Folyamatformáló felhasználók

A végfelhasználó élményére korábban nem sokat adó háttérrendszernek számító ERP szoftvercsomagok
mára a felhőben is futó és mobilalkalmazásokból is elérhető, nyílt, rugalmas és felhasználóbarát megoldássá fejlődtek. A jövőben aligha számíthat sikerre az a vállalat, amely figyelmen kívül hagyja ezt a változást.
Első ízben került megrendezésre október végén Budapesten az itelligence Business Forum, legalábbis ezen a néven. A rendezvény ugyanis több mint egy évtizedes hagyományra épít.
– Az IDS Scheer magyar leányvállalataként akkor tartottuk első üzleti konferenciánkat – mondta Szakács Zsuzsanna, az itelligence Hungary ügyvezető igazgatója.
– Akkori tevékenységi területünk, a folyamatmenedzsment a cégegyesítések által rövidesen SAP tanácsadói kompetenciával, majd a Software AG folyamatimplementációs portfóliójával bővült. Ezt a palettát kínálja az idén januárra lezárult akvizíciót követően az itelligence Hungary is, kiegészítve további partnereink, az ELO és az Open Text ECM megoldásaival, amelyeket szintén továbbviszünk. Az üzleti folyamatokkal és a vállalatirányítással összefüggésben a vállalati tartalomkezelés terén is szeretnénk olyan különleges piaci pozíciót elérni, mint a BPM és az SAP tanácsadás terén.
A hagyományok továbbvitelét hangsúlyozta az idei konferencia programja is. A rendezvényen az itelligence Hungary ügyfelei, közöttük az energetikai és a közműszektor, valamint az autó- és az élelmiszeripar vezető szereplői számoltak be a cég szakembereinek támogatásával megvalósított implementációs, integrációs, IT-irányítási és optimalizációs projektjeik eredményeiről és tapasztalatairól.
Ugyanakkor történetének egyértelműen új szakaszába lépett a konferencia, amit az is jelzett, hogy a nyitó előadást Herbert Vogel, az itelligence AG alapító elnök-vezérigazgatója tartotta, akivel a cégegyesítést
óta először találkozhattak a magyarországi ügyfelek.
Mobilalkalmazás mindenhez
Herbert Vogel, aki 25 éve alapította az akkor még mindössze 3 fős céget a németországi Bielefeldben,
a nagy horderejű változásról beszélt, amelyet a technológia fejlődésének következtében az élet szinte
valamennyi területén tapasztalunk. Emlékeztetett rá, hogy a hosszú időn keresztül joggal merevnek tartott,
csak nagyobb ráfordítás árán testre szabható, a végfelhasználó élményére nem sokat adó háttérrendszernek
számító ERP-szoftvercsomagok mára a felhőben is futó és mobilalkalmazásokból is elérhető, nyílt, rugalmas és felhasználóbarát megoldássá fejlődtek.
– Ez az átalakulás különösen az utóbbi néhány évben öltött látványos méreteket – mondta lapunknak Herbert Vogel előadását követően, amelyhez egyébként, a változást ezzel is szemléltetve, a Prezi felhőszolgáltatását használta.
– Míg a kilencvenes években az ERP-projekteken elsősorban vállalati informatikusok dolgoztak, addig ez az ezredforduló után fokozatosan megváltozott. Ma már egy ERP implementációs projekt megvalósításakor azt látjuk, hogy a csapat felét a kulcsfelhasználók, további 20-30 százalékát üzleti vezetők alkotják, így az IT-oldal aránya is 20-30 százalékra csökkent. Éles ellentétben áll ez a 10-15 évvel ezelőtti felállással, amikor az implementáció gyorsaságán volt a hangsúly. Ma a felhasználói élmény kerül fókuszba.
Az üzleti felhasználók befolyása rengeteget nőtt, hálózati kapcsolatokkal átszőtt világunkban ugyanis
a végfelhasználók – legyenek azok a vállalat ügyfelei, partnerei vagy alkalmazottai – határozzák meg a
háttérrendszerekben definiált és implementált folyamatokat, akik magánemberként is okostelefont, tabletet használnak, és megszokták, hogy bármit is szeretnének elintézni, találnak hozzá könnyen kezelhető mobilalkalmazást. Már ma is sok múlik azon, hogy a vállalatvezetés felismeri-e ezt az alapvető változást, a közeljövőben, a dolgok internetének korában pedig ez lesz az üzleti siker egyik záloga. Ugyanilyen
fontossá válik az is, hogy a kiterjedt és sokrétű hálózati kommunikáció során gyűjtött, valamint más forrásokból elérhető, strukturált és nem strukturált adatok hatalmas mennyiségét a vállalat képes legyen
gyors elemzéssel értékes üzleti betekintést adó információvá alakítani, amelyre azonnal döntéseket,
lépéseket alapozhat. E kettő nélkül a jövőben aligha létezhet majd sikeres vállalat.
Időközben az itelligence AG is a világ 5 térségében és 22 országában jelen levő, több mint 3900 alkalmazottat foglalkoztató vállalattá fejlődött, melynek idei árbevétele várhatóan meghaladja majd az 530 millió eurót. A piaci igényekkel összhangban azonban változik a bevételszerkezet, amelyben csökken a szoftverlicenc-értékesítés súlya. Felmerül a kérdés, hogy a végfelhasználó számára a felhőben és a mobileszközökön könnyebben hozzáférhető, vonzó ERP-megoldásokat a jövőben könnyebb lesz-e értékesíteni is?
– Elvileg az értékesítésnek is könnyebbé kell válnia, de ne feledkezzünk meg arról, hogy a piacon
hány szereplő kínál ERP-megoldásokat, ezért sok múlik majd azon, hogy ki miként talál utat a végfelhasználókhoz, és mit nyújt számukra – mondta Herbert Vogel.
– Legnagyobb partnerünk, az SAP nem véletlenül költött az utóbbi négy évben több mint 8,5 milliárd eurót arra, hogy a felhőszolgáltatások és a mobilalkalmazások által közelebb kerülhessen a végfelhasználóhoz. Enélkül ugyanis ERP-rendszer elszigetelődne a háttérben, és jelentőségét is elveszítené. A múltban háttérrendszereket implementáltunk, ma már sokkal szerteágazóbb a feladatunk. A folyamatokat működtető háttérrendszerek jelentősége persze nem csökkent, mellettük azonban szállítanunk kell a mobilalkalmazásokat, illetve a harmadik féltől származó mobilalkalmazásokkal történő integrációt biztosító csatolófelületeket is. A vállalatok ugyanis egyre kevésbé fognak pusztán háttérrendszereket implementálni, mert végfelhasználóik a kész, automatikusan működő kapcsolódást, elérhetőséget is elvárják az alkalmazások között, a különböző eszközökön. Itt tartunk ma, és a továbbiakban ez még inkább így lesz.
Noha a megalapítása óta eltelt 25 évben a technológiai és a gazdasági környezet is sokat változott, az itelligence AG – az ezredfordulót követő rövid, 2-3 éves időszakot leszámítva – folyamatosan nőni tudott. Amikor ennek titkáról kérdeztük, Herbert Vogel elmondta, mindig fontosnak tartotta, hogy az ügyfelek mellett a vállalat saját alkalmazottaira is odafigyeljen, a menedzsment elérhető legyen számukra, és meghallgassa visszajelzéseiket, támogassa őket szakmai fejlődésükben. Az itelligence AG vezetőinek háromnegyedét például ma is házon belülről nevezi ki. Miközben egy cég igyekszik a legjobb megoldásokat
adni ügyfeleinek a különböző piacokon, és a technológia fejlődésével – amelyet nem szabad alábecsülnie
– lépést kell tartania, vezetője saját embereiről sem feledkezhet meg, mert végső soron egyedül ők vihetik
sikerre az üzletet.
Bevált partnermodell
Az itelligence AG legnagyobb partnere az SAP, stratégiája és tevékenysége egyetlen ERP-szállító alkalmazásai köré épül, olyan területeken azonban, amelyeket az SAP nem fed le, más szállítókkal is kapcsolatokat ápol. A magyar leányvállalat esetében ezek a területek, mindenekelőtt az ARIS és a
webMethods platformokhoz fűződő kompetenciák az alaptevékenység pilléreit képezték a Software AG-hoz tartozó IDS Scheer Hungáriánál a felvásárlást megelőzően, ami egyedülállónak számít portfóliónkban
– mondta lapunknak Urban Hopen, az itelligence AG kelet-európai régióért és Kínáért felelős alelnöke.
– Egy pillanatig sem volt kérdéses számunkra, hogy továbbvigyük ezeket a kompetenciákat, és a jövőben is építsünk rájuk – mondta Urban Hopen.
– A térségbeli akvizícióknak köszönhetően Csehországban és Szlovákiában is rendelkezünk bizonyos ARIS
és webMethods erőforrásokkal, de nem olyan szinten, mint Magyarországon, ezért a Software AG-vel
együtt keressük annak lehetőségét, hogy az itt elérhető szakértelmet más piacokon is hasznosítsuk.
Konkrét döntésekről és lépésekről még nem számolhatok be, de nagyon elégedettek vagyunk magyar
leányvállalatunk teljesítményével, ezért magabiztosan tekinthetünk az erre vonatkozó elképzelések megvalósítása elé.
Stratégiai jelentőségű megbeszéléseket folytat az itelligence AG az SAP-val is arról, hogy az ERP-szállító
felhőszolgáltatásait partnerként miként vihetné közelebb a vállalatok szélesebb köréhez, például üzletági
megoldásokon, integrációs és folyamattervezési tanácsadáson, hosting szolgáltatásokon keresztül.
Emellett az itelligence AG saját adatközpontjaiból is kínál felhőalapú SAP megoldásokat,
régiónkban például Lengyelországból szolgálja ki ügyfeleit, míg világszerte összesen tíz adatközponttal rendelkezik. Ezt a lefedettséget a japán NTT Datával kialakított együttműködés is továbbnöveli, ahogyan azt Masahiro Yanagawa, az itelligence AG globális együttműködésért felelős alelnöke kifejtette lapunknak a rendezvényen. A budapesti konferencia hagyományaihoz híven idén is pódiumra léptek az itelligence Hungary partnerei, hogy a közönséget megismertessék a legfrissebb termékfejlesztésekkel, ezúttal külön is kiemelve a kis- és középvállalatoknak szánt megoldásokat. Balázs Csaba, az SAP kkv üzletágának megoldásszakértője a SAP HANA platformon történő vállalati integrációról tartott előadást, amely a vállalatközi kapcsolatok kezelését könnyíti meg anya- és leánycégek között, valamint kereskedelmi – például franchise – hálózatokban.
Grzegorz Gruchman, a Software AG üzletfejlesztési igazgatója a vállalatok digitalizálásához kínált webMethods integrációs- és ARIS folyamatmenedzsment- platformot magába foglaló megoldáscsomag legfrissebb, felhő és nagy adat vonatkozású fejlesztéseit, a tavaly bejelentett, 9-es verzióra történő migrálás bevált gyakorlatát ismertette a konferencián. – Közép-Európában a Software AG partnerein keresztül értékesít, és az itelligence AG ezen a téren az egyik legfontosabb stratégiai partnerünk, amely leányvállalatán
keresztül kizárólagos jogokkal képviseli, implementálja és támogatja szoftvermegoldásainkat Magyarországon – mondta Grzegorz Gruchman lapunknak, amikor előadását követően a szoftvercég térségbeli leányvállalatainak eladásáról kérdeztük.
– Ehhez minden szakmai és értékesítési támogatást megadunk partnereinknek, és nagyon elégedettek vagyunk az eddigi eredményekkel. A magyar piacon, ahol immár egy éve működik ez a modell, a bevételek két számjegyű növekedését látjuk.


Kapcsolat
Kapcsolat

Kérdés esetén keressen minket!