Automatiseret havebrug sikrer en pålidelig og optimeret fødevareproduktion

Teknologi inden for gartneridrift sætter skub i tiltrængt innovation til fødevareindustrien.

(5 min. læsning)

Verdens befolkning stiger fortsat, og produktionen af fødevarer er under pres som følge af klimaforandringerne samt svindende land- og vandressourcer. Den gode nyhed er, at teknologien allerede kan tilbyde konkrete løsninger på nogle af disse udfordringer. Jeg vil gerne fortælle jer mere om dem, om automatiseret havebrug, især hvad angå gartneri og den overordnede produktion af afgrøder.

Klimaforandringerne samt en voksende verdensbefolkning rejser spørgsmålet: Hvordan kan vi sikre, at vores fødevareproduktion både er pålidelig og har en stabil kvalitet? Er der en måde at producere fødevarer på i kontrollerede miljøer, der er uafhængige af skiftende vejr og temperaturer?

Teknologi er efter min mening svaret på begge spørgsmål. Det får mig måske til at lyde som om, at jeg er visionær, men jeg er blot en teknologifan, der er begejstret for en branche under forandring. Jeg har gennem årene erhvervet mig en masse erfaring med projekter, hvor man implementerer teknologi som svar på udfordringer inden for gartneridrift. Her er nogle af de ting, jeg er mest begejstret for.

 

Automatisering i haven

Der findes robotter, der kan støvsuge hjemmet, pudse vinduerne og slå græs i haven. Hvad hvis der også var en robot, der automatisk såede, vandede, lugede og høstede dine planter? Ville det ikke være sejt? Det er blot én måde at bruge teknologien til havebrug på – og det finder allerede sted. Et godt eksempel er FarmBot, som er et højbed med en robotgartner. Den er endnu i sin vorden, men teknologien vil på sigt gøre det muligt at opnå et effektivitetsniveau inden for fødevareproduktion, som et menneske aldrig ville kunne opnå.

Da mine kolleger og jeg så FarmBot, var det som at kigge ind ad et vindue til fremtiden. Teknologien gjorde den enkelte gartners liv nemmere. Vi stillede hinanden spørgsmålet: Hvordan kan teknologien – ud over automatiserede haver – optimere fødevareproduktionen?

Potentialet for digitalisering er enormt. Automatiseret havebrug i netværk kunne gør det muligt for den enkelte at planlægge og varetage ens jordstykke på afstand, mens man er på arbejde eller på ferie.  Der er ikke behov for en til at vande planterne! Derudover ville det også være muligt at varetage haverne i grupper fremfor enkeltvist.

 

Sikring af en konsistent kvalitet af afgrøderne

Lad os tage et kig på det store billede – hvad kan vi opnå med denne teknologi? Hvordan kan denne teknologi påvirke vores måde at producere fødevarer på i fremtiden? Robotter kan allerede så, kultivere og høste. Herudover kan sensorer registrere data, der kan bruges til at konfigurere kontrolmekanismer i lukkede kredsløb, som styrer en robots handlinger. Resultatet er et niveau af pålidelighed, gentagelighed og kvalitetskontrol, der ikke tidligere har eksisteret i fødevareproduktionen.

Teknologi hjælper fødevareindustrien med at takle udfordringerne ved en voksende og foranderlig planet.

Et pålideligt og optimeret system kan varetage planlægningssikkerheden for leverandører og kunder. Dette er især nyttigt for producenter af lægeurter eller plantebaserede lægemidler, der er afhængige af en ensartet kvalitet.

Machine learning og håndtering af big data er nøglen til at få yderligere indsigt fra de plantevækstdata, der indsamles i disse kontrollerede miljøer. Det vi lærer, kan bruges til at optimere lys, jordforhold, planteafstand eller andre variabler, der kan fremskynde produktionscyklussen yderligere eller hjælpe os med at producere mere næringsrige fødevarer. Sådanne data kan danne grobund for en virksomheds ultimative succes ved at udgøre grundlaget for algoritmer og skabe yderligere optimering.

 

Dyrkning af fødevarer i kontrollerede miljøer

Optimale lysforhold for afgrøder er ikke kun et spørgsmål om at tage hen til isenkræmmeren og hænge nogle pærer op. Det betyder, at der er behov for producenter af LED’er med en bestemt bølgelængde, der stimulerer fotosyntesen. Højteknologiske sensorer er en anden relateret teknologi, der vil modnes, i takt med at fødevareproduktionen ændrer sig. Disse sensorer skal kunne indsamle massive mængder data om f.eks. den ernæringsmæssige værdi og fugt i jorden, om planternes vækst og om lys.

Teknologi hjælper fødevareindustrien med at takle udfordringerne ved en voksende og foranderlig planet.

Hvad hvis disse automatiserede haver – eller måske snarere landbrug – befandt sig i et storbyområde. Denne teknologiske udvikling kunne give mulighed for at dyrke planter ikke kun på jorden, men også op ad vægge eller på forhøjede platforme. Det kaldes vertikalt landbrug eller bylandbrug.

Ud over de traditionelle landbrug uden for byerne kunne vi have små vertikale landbrug i byerne som et lokalt supplement. Hvis vi benytter os af disse nye teknologier – også i byerne – kan vi reducere transport- og logistikomkostningerne samt nedbringe CO2-udledningen. Du ved sikkert godt, at der er mange nye måder og ideer til, hvordan man kan producere og transportere fødevarer, bl.a. ved at skabe en ny digitaliseret del af fødevareindustrien, som er mere villig til at implementere højteknologi.

En række virksomheder i Europa, Asien og USA har allerede haft succes med vertikale jordbrugsmodeller. Eftersom de ligger i byområder, er logistikomkostningerne lavere. Ved at bruge teknologi og optimere vækstbetingelserne bruger de op til 95 % mindre vand end traditionelle landbrug, og i nogle tilfælde producerer de nul afstrømning fra landbruget. Og eftersom de er inden døre – og vertikale – bruger de også mindre jord.

 

Andre understøttende teknologier

Teknologien baner også vejen ind i landbrugets fremtid på andre måder. Her tænker jeg på droneteknologi. Denne teknologi er måske nok det hidtil mest højt profilerede teknologiske fremskridt i verden inden for landbrugsdrift og jordforvaltning. Sidste år havde vi et spændende projekt, der involverede droner, fjernsensorer og AI, til at hjælpe med at identificere og udrydde en farlig invasiv planteart i Danmark nemlig kæmpebjørnekloen.

Andre virksomheder, f.eks. Dendra, bruger lignende droneteknologi til at automatisere såningen af planter. Disse droner arbejder med at sprede frøene af hjemmehørende planter og træer med det formål at genoprette økosystemer.

Begge projekter viser, hvordan digital transformation ændrer landmændenes proces med at plante og forvalte vegetation. Brugen af droner og anden teknologi til at forvalte et landbrug både tættere og mere effektivt har allerede et navn: præcisionslandbrug.

Jeg er sikker på, at vi – på samme måde som med droner, robotter og kontrolleret landbrug – snart vil udvikle endnu flere teknologier, der vil komme alle former for fødevareproduktion til gode. Dette er blot begyndelsen.

 

Designer fremtiden for gartneri- og landbrugsdrift

Bylandbrug findes allerede. Dronerne flyver allerede omkring. Hos itelligence arbejder vi konstant med at finde måder at levere højteknologiske løsninger – som AI, machine learning og håndtering af big data – til afgrøde- og fødevareindustrien. Det er et emne, som vi meget gerne vil drøfte. I er velkomne til at kontakte os.

 

Oplev flere teknologier

FarmBot Innovation Case Drone Innovation Case


Contact
Contact

If you have any questions, please feel free to contact us.