Service­udbydere

Serviceudbydere

Vi har stor erfaring med at samarbejde med mange forskellige virksomhedstyper i serviceindustrien. Hver enkelt virksomhed har defineret egne mål og udfordringer, og vi kan derfor bidrage med friske input og personlig rådgivning. SAP løsningerne udvikler sig hele tiden henimod mere fleksibilitet og skalerbarhed, og det kan virksomhederne drage store fordele af.

Imødekom efterspørgslen på flere kanaler

En servicevirksomheds succes afhænger i stigende grad af, hvor godt dens it-systemer fungerer. Kundernes oplevelse afhænger af, hvor integreret og stærk din it-platform er. Med SAP’s portefølje kan I imødekomme kundernes efterspørgsel efter stabile og tilgængelige applikationer. I en verden i konstant forandring, har mange brug for døgnservice på flere kanaler ad gangen. Vi hjælper jer med at leve op til kundernes forventninger ved at integrere nye applikationer, efterhånden som virksomheden vokser og jeres behov ændrer sig.

89792356

Kontrol med kommende salg

Vi har det fulde overblik over SAP løsninger til servicevirksomheder, og vi kombinerer denne know-how med ekspertise inden for administration af data og projekter. Vi ønsker at hjælpe servicevirksomheder med at bruge it til at styrke kunderelationerne. Hvis målet er rentabilitet, hjælper vi med at reducere omkostningerne til at generere leads og skabe lønsomt mersalg. Mobile teknologier øger for eksempel dit mersalg og krydssalg. Derudover kan vi hjælpe med at udvikle serviceydelser, som kan øge bruttoavancen og generere ny omsætning. Ved at automatisere diverse processer kan I, med kun få justeringer, hurtigere implementere disse overskudsgivende nye ydelser.

Bedre projektstyring fører til succes

Vi kan hjælpe, når I ønsker at øge indtjeningen. SAP-teknologierne kan bidrage til at øge virksomhedens overskudsgivende aktiviteter. Vi er eksperter i at innovere leverancen af serviceydelser og projektstyring. Vores informationsdeling og samarbejdsværktøjer hjælper jer med at arbejde tæt sammen med jeres partnere. Analyser øger dit overblik over projekter og deres indvirkning på indtjening og bruttoavance. Og fordi vi er en Full Service SAP provider på cloud-området, kan I udvide og stadig kun betale for det, I har brug for. Hvis virksomheden udvider på nye markeder eller øger online-salget, kan vi gå med hele vejen og levere alle it-ydelser globalt.

200410995-001

Mere omkostningseffektiv betjening af kunderne

Vi kan hjælpe med at gøre kundeservicen mere omkostningseffektiv med fokus på rettidig levering og servicekvalitet. SAP’s applikationer, værktøjer og services gør det muligt at afkorte leveringstider og integrere processerne fra leverance af tjenesteydelser til regnskabsaflæggelse. Analyser viser jer, hvor meget I sparer i forbindelse med kundevendte funktioner – fra hurtigere løsning af problemer til forenklet administration af kontraktlige forpligtelser. God kundeservice giver virksomheden en konkurrencefordel. Og jo mere I lærer om kunderne og markederne, jo nemmere er det at udvikle distributionskanalerne og tilfredsstille efterspørgslen.

Forbedring af ROI

Hos itelligence er din succes også vores succes. Vi opbygger derfor langvarige kunderelationer – og vi kan hjælpe jer med løfte ROI på jeres it-investeringer. Vi understøtter forretningsstrategien ved at forenkle it-landskabet. Vi kan for eksempel hjælpe med at udskifte uforenelige nedarvede systemer eller administrere masterdata med større kontrol. Adgang til information i realtid giver virksomheden mulighed for at integrere mennesker, processer og teknologier. Efterhånden som virksomheden vokser, kan I trække på vores globale rækkevidde. I har en partner, der allerede forstår branchestandarderne og reglerne på nye markeder. Når I er klar, kan vi hjælpe med at udnytte effekten af cloud, mobility og analytics. Vi kan tilbyde en SAP-løsning til enhver forretningsmæssig situation.

Disse løsninger kan hjælpe dig


Kontakt os
Kontakt os

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os