Healthcare og LifeScience

Healthcare og LifeScience

Som SAP Global Partner har vi indgående viden om regulativer, processer og best practice inden for medicinalindustrien, sundhedssektoren og mediko teknologi-området. Vi har samarbejdet med vores kunder om at skræddersy løsninger, der forbedrer styringen og sporbarheden inden for produktudvikling og produktionsprocesser. Vi kan også hjælpe jer med at leve op til alle regulativer på en omkostningseffektiv måde.

Tag imod enhver udfordring med hensyn til compliance

Vi kan hjælpe jer med at overholde reglerne, så I kan forbedre jeres revisionsspor og holde øje med alle faser i produktionen. Det indebærer opfyldelse af regelværk og best practice fra FDA (food and drug agency) i USA. Og validering af software og processer i overensstemmelse med GMP-kravene (good manufacturing process), f.eks. GAMP5 i medicinalbranchen. Vi har i kosmetikbranchen udviklet løsninger, der strømliner overholdelsen af kosmetikbestemmelser, inklusive INCI-erklæringer, optegnelser vedrørende produktinformation og sikkerhedsrapporter. Og inden for medikoteknik kan vores pakningsprocesser ved hjælp af serienumre hjælpe jer med at fokusere på kerneforretningen og bruge mindre tid og færre penge på compliance.

Prioritering af kvalitetsstyring

Både lægemiddel- og kosmetikbranchen fokuserer på at fremskynde “time to market”. Kvalitet er altafgørende, uanset hvor hurtigt I arbejder. Og længe før produktet når ud til kunden, skal I validere kvaliteten over for tilsynsmyndighederne. Derfor er vores ekspertise inden for integrerede systemer og kvalitetsstyring af dokumenter, prøver og opskrifter værdifuld for jer. Et enkelt og rettidigt overblik over produktionsprocesserne i hele virksomheden kan forenkle revisionskravene og de regulatoriske belastninger.

Forøget effektivitet i produktionen

Hvert trin i produktionen kan have gavn af bedre operationel effektivitet. Vores erfaring dækker alt lige fra stordriftsproduktion af lægemidler til specialiserede mediko-tekniske anlæg. Vi kan i hver type og trin af produktionen bidrage til at spare tid og penge i forbindelse med dokumentationen af processer og metoder. I forhold til branchespecifikke behov, f.eks. udskrivning af etiketter med unikke serienumre og produktion af prøver, kan vi hjælpe med at identificere og gennemføre procesforbedringer.

Udvikling af nye produkter

Vores SAP-ekspertise og branchekendskab betyder, at vi kan være den rette partner til at støtte udviklingen af nye produkter. Vi kan hjælpe jer med at fremskynde produktudviklingen. Det er vigtigt, at I fortsat overholder alle regler under forsknings- og udviklingsprocesserne, og her kan SAP-løsningen give dig et konkurrenceforspring. Der er indbygget kvalitetssikring i SAP’s forretningsløsninger. Derfor har I en fuldt integreret måde at kontrollere kvaliteten, opfylde branchestandarderne og overholde reglerne for nye produkter.

Hjælp leverandørerne med at samarbejde

Kosmetik- og medicinalbranchen og den mediko-tekniske branche deler et vigtigt karaktertræk. Det er helt nødvendigt at kunne kontrollere kvaliteten uden at bringe forsyningskæden i fare. Med en SAP-løsning kan I imødegå denne udfordring ved at skabe et homogent systemlandskab og en homogen metode på tværs af leverandører. Det kan forenkle og automatisere indkøbsprocesserne. Leverandørkataloger kan f.eks. kædes sammen i en fælles grænseflade. Resultatet er kortere indkøbstider og avancerede bestillings- og reservationsmetoder – kontrolleret i systemet og umiddelbart synlige på tværs af leverandørkæden.


Kontakt os
Kontakt os

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os