CSR

itelligence Corporate Social Responsibility

Vi Tar CSR Seriøst!

Vi strever etter å være ansvarlige på tvers av en lang rekke sosiale og miljømessige spørsmål, herunder med det formål å støtte FNs 17 bæredyktige utviklingsmål og ennå viktigere, å integrere CSR i den daglige driften av vår virksomhet.

Fundamentet for vår forretning er mennesker, derfor er vårt fysiske og psykiske arbeidsmiljø en av våre viktigste prioriteter.

I itelligence fokuserer vi ikke kun på forbedring av virksomheter, men også liv.

Vi støtter Barnekreftforeningen

Barnekreftforeningen er til for å hjelpe barn og ungdommer med kreft og deres familier. Du kan også støtte Barnekreftforeningen her.

Vi Begrenser Vår Reiseaktivitet

Om det er mulig avholder vi våre møter via video og MS Teams, det sparer oss for reiseaktiviteter og er bra for miljøet. Innimellom må vi naturligvis møtes fysisk. Her oppfordrer vi alltid til bruk av offentlig transport eller samkjøring, og til store arrangementer arrangerer vi felles busstransport.

Vår elbil «elit» står til disposisjon til kundemøter og brukes flittig der kollektivtransport ikke er hensiktsmessig.

Våre kontorlokaler ble også spesielt valgt ut på grunn av den sentrale beliggenheten og nærheten til kollektivknutepunktet Lysaker. Beliggenheten gjør at de fleste av våre ansatte reiser til/fra jobb ved bruk av kollektivtransport.

Vi Reduserer Vår Bruk av Plastikk

I Norge har vi godt drikkevann. På vårt kontor tilbyr vi derfor ikke vann på plastflasker. Vi har i stedet vannkarafler og drikker vann fra springen.

Vi har også fokus på generell gjenbruk, blant annet i våre innkjøp og valg av leverandører.

Vi Fokuserer på Diversitet

Vi mener bevisst fokus på diversitet gir de beste resultatene. Derfor fokuserer vi på mangfold generelt, bla ved å øke andelen av kvinnelige ansatte.

Vi Er en Del av SAP Eco System SDG Commitment

I samarbeid med andre SAP partnere, støtter vi FNs 17 verdensmål og forplikter oss til å forbedre vår bæredyktighet og måle vår fremgang fra år til år

Vi Er Vårt Ansvar Bevisst

Vi er meget bevisst vårt ansvar i forhold til dataetikk. Derfor utvikler vi ikke eller anvender teknologi som undergraver frie demokratiske valg, som krenker borger- og frihetsrettigheter eller påvirker demokratiske institusjoner negativt.


Contact
Contact

If you have any questions, please feel free to contact us.