SAP Enterprise Performance Management

Enterprise Performance Management (EPM)

I dag har de fleste virksomheder implementeret systemer til at varetage drifts- og transaktionsprocesser på tværs af virksomhedens funktioner. Denne systematiserede tilgang, der erstatter transaktions- og driftssystemer, som kreditor- og debitorstyring, lagerstyring mv., er typisk kendt under betegnelsen ERP (Enterprise Resource Planning). ERP har vist sig at være fundamentalt for en effektiv forretning, men isoleret fremstår ERP ikke længere som et konkurrenceparameter.

Enterprise Performance Management (EPM) er placeret i spændefeltet mellem individer, processer og teknologi. Kernen af EPM omfatter en række analytiske applikationer. Disse applikationer var som udgangspunkt udviklet til at styrke den finansielle del af virksomheden, som supporterer strategiledelse, planlægning, budgettering, forecasting, finansiel månedslukning, konsolidering, rapportering samt profitabilitet- og omkostningsstyring. For brugere, har disse applikationer i dag udviklet sig til at servicere en større del af virksomheden som også omfatter indkøb, marketing og salg. Det er disse analytiske applikationer der gør virksomheden i stand til at oversætte målsætninger til målbare og opnåelige resultater. EPM’s rolle er at sikre, at enhver virksomhed opnår et komplet overblik over virksomhedens performance fra ledelsen til frontlinjen. I praksis omfatter dette indsamling, berbejdelse og præsentationaf informationer fra økonomi, drift og compliance, for at sikre, at alle involverede parter arbejder i samme retning og tempo. Det omfatter alt fra detaljerede omkostninger til strategiske planer, samt de planer og forecasts der sammenkobler dette.

EPM platformen skal  understøtte samarbejdet mellem topledere og operationelle ledere, ved hjælpe af måliger og direkte  feedback.At arbejde med EPM i virksomheden er en kontinuerlig proces, det er en nødvendig og ikke en uoverskuelig rejse. Itelligence tilgang til implementering af EPM er meget progmatisk. Vi tager udganspunkt i eksisterende mål og planlægnings processer og hjælper virksomheder med at automatisere indsamlingen af data og prænsentation af mål og målopfyldelse. Vi anbefaler projekter som kan implementeres på max. 6 måneder. De korte projekter skal kombineres med en overordnet strategi for en langsigtet implementering af EPM til at understøtte virksomhedens strategi.

 

Udvid din viden om EPM
  • Læs mere om SAP Business, Planning and Consolidation (BPC) her
  • Ønsker du en demonstration eller uforpligtende samtale om dine muligheder med EPM, er du velkommen til at kontakte os her
  • Du kan også blive inspireret af nedenstående Business Intelligence White Board Video fra itelligence

 


Contact
Contact

If you have any questions, please feel free to contact us.