masseproducere uden at gå på kompromis med kvaliteten er vigtigt lige fra blanding til påfyldning. SAP-løsningen bør bidrage til, at virksomheden opnår en løbende batchstyring. Ved at integrere systemerne fra den samlede produktionsproces kan I validere jeres kvalitetskontrol og løbende indsende batchstyringsdata til tilsynsmyndighederne. Vi kan også hjælpe med at forbedre kvalitetsstyringen af dokumenter, specifikationer og opskrifter.

Forøgelse af effektiviteten i produktionen

Hvert trin i produktionen kan have gavn af højere operationel effektivitet. Efterhånden som produkterne udvikles, kan vi hjælpe jer med at spare tid og penge til dokumentation af processer og metoder. Når I bevæger jer igennem de forskellige produktionsfaser, herunder blanding og påfyldning, kan vi hjælpe jer med at identificere og implementere procesforbedringer. Vores erfaring dækker alt lige fra stordriftsbaseret bulkproduktion til påfyldning på specialiserede anlæg. Når vi har optimeret din produktion, kan I også opstille nøjagtige prognoser og planlægge mere effektivt.

Udvikle nye produkter

Vi har SAP-ekspertisen og branchekendskabet til at være den rette partner til at understøtte udviklingen af nye produkter og opskrifter. Vi kan hjælpe jer med at fremskynde produktudviklingen, så I hurtigere kan få nye produkter på markedet. Det er vigtigt, at I overholder alle regler under forsknings- og udviklingsprocesserne, og SAP-løsningerne øger hastigheden og effektiviteten, så I får et konkurrenceforspring. Der er indbygget kvalitetssikring i SAP’s løsninger, og derfor får du en fuldt integreret måde at kontrollere kvaliteten og opfylde branchestandarderne på.

Gør leverandørkæden enklere og smartere

I de fleste brancher er leverandørkæden afgørende for kvalitet og omkostninger. Udfordringen er at skabe et system, der kan forenkle og automatisere processerne. Og harmonisere logistikken på tværs af et forskelligartet og globalt leverandørnetværk. Vores ekspertise på SAP-området kan mindske den tid, I bruger på indkøb og samtidig sikre, at I overholder REACH. I den specialiserede ende af logistikkæden inkluderer vores erfaring også at implementere SAP-løsninger for tankfarme og terminaler, der kan håndtere flydende ingredienser. Plus faciliteter, der håndterer pantbaseret og genanvendelig emballage.

Disse løsninger kan hjælpe dig


Kontakt os
Kontakt os

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os