Uddannelse

Uddannelse

Som SAP Global Partner har vi stor viden om, hvilke udfordringer uddannelsesinstitutionerne står over for. Vi kan hjælpe med at forbedre vilkårene for studerende og ansatte, hvilket i sidste ende bidrager til at opnå bedre akademiske resultater. Det gør vi ved at samarbejde med jer om at skræddersy en forretningsløsning lige efter jeres behov. Vi hjælper også med at styre jeres studierelaterede data på en sikker måde og forbedre adgangen til en lang række ydelser.

Fleksible løsninger

I en tid med pres på økonomien og stadigt mere komplekse it-systemer, skal uddannelsesinstitutionerne forenkle deres systemer. Det omfatter også bedre adgang til de studierelaterede data. Med den rigtige løsning er det muligt at integrere studieadministration, undervisning og forskning. Det skaber mere gennemsigtighed og styrbarhed i hele organisationen.

Bedre uddannelse med SAP

Vi har international erfaring i at arbejde sammen med uddannelsesinstitutioner og læreanstalter om at forbedre deres studietjenester. Vi hjælper uddannelsesinstitutionerne med at opnå bedre resultater i en konkurrencepræget uddannelsessektor. Hver enkelt ledelsesgruppe har deres særlige udfordringer. Derfor tilpasser vi SAP-løsninger til de pågældende institutioner og deres mål.

Undervisning, der virker

Vi hjælper uddannelsesinstitutioner over hele verden. På baggrund af denne erfaring har vi skabt it.education. Det er en selvbetjeningsløsning med transparent datastyring, der sørger for, at oplysninger altid er opdateret og tilgængelige. Og så er den mobil. Studerende kan se deres resultater og få besked om skemaændringer, mens de er på farten. Undervisere kan automatisere administrationsopgaver og få mere tid, og ledelsen kan sammenligne resultater med andre institutioner – nationalt og internationalt. Alt sammen noget, der gør det nemmere at tiltrække de bedste studerende og sikre, at kurserne er fuldt besat.

Uddannelsesmæssige resultater

Vi understøtter det akademiske pensum med vores selvbetjeningsløsning til datastyring. Denne løsning holder oplysninger opdateret og giver forbedret adgang til data. Derved er de studerende orienteret om de krav til undervisning og eksamener, som de skal leve op til. I en tid, hvor der er pres på økonomien i den offentlige sektor, gør vores løsninger det muligt at flytte uddannelsesudgifter fra anlægskontoen til driftskontoen. Resultatet er, at investeringen her og nu er mindre samtidig med, at I opnår et højere akademisk niveau.

Fra indskrivning til eksamen

På videregående uddannelser er det et centralt mål at yde bedre støtte til studerende lige fra indskrivning til studiet til eksamen. Vores it.education løsning er et studie-informationssystem, der standardiserer data. Den tilbyder online og mobil adgang til studerende og ansatte, hvilket øger gennemsigtigheden for studierelaterede data i hele studietiden. Da den er baseret på åbne standarder, kan vores it.education løsning hurtigt være klar. I får mere ud af jeres data på tværs af web-miljøer og forretningsløsninger.

Disse løsninger kan hjælpe dig


Kontakt os
Kontakt os

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os