Effektiv risikostyring

Effektiv risikostyring

Vær helt sikker på, at I beskytter virksomhedens mest værdifulde aktiver og træffer beslutninger efter en afvejning af risici. Omdømmet afhænger af det.

Reducer omkostningerne ved risikostyring og compliance

Omkostningerne ved risikostyring stiger. Enhver ny regel kan potentielt ændre den måde, I skal drive forretning på. Det kræver tid og ressourcer at forstå og reagere på kompleksiteten i nye regler. Vi kan levere know-how og risikostyringsværktøjer, der medvirker til at reducere omkostningerne ved risici, f.eks. databeskyttelse og global drift. Og vi sikrer, at SAP governance, risk and compliance (GRC)-løsninger kan integreres med jeres eksisterende SAP-system.

Bedre indsigt i hele organisationen

Får I et klart og fuldkomment billede? I realtid på tværs af alle forretningsområder? Bedre viden gør det muligt at tage en kalkuleret risiko afstemt med virksomhedens risikovillighed. I kan også identificere svage led i risikokæden, hvor det er nødvendigt at forbedre styringen. SAP-løsninger øger hastighed og nøjagtighed, når I skal vurdere risici. Og dermed sætter de jer i stand til at gribe mulighederne, når de er der

Overvåg og mål risk controls

En måde at måle risikostyring på er niveauet af kontrol. Vores SAP-løsninger sikrer, at der findes en stærk risikostyringspolitik og relaterede systemer til at styre den – herunder automatiserede opgaver. Så kan I hurtigt se og rapportere, om de nuværende systemer fungerer – og justere, hvis det er nødvendigt. Når styringsmekanismerne passer til driftskrav, kan man være mere fleksibel, uden at det går ud over den daglige forretning.

Overhold miljø- og sikkerhedsregler

Når virksomheden udvider, skal I overholde mange nye regler. For at holde tempoet oppe bliver der ofte tilføjet ekstra processer eller funktioner som svar på nye lovkrav. Denne ad-hoc-tilgang løser godt nok det aktuelle problem, men den fører også til overlappende ansvarsområder, inkonsekvente processer og gentagne opgaver. Med SAP’s løsninger til governance, risk og compliance (GRC) kan I beskytte jeres værdier og omdømme ved at forebygge og minimere risici.


Kontakt os
Kontakt os

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os