Gyógyszer- és vegyipar

Megfelelő end-to-end folyamatok a feldolgozóiparban

Hogyan javítható a vállalati produktivitás és biztonság a gyógyszer- és vegyipari vállalatok számára készült integrált IT megoldások segítségével?

A speciális ügyfél követelményektől a megfelelő termékekig

A gyógyszergyártó- és vegyipari vállalatoknak sok törvényi és előírási megfelelési kötelezettsége van. A gyártásirányítást, a gyógyszerképletek kezelését, a raktárkezelést és a logisztikát az egész vállalaton belül koordinálni kell. Ugyanakkor e cégek működését fokozottan szigorú megfelelési szabályzás is köti. A növekvő piaci verseny és az egyre magasabb ügyfél követelmények kifejezetten az SME szektort kényszerítik a leltárkezelési költségek csökkentésére és az átfutási idők optimalizálására.

Az itelligence segíti ügyfeleit a digitális jövő kihívásaira történő felkészülésben függetlenül attól, hogy a feldolgozóipar mely ágában tevékenykednek. A gyógyszergyártó- és vegyipari vállalatok számára készült iparágspecifikus, integrált IT megoldásaink a vállalat értékláncának minden egyes lépését támogatják. E módon a vállalat átlátható, megfelelő és költséghatékony folyamatokkal biztosíthatja működését.

A nyomonkövetési folyamatokhoz olyan új technológiákat használunk, mint pl. a blokklánc.

Aspen Oss B.V.

Az itelligence ismeri a gyógyszergyártás folyamatait és SAP specialistaként könnyedén implementálja szektorunk legjobb gyakorlatait, melynek köszönhetően megfelelünk a nagyobb szabályozó hatóságok (pl. az FDA) követelményeinek.

Jeroen van den Broek, Manager Business Systems, Aspen Oss B.V.

Fókuszban a megfelelés – a REACH rendelettől az FDA-n át a GMP-ig

A gyógyszer- és vegyiparra vonatkozó szabályok és rendelkezések talán minden iparág közül a legszigorúbbak, mégis a legkevésbé átláthatóak. Számos irányelvnek kell megfelelni: ide tartozik a REACH: azaz a vegyi anyagok regisztrálása, értékelése, engedélyezése és korlátozása, az FDA: azaz Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóság rendelkezései, valamint a GMP: a Helyes Gyártási Gyakorlat. Az iparág szereplőinek folyamatosan ügyelniük kell különböző környezetvédelmi és biztonsági rendelkezések betartására, valamint azok pontos dokumentálására.

Ez integrált minőségbiztosítást, átlátható gyógyszerképlet-menedzsmentet és a termékek valamint nyersanyagok életciklusát felölelő teljes nyomon követhetőségét kívánja. Amennyiben a vállalat nem szeretné egekbe szökő költségekbe verni magát, mindezt kizárólag a megfelelő szaktudással és integrált IT infrastruktúrával valósíthatja meg.

A Dolgok Internetes hálózata (IoT) – új lehetőségek a feldolgozóipar számára

A töretlen jövőbeni siker érdekében a vegyipari és gyógyszeripari vállalatoknak hatékonyabbá kell tenniük a termékfejlesztést és magát a gyártást is. A gépek közötti kommunikáció és a folyamatok digitalizációja jobb versenyfeltételeket teremt. Segítünk ügyfeleinknek a megfelelő digitális stratégia kialakításában és a gyakorlati IoT forgatókönyvek megvalósításában.

További információk az IoT-ről

Az innovatív vegyipari vállalatok átformálásának 3 módja

Nem csupán az egyre nagyobb piaci verseny fenyegeti a vegyipari vállalatokat. A szélsőséges energiaárak, a sok rendszabály, a hosszú termékinnovációs ciklusok és az összetett globális ellátási láncok is megnehezítik az üzlet működését. Ismerje meg Brian Everett innovatív megoldását!

Töltse le ismertetőnket most!

Vegyipari vállalata számára is ismerősek a következő kihívások?

  • Egyre nehezebbnek találja a folyton szigorodó megfelelési szabályok, pl. a dokumentációs követelmények betartását?
  • Vállalata olyan összetett és nehezen felügyelhető ellátási lánccal rendelkezik, hogy már a gyógyszerképletek és a tételszámok menedzselése is problémákat okoz?
  • A vállalat működését visszavetik az összeköttetés nélküli, időigényes gyártásirányítási folyamatok?
  • Hiányzik a szükséges átláthatóság az átfogó minőségbiztosítás megvalósításához és részletes feldolgozásához?

Ha igen, lehet, hogy vállalatának a folyamatok újragondolására van szüksége. Ez az, amiben segíteni tudunk.

Profitáljon az integrált értékláncból!

Gyártásirányítás

Számos vegyipari, gyógyszergyártó és kozmetikai cég jóval az „okos gyár” fogalmának megszületése előtt elkezdte automatizálni gyártófolyamatait. Mindemellett, az SAP rendszer end-to-end integrációja kifejezetten nagy lehetőségeket tartogat a vállalati működés további optimalizálására – kiváltképp pénzügyi szemszögből. Az integrált tételszám menedzsment és a minőségellenőrzés kulcsfontosságúak ehhez.

Emellett számos gyártási lépés megköveteli a digitális aláírást. Néhány esetben ez kötelező érvényű, más esetekben a követendő irányelvek biztosítanak valamennyi mozgásteret, melyre alapozva jelentős pénzügyi megtakarításokat érhetünk el. Mindezek megvalósításához sok sikert elkönyvelő, folyamatosan frissülő szakmai háttérre van szükség, melyet az itelligence specialistái biztosítanak ügyfeleinknek.

Csomagolás

A nagymértékű csalási esetek világszerte lépésre kényszerítetik a jogalkotókat. A termék szerializációt tekintve már nem elég csupán a külső csomagolásra figyelni. Ez különösen igaz a gyógyszeripari termékekre.

A belső csomagoláson is szükséges az egyedi azonosítók, pl. a sorozatszám feltüntetése. Ez viszont pl. a buborékcsomagolás esetében igen csak megemeli a költségeket, hiszen a sorozatszám feltüntetése ilyen típusú csomagoláson lézeres technológiával lehetséges, mely jóval drágább a sztenderd címkézésnél.

Melyek a kötelező folyamatok? Hol szükséges kompromisszumokat kötni? Aki ezekre a kérdésekre tudja a választ, sok pénzt takaríthat meg.

Kutatás és fejlesztés

A jövőorientált vállalatok számára mindig is a megfelelő tulajdonságokkal rendelkező új termékek fejlesztése volt a fő cél. Hála a digitalizációnak, mely a fejlesztési folyamat során az üzleti partnerek közös munkájaként megvalósul, a vállalatok e célt minden eddiginél kevesebb kockázat mellett és nagyobb költséghatékonysággal érhetik el.

Ennek előfeltétele a kutatás és fejlesztés szoros integrációja a meglévő IT környezetbe, valamint a folyamatok zökkenőmentes működése.

Gyártásbiztonság

Az embereket, a termékeket és a környezetet érintő kockázat minimalizálása a vegyipari vállalatok mindennapos kötelessége. Ily módon ezt a feladatot támogató IoT folyamatok és technológiák meghatározóak lehetnek, hiszen működésükkel leegyszerűsíthető pl. a veszélyes anyagok kezelése.

Továbbá a vegyi csővezetékekbe beépített nyomásérzékelők a legapróbb veszélyes anyag szivárgást is képesek kimutatni. Ilyen esetben leállítják az eszközt és az incidenst jelentik az integrált IT rendszer felé.

Nyomonkövethetőség és visszakereshetőség

A jelenkori jogszabályoknak megfelelően a gyógyszergyártóknak tanúsítaniuk kell, hogy minden legyártott készítmény az eredeti, legyártott állapotban jut el a végfelhasználóhoz. Ennek fényében biztosítaniuk kell a tételkezelés nyomon követhetőségét a gyártástól a szállításig és garantálniuk kell a termékek helyes hőmérséklet-tartományú tárolását.

Ez az a pont, ahol az IoT szerepet kaphat. A hőmérséklet-érzékelőkkel és címkézési folyamatokkal karöltve az IoT lehetővé teszi a gyógyszergyártó vállalat számára a termékek teljes életciklust felölelő nyomon követhetőségét és valós idejű tesztelhetőségét.

IT validálás

A gyógyszeripar résztvevőinek az EU és az FDA irányelveinek megfelelően kell validálniuk IT rendszereiket. Mégis számos vállalati döntéshozó bizonytalan, mely rendszerekre (és milyen mértékben) vonatkoznak pontosan ezek a rendelkezések. Ez a bizonytalanság felesleges költségekhez vezet.

Felhasználva az iparágban szerzett jelentős szaktudását, az itelligence kifejlesztette saját költség- és kockázatoptimalizált projektmegközelítését, mellyel akár 40%-os pénzügyi megtakarítás is elérhető.

Speciálisan a vegyiparra és gyógyszeriparra készített megoldásaink

Kozmetikai ipar

A vegyiparhoz és gyógyszeriparhoz hasonlóan a kozmetikai ipart érintő jogszabályok is igen szigorúak, de egyben egyediek is a szektorban.

Az iparágban szerzett tapasztalatával valamint a szektorspecifikus követelményekre szabott IT megoldásával az itelligence segít ügyfeleinek a digitális kor kihívásainak leküzdésében – egészen a folyamat közbeni termék teszteléstől és mintakezeléstől a teljes körű ellenőrzési nyomvonal fenntartásáig.

Vérplazma-ipar

Nagy, vérplazma-iparban szerzett tapasztalatunk nyomán kifejlesztettük az SAP ERP alapú Plasma Best Practices-t (Plazma Legjobb Gyakorlatok). E megoldásban a jól bevált SAP ERP technológiát kombináltuk saját iparágspecifikus megoldásainkkal.

Plazma csapatunk tanácsadói jól ismerik az összetett üzleti folyamatokat és megfelelő szakértelemmel rendelkeznek ahhoz, hogy szigorú GMP/validált környezetben dolgozzanak.

Gyógyászati technológia

A gyógyászati technológiákat gyártó vállalatoknak minden eddiginél jobban kell összpontosítaniuk az egészségügyet előremozdító, gyorsabb és olcsóbb termékgyártásra. Az ellenőrzési nyomvonal-kezelés, sorozatszámozó csomagolás, valamint a GMP és FDA jogszabályok terén szerzett tapasztalatainkkal segítünk ügyfeleinknek fókuszálni fő üzleti tevékenységeikre és saját ügyfeleikre. Támogatásunk mellett csökken a megfelelésre fordított idő és pénz mennyisége.

A kockázatelemzéstől a tréningig

A vállalatoknak meg kell tudniuk tartani az egyensúlyt a külső jogszabályoknak való megfelelés és a belső folyamatok sikere között. Az „épp szükséges mennyiségű megfelelés + lehető legkevesebb ráfordítás” alapelvet kell mindig szem előtt tartaniuk. Ehhez olyan IT partnerre van szükség, aki ismeri az iparágat és egyszerre gondolkodik következetesen és gazdasági fejjel: ahogyan az itelligence is teszi.

Stephan Limberg, A feldolgozó ipar iparágmenedzsment főigazgatója, itelligence AG

Az IT Validációval kapcsolatos költségek 30–40%-ban elkerülhetők

Az iparágspecifikus rendelkezések, jogszabályok és irányelvek IT szintű implementálása könnyen költségessé válhat, mivel ez sztenderdizált folyamatok alkalmazásával jár.

Az iparágra fejlesztett megoldásainkkal valamint a jól bevált projekt megközelítésünkkel segíthetünk e költségek csökkentésében. Ez lehetővé teszi ügyfeleinknek a logisztikai folyamatok (beleértve a sorozatszámozó csomagolást) jobb IT támogatását, mely nem igényel semmilyen további egyénre szabást. Emellett lehetővé teszi még a jogszabályokkal (pl. REACH) kapcsolatos folyamatok integrálását is.

Milyen előnyöket kínálunk ügyfeleinknek?

Synthon B.V., Nijmegen, Netherlands

The innovative industry leader Synthon, located in Nijmegen, produces high-quality generic medicines, biosimilars, as well as new biological and chemical entities.

További információ

Sanquin, Amsterdam, Netherlands

Sanquin is responsible for safe and efficient blood supply in the Netherlands on a not-for-profit basis. Sanquin also develops and produces pharmaceutical products, conducts high-quality scientific research, and develops and performs a multitude of diagnostic services.

További információ

Cipla Europe NV, Antwerp, Belgium

Headquartered in Antwerp, Belgium, Cipla Europe is a leading global provider of medicinal products, such as respiratory, HIV, vaccines, over-the-counter medicines, active pharmaceutical ingredients, plain generics, and hospital products.

További információ

Aspen Oss B.V., Oss, Netherlands

Based in the Netherlands, Aspen Oss B.V. provides the world with vital pharmaceutical products, such as steroid hormones, Heparin Sodium, peptid and alkaloid products.

További információ

Berko

Since 1973 Berko Pharmaceuticals continues to offer both new and existing high-demanded brands to the pediatric market.

További információ

FINK TEC

FINK TEC has all their data and information on a central platform. With data integration they can quickly find out who is processing an order, what the delivery deadline is or where the goods are stored. This time-saving system has significantly improved their customer service.

További információ

Cheminova

Cheminova is bringing together its global business with a SAP solution, in collaboration with the itelligence company, 2C change.

További információ

Bespak

The company Bespak implemented an SAP Business All-in-One solution, improving efficiency and establishing cohesiveness across the business.

További információ

Összeköttetésben a jövővel az SAP GBT segítségével

A szigorú jogszabályoknak állandóan megfelelni kényszerülő ügyfelünk, a Sanquin cég számára kiemelten fontosak az érvényes, átlátható adatok.

Ismerje meg, hogyan támogatta az itelligence az életmentő gyógyszerek gyártóját az SAP Global Batch Traceability (Globális Tétel Nyomon követhetőség) megoldás implementálásával. E megoldás segítségével a Sanquin gyors és pontos elemzéseket készíthet tételei származásáról, hogy biztosítsa a vállalat számára legfontosabbat: a páciensek biztonságát.

A teljes történet

Goldfish - egy itelligence-hez tartozó tanácsadó cég videója

További hasznos információk a gyógyszer- és vegyiparról

Jól felkészült a növekedő digitális gazdaságra?

Szakértőnk, Brian Everett a következőket ajánlja: „Ragadjuk meg az alkalmakat: jelentős értéket hozhatunk létre a fejlettebb ellátási láncok, a nagyobb agilitás és a jobb felhasználói élmény biztosításával.”

Letöltés most

A digitális átalakulás innovációs kihívásai – mit jelent mindez a vegyipar számára?

Hozza ki a legtöbbet vállalata digitális átalakulásából és váljon a globális siker és valódi üzleti érték úttörőjévé!

Letöltés most

Hogyan feleljünk meg egyszerre minden jogszabályi követelménynek és építsünk ezzel egyidejűleg jövedelmező, növekedő vállalatot?

Az iparágra specializált it.chemicals megoldásunkkal és nagy tapasztalattal rendelkező szakembereinkkel segítünk ügyfeleink megfelelés menedzsmentjének korszerűsítésében.

Letöltés most

Változatlanul szigorú megfelelési szabályokkal küzd kozmetikai vállalata?

it.lifescience nevű kozmetikai iparra fejlesztett megoldásunk lefed minden, gyártásra vonatkozó megfelelési jogszabályi követelményt. Hidalja át a folyamatok közt keletkező szakadékokat és legyen naprakész a jogszabályok terén!

Letöltés most

Keressük meg a megfelelő módszert a gyógyszergyártás kihívásaira!

Az it.lifescience egyesíti a biztonságot és a fejlett működőképességet minden gyógyszergyártó folyamat számára. Feleljen meg a jogszabályi követelményeknek költséghatékony módon!

Letöltés most

Keressen minket még ma!

Van kérdése vagy szeretne több információhoz jutni vegyipari és gyógyszeripari IT megoldások terén? Szeretne részletesebb tanácsot kapni szakembereinktől?

Lépjen kapcsolatba velünk és örömmel állunk rendelkezésére!


Kapcsolat
Kapcsolat

Kérdés esetén keressen minket!