Mobile Plant Maintenance

Smid papirerne ud – giv dine teknikkere en elektronisk løsning – SAP Plant Maintenance

At holde en produktion i gang og udnytte sine produktionsaktiver optimalt er en vigtig del i at holde en effektiv produktion med lave omkostninger. Derfor er de teknikkere, der skal vedligeholde produktionsapparatet en vigtig enhed for at sikre høje oppetider. For at kunne levere et effektivt vedligeholdelsesarbejde er det nødvendigt, at en teknikker har adgang til arbejdsbeskrivelse, sikkerhedsinstrukser, reservedele, tegninger mm.

Hos mange virksomheder er vedligeholdelsesprocessen understøttet af SAP Plant Maintenance. Jobkort udskrives og teknikeren finder selv reservedele, tegninger og dokumentation. Hvad nu, hvis man skrottede papiret og erstattede det hele med en tablet? Ordrene kom automatisk ud til teknikeren, opgavebeskrivelse med langtekster, forventede reservedele, oversigt over andre reservedele på lagret, indsigt i master data for udstyret, målepunkter og klassifikationer. Alle tegninger og andre dokumenter var tilgængelige. Og når arbejdet var slut, blev den forbrugte tid opsamlet sammen med brugte reservedele, og alt var registreret på jobbet, konteret og ordren lukket – intet papirarbejde!

Faktisk er løsningen allerede lige ved hånden.

Med SAP Work Manager for SAP Plant Maintenance kan du understøtte dine vedligeholdelsesprocesser mobilt. Med SAP Work Manager afliver du alt papir samtidig med, at du optimerer dine registreringer i SAP. Du sikrer, at medarbejderen har alle informationer til rådighed on-site, hvor arbejdet udføres – også hvor der ikke er forbindelse. SAP Work Manager understøtter nemlig off-line mode og sikrer, at data ikke går tabt hvis forbindelsen tabes.

Hvis du allerede kører SAP PM er implementering af SAP Work Manager relativ enkel, da alle processerne allerede er defineret, og det derfor kun er datafiltre, der skal konfigureres. Er du interesseret i at se mere og eventuelt gennemføre en hurtig PoC, så kontakt Consultant Manager Jacob Wesenberg, email,  for flere detaljer om, hvordan du hurtigt og nemt kan komme i gang.

Læs mere om løsningen her

Læs mere om vores mobility løsninger her

Similar posts

UX
Read more
Nortura
Read more

Contact
Contact

If you have any questions, please feel free to contact us.