Cégegyesítés belülről

A két cég egyesítésével több mint 90 fős tanácsadói gárdát felvonultató, 2 milliárd forintot meghaladó éves árbevételű SAP-tanácsadócég jelenik meg a hazai piacon, amely a folyamatmenedzsment és-implementáció, a vállalati tartalomkezelés és a létesítménymenedzs- ment területét is felölel!, átfogó eszköz- és szolgáltatásportfólióval bír. Ennek alapján az itelligence Hungary az ország vezető SAP- tanácsadó cégeinek egyikévé válik.
Mint arról korábban hírt adtunk, az itelligence AG augusztus végén átvette a Software AG SAP-tanácsadási és licencértékesítési üzletágait, a software AG termékeihez kapcsolódó licencértékesítési és szolgáltatási területeit, valamint outsourcing üzletágát Magyarországon, a Cseh Köztársaságban és Szlovákiában. Noha a megállapodás anyavállalati szinten született, a tranzakciók és a cégegyesítések a leányvállalatok között, az adott piacot legjobban ismerő helyi vezetők irányításával mennek végbe.
– Az itelligence vállalati kultúrájához hozzátartozik, hogy amíg a felmerül kérdéseket helyben meg tudják
válaszolni a vezetők, addig a központban nem hoznak döntést, illetve a leányvállalatokat érintő döntések
előkészítése során kikérik vezetőik véleményét – mondta Pótsa István, az itelligence Hungary ügyvezető
igazgatója. – Tavaly az itelligence AG az Egyesült Államokban megvásárolta a software AG SAP üzletágát,
ezért a mostani akvizíció el készítése is hasonló elképzeléssel indult. Mi azonban az első perctől azon
a véleményen voltunk, hogy az IDS Scheer Hungáriát nem szabad szétdarabolni, a céget egyben kell megvenni,
és ezt anyavállalatunk vezetősége is elfogadta.
Az itelligence minden szolgáltatása kifejezetten az SAP-hoz köt dik, míg az SAP-tanácsadással szintén
foglalkozó IDS Scheer Hungária portfóliója szélesebb, a Software AG ARIS és webMethods termékei mellett az OpenText és az ELO vállalati tartalomkezel (ECM) rendszereit, a hozzájuk fűződő szolgáltatásokat
is felöleli. Ezek a területek egyrészt kiegészítik egymást, másrészt az IDS Scheer Hungária szakemberei
ARIS- vagy webMethods-kompetenciákkal bíró SAP-tanácsadóként a mi projektjeinkbe is többletértéket
tudnak vinni.
Kompetenciák és szinergiák
Az akvizíciót megelőzően az itelligence Hungary és az IDS Scheer Hungária 1 milliárd forintot meghaladó árbevételével külön-külön is erős, középkategóriás SAPtanácsadó cégnek számított a hazai piacon.
– Az egyesülés eredményeként egy kiterjedt portfólióval és ügyfélkörrel rendelkező, nagy árbevételű
SAP-tanácsadó cég jön létre – mondta Földháziné Szakács Zsuzsanna, az IDS Scheer Hungária ügyvezető
igazgatója.
– A megállapodás részeként az itelligence Hungary a Software AG kizárólagos partnerévé válik Magyarországon, és ez vállalaton belül is megkönnyíti számunkra az integráció folyamatát, mivel üzletágainkat, kompetenciáinkat hosszú távon továbbvihetjük, és erősebb pénzügyi háttér támogatásával
még több ügyfélhez juthatunk el. Miután az IDS Scheer Hungáriát az itelligence Hungary vette meg, nem az anyavállalatok között zajló tranzakcióról van szó, amelyet úgymond távirányítással levezényelt egyesítés követ. A szervezeti és üzleti integrációt helyben hozott döntések alapján, a helyi lehetőségek ismeretében végezzük, így ügyfeleinknek folytonosságot, zökken mentes átmenetet biztosítunk, és a jövőt is felelősséggel tudjuk tervezni. Mindez azt jelenti, hogy ügyfeleink továbbra is megszokott account menedzsereikkel tarthatják majd a kapcsolatot, változást a további el nyök tekintetében fognak tapasztalni, amelyek az itelligence globális SAP-partneri státusából fakadnak, ez kiemelkedő értéket képvisel a hazai piacon is. A szinergiákra építve még nagyobb tudással és kapacitással állunk majd ügyfeleink rendelkezésére, így az eddiginél is magasabb színvonalon szolgálhatjuk ki őket.
A két cég területei és kompetenciái jól illeszkednek, erősítik egymást. Az SAP-t használó vállalatok például gyakran indítanak ECM-projekteket, illetve az ERPrendszer bevezetése vagy bővítése előtt szükség mutatkozik a folyamatok átalakítására is.
– Ügyfeleink ebb l fakadó igényeit immár BPM, folyamatimplementációs és vállalati tartalomkezelő megoldásokat is tartalmazó termék- és szolgáltatásportfólióval tudjuk kiszolgálni – emelte ki Pótsa István.
– Az SAP-tanácsadás az egyedüli terület, amelyen az itelligence és az IDS Scheer Hungária tevékenysége találkozik, de itt sem átfedésről, sokkal inkább illeszkedésről beszélhetünk. Ügyfélkörünket
elsősorban kereskedő és gyártó cégek, például nagykereskedők, autóipari beszállítók alkotják, míg az
IDS Scheer Hungária a szolgáltatóknál, közmű- és távközlési vállalatoknál, a kormányzati szervezeteknél
van jelen. Ezzel magyarázható, hogy az eddigiekben sem versenytársként, hanem a másik fél meglátásait,
tapasztalatait értékel partnerként találkoztunk a piacon.
Vállalati struktúra
Az idei év végéig az IDS Scheer Hungária változatlan néven, külön jogi személyiségként folytatja tevékenységét a hazai piacon. A négy hónapos átmeneti időszak a folyamatban levő ügyek zökkenőmentes
lezárásához, a közös tervezéshez, az IT-rendszerek összekapcsolásához szükséges. A cég 2014. január elsejével integrálódik az itelligence Hungary szervezetébe, amely az IDS Scheer Hungária jogutódjaként
minden ügyfelet, szerz dést és tanácsadót átvesz.
– Vállalatunk struktúrája is változni fog, miután az itelligence-ben az SAP üzletág mellett továbbvisszük
az IDS Scheer Hungária BPM, valamint ECM és IT üzletágát – fejtette ki Pótsa István. – Az SAP üzletágon belül egyel re megtartjuk az ügyfél-kategória szerinti felosztást: a kereskedő -gyártó, illetve
a telekom és közműszolgáltó vállalatokkal foglalkozó csoportok külön irányítás alatt fognak működni, meglévő SAP Business One üzletágunk mellett. Létszámleépítést nem tervezünk, további szervezeti átalakításra viszont minden bizonynyal sor kerül majd, miután jobban megismertük egymást. Középtávon várhatóan indítunk egy SAPtámogatással foglalkozó AMS (application management services) üzletágat is, ezt a létrejövő vállalat és ügyfélkörünk mérete is indokolja.
A jövő évtől ennek megfelelően négy ügyvezető irányítja majd az itelligence Hungary tevékenységét
– Földháziné Szakács Zsuzsanna az értékesítésért felel, Németh Róbert a BPM, az ECM és IT,
valamint a távközlési és közműszolgáltatókat kiszolgáló SAP üzletágat vezeti, Turner Gábor lesz
a kereskedő -gyártó cégeket kiszolgáló SAP üzletág, az SAP Business One és a majdan létrejövő AMS üzletág operatív igazgatója, Pótsa István pedig az itelligence Hungary teljes magyarországi tevékenységéért
felelős ügyvezető igazgatóként áll majd a cég élén.
– Mind a termékek és szolgáltatások, mind az ügyfélkör tekintetében fontos területekkel bővíti
portfóliónkat az IDS Scheer Hungária integrálása – mondta Pótsa István.
– Ügyfélkörünkön belül az eddigiekben a kis- és középvállalatok voltak túlsúlyban, ezért az egyesítés nyitást jelent számunkra a nagyobb vállalatok irányába, és ez egyértelműen pozitív fordulat cégünk életében. Legyen szó rolloutról, licencvásárlásról vagy szoftvertámogatásról, mind a hazai tulajdonú vállalatokat, mind a multinacionális cégek magyar leányvállalatait az eddiginél jóval nagyobb tanácsadói gárdával és szélesebb portfólióval tudjuk kiszolgálni.


Kapcsolat
Kapcsolat

Kérdés esetén keressen minket!