itelligence implementerer Danske Bank’s nye finansielle planlægningssystem

Danske Bank itelligence
Danske Bank vil fremover basere koncernens finansielle fremskrivninger på SAP’s BPC-løsning. Banken implementerer den nye software i partnerskab med EY og itelligence.

Når Danske Bank laver finansielle fremskrivninger, der blandt andet bruges til at informere markedet om forventninger til koncernens fremtidige indtjening, bygger udmeldingen på beregninger gennemført i afdelingen Group Performance Management. Her arbejder tyve økonomer bl.a. med at estimere og konsolidere tal for bankens forretningsområder og sammenstykke det samlede finansielle billede for koncernen. Opgaven involverer mange data og analyser, og Danske Bank har for nylig besluttet at anvende SAP BPC til at understøtte denne proces. Danske Bank anvender EY som bankkyndig partner, og SAP-konsulenter fra itelligence til at implementere den nye løsning.

Projektet holder tidsplanen, og Danske Bank regner med, at løsningen er i drift i tredje kvartal.

Så simpelt som muligt

”I vores implementering af løsningen, har vi hele tiden fokus på at gøre det hele så simpelt og standardiseret som muligt”, siger underdirektør Per Christian Vogelius-Nielsen fra Group Performance Management i Danske Bank. ”Vores fokus i det fremtidige set up er at opnå ”rimelig nøjagtighed” frem for at fokusere på de små detaljer. Samtidig skal systemet have fleksibiliteten til at kunne omfatte vore fem forretningsområder, forskellige landedimensioner og omkostningsallokeringer mellem koncernens enheder. Desuden er hele kapitalsiden et vigtigt element for en bank.”

Godt samarbejde

Danske Bank valgte at gå i partnerskab med EY og itelligence for at kombinere god bankviden med stærk SAP-kompetence.

”Vi oplever, at konsulenterne fra EY og itelligence går konstruktivt og løsningsorienteret ind i opgaven. De er dygtige folk, som kender meget til mulighederne i SAP BPC og tør udfordre vores nuværende set up. Det giver en dynamisk og god atmosfære i projektet. Alle er klar til at smøge ærmerne op og levere god service. Indtil videre er jeg meget tilfreds med samarbejdet”, siger Per Christian Vogelius-Nielsen.

Hurtigere resultater

”Vi skal generelt levere hurtigere, og hvis vi kan automatisere, så skal vi gøre det. Derfor kan vi ikke bruge Excel til denne opgave. Det bliver for tungt, manuelt og tidskrævende. SAP BPC skal hjælpe os med at hæve vores effektivitet,” siger han.

”Som koncernfunktion har vi fokus på at være en god business partner for forretningen og at gøre livet nemmere for vores kolleger i forbindelse med finansielle analyser og rapportering”, siger Per Christian Vogelius-Nielsen, som har arbejdet i Danske Bank i en årrække, blandt andet som CFO hos Danske Bank i Norge. Når han kigger tilbage på sin tid i økonomiområdet vurderer han, at softwareværktøjerne har fået et stort analytisk løft i de sidste fire-fem år. De er mere brugervenlige og væsentligt hurtigere at arbejde med. Det giver alt andet lige Group Performance Management et hurtigere output og skarpere analyser. SAP BPC vil forhåbentlig yderligere frigøre ressourcer i afdelingen fra datahåndtering og processtyring til decideret analyse.

Similar posts

Nye medarbejdere
Read more
Nye medarbejdere
Read more
Nye medarbejdere
Read more
Read more
Read more
Read more

Contact
Contact

If you have any questions, please feel free to contact us.