Bliv mere effektiv

Gør driften mere effektiv

Markeder, tendenser og kunder ændrer sig konstant. Hvis virksomheden skal have mere ud af mindre, udvikler vi it-løsninger, tjenester og teknologier, der matcher nye behov. Vi kalder det know-how.

Bedre synlighed i drift og performance

Vores analytics-eksperter har en dyb specialviden parret med forretningsviden. Vi skræddersyr løsningerne til Jer, så I får en dybere indsigt i, hvordan virksomheden opererer. Et dashboard er et ”instrumentbræt” for virksomheden, hvor man overvåger performance fra dag til dag og fra minut til minut. Denne klarhed og synlighed hjælper med at budgettere, opfylde key performance indicators  og nå virksomhedens målsætninger.

Bedre kvalitet for produkter og tjenester

Med løsninger til Business Management kan I forbedre processerne, øge kontrollen og garantere ensartet kvalitet. Vi tilbyder specialløsninger, der er skræddersyet til kvalitetskontrol i forskellige industrier og lande. Vi hjælper jer med at få mere ud af løsningen med den rigtige blanding af analytics og mobility – lokalt, hosted i skyen eller hos os.

Reduktion af spild og gentagelser

Reduktion af spild er vigtigt inden for engrosvirksomhed, detailvarehandel og fremstillingsindustrien. Mange virksomheder kan operere mere effektivt ved at optimere deres varelager. Virksomheden har brug for en stabil og tilgængelig platform, så man til enhver tid kan gennemgå og analysere lagerstatus. På den måde kan I undgå spild, varemangel eller overbestilling. Alt dette forbedrer styringen af virksomhedens likviditet.

Eliminér manuelle processer

Brugernes begrænsede adgang til forskellige systemer, der understøtter den dagflige drift, kan føre til manuelle lappeløsninger – via e-mail, telefon og Excel-ark. Konsekvensen er, at nogen arbejder på delmængder af data, der ikke stemmer overens fra system til system. Med SAP Business Management-software kan du strømline, integrere og automatisere processerne og dermed reducere risikoen, usikkerheden og omkostningerne.

Automatiserede opgaver

Efterhånden som virksomheden vokser, bliver det vigtigere at konsolidere bogholderi, kundeservice og leverandørkæde. Derudover kræver ekspansion også mindre arbejdsintensive processer og systemer, der overholder reglerne på flere forskellige lokationer. Vores viden om automatisering af processer kan reducere tid og omkostninger forbundet med repetitive og tidskrævende opgaver. Desuden kan I forbedre nøjagtigheden af økonomisk nøgleinformation, kvaliteten af kundeservice og produktiviteten.

Integrerede produktionsprocesser

Et komplekst landskab af adskilte it-systemer gør det sværere at strømline processer og produktion. Derfor har vi arbejdet sammen med mange leverandører og producenter af komponenter og maskiner for at øge synligheden i hele produktions- og forsyningskæden. Det kan så igen være med til at reducere leveringstiden, integrere processerne på “gulvet” og optimere materialeflowet. Standardiserede produktionsprocesser gør det nemmere at reagere fleksibelt på kundernes efterspørgsel. Alle elementer i produktets livscyklus har fordel af dette – fra idé til udvikling, planlægning, indkøb, produktion og kundeservice.

Reagér på kundernes behov

Vil du gerne vide, hvad dine kunder tænker og siger? SAP CRM – den nyeste software til styring af dine kunderelationer – giver dybere indsigt. Kombineret med SAP HANA in-memory tager dataanalyse nu blot få minutter i stedet for flere uger. Med SAP 360 Customer leveres overblik i realtid, så du kan forbedre effektiviteten i salg, kundeservice og markedsføring. Ideen er at forudsige og reagere på kundetendenser med langt større præcision.


Kontakt os
Kontakt os

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os