Topprioritet til SAP BPC ved Topdanmark

SAP BPC
Topdanmark vil rapportere efter Solvens II-reglerne ved hjælp af SAP BPC, som samtidig giver et løft til koncernens øvrige rapportering. Projektet er det højst prioriterede i Topdanmark lige nu, og BPC-eksperter fra itelligence er med til at løfte en stram tidsplan.

I kølvandet på finanskrisen har EU strammet op med Basel-reglerne for bankerne og Solvens II-reglerne for forsikrings- og pensionsselskaberne. Fra 2016 skal Topdanmark rapportere et hidtil uset omfang af data om kapitalforhold og risici. Derfor er Solvens II-projektet det højst prioriterede projekt i koncernen, og Topdanmark supplerer interne ressourcer med konsulenter fra itelligence for at nå i mål med en løsning baseret på SAP BPC. ”Vi har først og fremmest en helt formel og helt afgørende rapporteringsopgave til Finanstilsynet. Løsningen af den opgave er nødvendig for at kunne drive forsikring i Danmark, og derfor er den ultravigtig. Men rapportering til myndighederne giver os ikke en bedre forretning, og derfor har Topdanmark valgt at basere løsningen på SAP BPC, som vi også kan bruge til andre økonomiske rapporteringsopgaver”, siger regnskabschef Niels Olesen fra Topdanmark.

Erstatter regneark

Topdanmark har i fire år arbejdet intensivt med Solvens II-kravene. Over 80 pct. af projektet har handlet om at analysere EU-kravene og derefter definere og fremskaffe data. Topdanmarks SAP BPC får input i form af data fra bl.a. police-, skade- og ERP-systemerne, og indebærer dataleverancer fra Økonomifunktionerne, Statistik, Aktuariat, Kapitalforvaltning og Genforsikring. Selve udviklingen af SAP BPC er et projekt med et mix af specialister fra itelligence og Topdanmarks egne SAP-folk. ”Vi får både rapporteringen til Finanstilsynet og en ny platform til ledelsesinformation. SAP BPC kommer til at erstatte en del regneark, og de mange data i Solvens II-rapporteringen vil også berige vores ledelsesplatform. På den måde gør vi investeringen til mere end et nødvendigt compliance-projekt”, siger SAP Manager Henrik Olsen fra Topdanmarks it-afdeling.

Stærke konsulenter

Topdanmark er en af de få koncerner, som benytter SAP BPC til Solvens II-rapporteringen, men valget giver både et stærkt fagligt miljø og et godt udvalg af konsulenter. Topdanmark deltager i en erfa-gruppe, hvor danske selskaber udveksler erfaringer om SAP BPC. ”Vi havde nemt ved at tiltrække dygtige danske konsulenter til vores projekt. I sidste ende valgte vi itelligence, fordi de både havde erfaringen og var i stand til hurtigt at koble sig på vores opgave og stille konkrete forslag. Når der både er god kemi og spidskompetence på produktet, så er det ikke så svært at vælge”, siger Topdanmarks SAP Manager Henrik Olsen.

Specialisterne fra itelligence supplerer Topdanmarks 16 SAP-medarbejdere med særlig erfaring i SAP BPC. ”Jeg er overbevist om, at vi når i mål til tiden, og jeg er tilfreds med både valget af SAP BPC og itelligence”, siger Henrik Olsen.

IMG_2782

Regnskabschef Niels Olesen og SAP Manager Henrik Olsen, Topdanmark.


Contact
Contact

If you have any questions, please feel free to contact us.